Язык сайта:
русский   украинский   English


Про колегію Міністерства промислової політики України

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 237
 
 
        Про колегію Міністерства промислової
             політики України
 
 
   З метою підвищення ефективності роботи колегії Міністерства
промислової політики України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити і ввести в дію з 01.07.2006 р. Положення про
колегію Міністерства промислової політики України, що додається.
 
   2. Затвердити  персональний  склад  колегії  Міністерства
промислової політики України у кількості 21 особи (додається).
 
   3. Першому заступнику Міністра Уруському О.С., заступникам
Міністра Баранчуку  В.М., Третьякову В.М., Грановському В.К.,
директорам департаментів, начальникам самостійних управлінь і
відділів Міністерства прийняти Положення про колегію Міністерства
промислової політики України до керівництва і виконання.
 
   4. Положення про колегію Міністерства промислової політики
України, яке затверджене наказом Міністра промислової політики
України від 31.12.2003 р. N 553 ( v0553581-03 ), вважати таким, що
втратило чинність.
 
   5. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Міністра Баранчука В.М.
 
 Міністр                        В.М.Шандра
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністра
                   промислової політики України
                   30.06.2006 N 237
 
 
          ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ
      Міністерства промислової політики України
 
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |Шандра Володимир  |Міністр, голова колегії         |
|  |Миколайович    |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 2 |Баранчук Віктор  |Заступник Міністра           |
|  |Миколайович    |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 3 |Володін Олексій  |Директор Департаменту юридичного    |
|  |Георгійович    |забезпечення та зв'язків з Верховною  |
|  |          |Радою України Міністерства       |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 4 |Грановський    |Заступник Міністра           |
|  |Володимир     |                    |
|  |Костянтинович   |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 5 |Гуреєв Василь   |Народний депутат України (за згодою)  |
|  |Миколайович    |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 6 |Даниленко Анатолій |Заступник директора Інституту      |
|  |Іванович      |економічного прогнозування Національної |
|  |          |Академії наук України, доктор      |
|  |          |економічних наук, професор,       |
|  |          |член-кореспондент НАН України (за    |
|  |          |згодою)                 |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 7 |Козирев Віктор   |Директор Департаменту загального    |
|  |Олександрович   |машинобудування Міністерства      |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 8 |Кондрашов Микола  |Директор Департаменту          |
|  |Миколайович    |фінансово-економічного забезпечення   |
|  |          |промисловості Міністерства       |
|---+-------------------+----------------------------------------|
| 9 |Луханін Михайло  |Директор Департаменту          |
|  |Іванович      |оборонно-промислової політики та    |
|  |          |військово-технічного співробітництва  |
|  |          |Міністерства              |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|10 |Майко Віталій   |Народний депутат України (за згодою)  |
|  |Іванович      |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|11 |Мінченко Микола  |Начальник контрольно-ревізійного    |
|  |Миколайович    |управління Міністерства         |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|12 |М'ялиця Анатолій  |Генеральний директор державної     |
|  |Костянтинович   |авіабудівної корпорації "Національне  |
|  |          |об'єднання "Антонов"          |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|13 |Новиков Микола   |Директор Інституту надтвердих матеріалів|
|  |Васильович     |ім. В.М. Бакуля Національної Академії  |
|  |          |наук України, доктор технічних наук,  |
|  |          |професор, академік НАН України (за   |
|  |          |згодою)                 |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|14 |Омельянчук     |Директор Департаменту розвитку та    |
|  |Володимир     |функціонування оборонно-промислового  |
|  |Прокопійович    |комплексу Міністерства         |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|15 |Самсонов Олександр |Член Ради підприємців при Кабінеті   |
|  |Вікторович     |Міністрів України (за згодою)      |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|16 |Саченко Володимир |Директор Державного департаменту    |
|  |Ілліч       |тракторного і сільськогосподарського  |
|  |          |машинобудування Міністерства      |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|17 |Третьяков Валерій |Заступник Міністра           |
|  |Михайлович     |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|18 |Уруський Олег   |Перший заступник Міністра        |
|  |Семенович     |                    |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|19 |Харахулах Василь  |Генеральний директор          |
|  |Сергійович     |Виробничо-господарського об'єднання   |
|  |          |"Металургпром"             |
|---+-------------------+----------------------------------------|
|20 |Челобітченко    |Начальник Управління кадрів Міністерства|
|  |Валентина     |                    |
|  |Анатоліївна    |                    |
|---+------------------------------------------------------------|
|21 |Зарезервовано для народних депутатів України - членів    |
|  |профільних комітетів Верховної Ради України.        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про колегію Міністерства промислової
             політики України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1 Колегія Міністерства промислової політики України (далі
по тексту - колегія) є дорадчим органом і здійснює діяльність,
спрямовану на реалізацію функцій і задач, що визначені Положенням
про Міністерство промислової політики України ( 849/2001 ) (далі
що тексту - Міністерство), іншими нормативними документами шляхом
колегіального обговорення найбільш важливих напрямків його роботи
і прийняття погоджених рішень з питань, що відносяться  до
компетенції Міністерства.
 
   1.2 У своїй діяльності Колегія керується:
   - Конституцією України ( 254к/96-ВР );
   - Законами України;
   - Указами  й  іншими розпорядчими документами Президента
України;
   - Постановами й іншими розпорядчими документами Кабінету
Міністрів України;
   - Загальним  положенням  про колегію центрального органу
виконавчої влади  і  місцевої  державної  адміністрації,  що
затверджено постановою Кабінету Міністрів від 2 жовтня 2003 року
N 1569 ( 1569-2003-п ) з наступними змінами;
   - Положенням  про  Міністерство,  що  затверджено Указом
Президента України від 21  вересня  2001  року  N  849/2001
( 849/2001 ) з наступними змінами;
   - наказами і дорученнями Міністра.
 
       2. Основні функції і завдання Колегії
 
   2.1 До компетенції Колегії відноситься здійснення наступних
функцій:
   - обговорення і  прийняття  рішень  щодо  перспектив  і
найважливіших  напрямків  діяльності  Міністерства,  розвитку
промисловості в цілому, її окремих галузей;
   - розгляд і підготовка пропозицій для вищих органів державної
влади:
   - щодо  формування  державної  політики в промисловості,
створення сприятливих умов і діючих механізмів її реалізації;
   - щодо  удосконалення  законодавства в сфері промислової
політики, т. ч. підвищення ефективності державного регулювання
промислового сектору вітчизняної економіки;
   - щодо розвитку науково-технічного й інноваційного потенціалу
промисловості;
   - щодо форм і методів співробітництва  із  центральними
органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями й
органами місцевого самоврядування в вирішенні спільних задач;
   - щодо основних напрямків реалізації регіональної політики в
сфері промисловості;
   - щодо  розширення  міжнародного співробітництва в сфері
промисловості;
   - обговорення   прогнозів   виробничо-технічного   і
фінансово-економічного  розвитку  промислового  виробництва,
визначення на цій основі шляхів реалізації:
   - програм  соціально-економічного  розвитку  вітчизняної
промисловості, її галузей;
   - національних і інших програм;
   - розгляд питань:
   - дотримання фінансової, бюджетної дисципліни;
   - схоронності і використання державного майна;
   - здійснення внутрішнього фінансового контролю;
   - усунення виявлених недоліків у фінансово-економічній сфері;
   - розгляд результатів роботи:
   - Міністерства і його структурних підрозділів;
   - підприємств і організацій, що відносяться до сфери
управління Міністерства;
   - у межах компетенції Міністерства - інших підприємств і
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;
   - розробка пропозицій по удосконаленню діяльності підприємств
і організацій, що відносяться до сфери управління Міністерства;
   - аналіз дотримання законодавства з питань державної служби,
організаційно-кадрової роботи і виконавчої дисципліни;
   - аналіз роботи Міністерства з питань забезпечення прав і
свобод людини і громадянина;
   - розгляд інших питань, пов'язаних  з  рішенням  задач,
покладених на Міністерство.
 
   2.2 Основними завданнями Колегії є:
   - реалізація основних напрямків промислової політики щодо:
   - узагальнення практики застосування в промисловості діючого
законодавства;
   - розробка  пропозицій  по удосконаленню законодавства в
питаннях, що відносяться до ведення Міністерства, і своєчасне
внесення їх на розгляд вищим органам державної влади;
   - організація виконання актів діючого законодавства в сфері
промисловості і систематичному контролі за їхньою реалізацією;
   - формування  єдиної   соціальної,   науково-технічної,
інноваційної,  інвестиційної,  природоохоронної  політики  в
промисловому секторі економіки;
   - ефективне  виконання  функцій  по управлінню об'єктами
державної власності в межах компетенції Міністерства;
   - широке залучення вітчизняних і іноземних інвестицій у
розвиток вітчизняної промисловості;
   - вирішення завдань переходу вітчизняної промисловості на
переважно інноваційний шлях розвитку;
   - реалізація державної політики в сфері функціонування і
розвитку оборонно-промислового комплексу з метою забезпечення
національних інтересів України;
   - впровадження  державної  кадрової  політики  в  сфері
промисловості;
   - колегіальне обговорення і підготовка пропозицій:
   - по  формуванню  Програми діяльності Кабінету Міністрів
України в частині функціонування промислового сектору вітчизняної
економіки, забезпечення його інтенсивного розвитку;
   - до проекту закону про Державний бюджет України з питань, що
відноситься до компетенції Міністерства;
   - до проекту Програми приватизації в частині підприємств, що
відносяться до сфери управління Міністерства;
   - по основних напрямках структурної перебудови промислового
сектору економіки;
   - по створенню  нових  форм  підприємництва  в  області
промислового виробництва;
   - по  формуванню  і  реалізації  державної  податкової,
антимонопольної і цінової політики в промисловості;
   - розгляд і розробка ефективних заходів по забезпеченню:
   - реалізації державної політики в області економічної безпеки
стосовно до промислової сфери;
   - координації зовнішньоекономічної діяльності підприємств і
організацій, що входять до сфери управління Міністерства;
   - розвитку інноваційної інфраструктури, розширення трансферу
інновацій, підвищення інноваційної культури населення;
   - виконання   завдань   мобілізаційної  підготовки  і
мобілізаційної готовності;
   - реалізації  державної  політики  по  охороні державної
таємниці, контролю за її схоронністю в апараті Міністерства та на
підприємствах  і організаціях, що відносяться до сфери його
управління;
   - державного управління в сфері охорони праці, пожежної
безпеки, охорони навколишнього середовища, цивільної оборони,
захисту  населення  від надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру, відповідного керівництва і контролю за
діяльністю підприємств і організацій, що відносяться до сфери
управління Міністерства;
   - розгляд питань:
   - затвердження і виконання планів, різних програм і рішень,
що є обов'язковими для Міністерства;
   - про стан і результати діяльності  Міністерства,  його
структурних підрозділів, галузей промисловості, підприємств і
організацій, що входять до сфери управління Міністерства;
   - щодо   розробки,   просування   і   впровадження
нормативно-правових  актів,  спрямованих  на  удосконалення
промислової політики;
   - щодо аналізу рівня розвитку промислового виробництва в
різних галузях у порівнянні з кращим закордонним досвідом;
   - щодо адаптації законодавства України в промисловій сфері до
законодавства Європейського Союзу;
   - щодо формування балансів виробництва і споживання основних
видів промислової продукції;
   - щодо організації і координації спільних з Міністерством
оборони України робіт у рішенні задач підвищення обороноздатності
країни, захисту її інтересів у військовій сфері, розширення
військово-технічного співробітництва;
   - щодо розподілу і використання бюджетних коштів;
   - щодо контролю за виконанням актів і доручень Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
   - про міри реагування на звертання народних депутатів і
громадян;
   - про виховання, підготовку і розміщення кадрів стосовно до
сфери управління Міністерства;
   - щодо здійснення моніторингу й аналітично-інформаційного
забезпечення підприємств і організацій, що відносяться до сфери
управління Міністерства;
   - щодо участі підприємств,  які  відносяться  до  сфери
управління Міністерства, у міжнародних виставках, бізнес-форумах і
т. і.;
   - щодо організації і виконання робіт, які пов'язані зі
стандартизацією в промисловості, у межах повноважень, визначених
законодавством;
   - розгляд і прийняття рішень з інших питань, які відносяться
до ведення Міністерства.
 
   2.3 Колегія має право:
   - у встановленому порядку одержувати інформацію і матеріали,
необхідні для її діяльності, від центральних і місцевих органів
влади, підприємств і організацій;
   - заслуховувати  звіти керівників структурних підрозділів
Міністерства, підприємств і організацій, що входять до сфери його
управління, і давати оцінку їхньої діяльності;
   - запрошувати для підготовки й участі в засіданнях Колегії
представників інших органів виконавчої влади, народних депутатів;
   - проводити спільні засідання з колегіями інших міністерств,
відомств, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування, приймати спільні рішення.
 
             3. Склад Колегії
 
   3.1 Кількісний склад Колегії визначає Міністр в межах 11 - 25
осіб.
 
   3.2 Члени Колегії Міністерства затверджуються та звільняються
від обов'язків Міністром.
 
   3.3 Відповідно до посади до складу Колегії входять:
 
 Міністр ......................................... голова Колегії;
 перший заступник Міністра ..........................член Колегії;
 заступники Міністра .............................. члени Колегії.
 
   3.4 До складу Колегії також можуть включатися:
   - керівники урядових органів державного управління, що діють
у складі Міністерства, керівники Міністерства;
   - керівники  підприємств,  установ,  організацій  сфери
управління Міністерства;
   - народні  депутати  України  - представники відповідних
комітетів Верховної Ради України (за згодою);
   - представники органів державної влади, державних установ (за
згодою);
   - представники громадських організацій (за згодою);
   - науковці (за згодою);
   - інші особи.
 
      4. Організація і планування роботи Колегії
 
   4.1 Організаційною формою роботи Колегії є її засідання:
   - планові;
   - позапланові.
   Планові засідання Колегії проводяться не рідше одного разу на
місяць.
   За розпорядженням  Міністра  (голови  Колегії)  можуть
проводитися позапланові засідання Колегії.
 
   4.2 Голова Колегії має право змінювати періодичність засідань
Колегії.
   При цьому проведення хоча б одного засідання Колегії на
місяць є обов'язковим.
 
   4.3 Дата, час, місце проведення і порядок денний конкретних
засідань Колегії визначаються головою Колегії.
 
   4.4 Організаційне забезпечення роботи Колегії здійснює її
секретар.
 
   4.5 Секретар Колегії призначається Міністром.
 
   4.6 В обов'язки секретаря Колегії входить:
   - координація роботи щодо підготовки та оформлення проекту
плану засідань Колегії;
   - підготовка проекту наказу (розпорядження) Міністра про
затвердження порядку денного чергового засідання Колегії.
   - порядок  підготовки  матеріалів  і  списків  осіб,
відповідальних за їх підготовку;
   - координація роботи щодо підготовки матеріалів до засідання
Колегії;
   - своєчасне і належне оформлення документів з питань, які
включені до порядки денного Колегії;
   - розсилання даних документів членам Колегії у встановлений
термін;
   - підготовка (разом з Управлінням справами Міністерства)
приміщення, у якому проводиться засідання Колегії, підсилювальної
аудіоапаратури та іншого приладдя;
   - реєстрація безпосередньо перед засіданням Колегії:
   - членів Колегії;
   - працівників Міністерства та осіб, які запрошені для участі
в засіданні Колегії;
   - ведення та оформлення протоколу Колегії;
   - своєчасне оформлення (разом з особами, що готували проект
рішення) і розсилання рішень Колегії:
   - членам Колегії;
   - вищим і іншим органам виконавчої влади (у разі потреби);
   - підприємствам,  організаціям,  структурним  підрозділам
Міністерства, що задіяні або зацікавлені у реалізації рішень
Колегії;
   - координація роботи з контролю за виконанням рішень Колегії.
 
   4.7 Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого
плану, який повинен містити наступну інформацію:
   - тематику питань, що виносяться на засідання Колегії;
   - орієнтовну дату їхнього розгляду;
   - інформацію про посадових осіб, відповідальних за підготовку
питань, що виносяться на засідання Колегії.
 
   4.8 План роботи Колегії розраховується на один календарний
рік.
   Проект плану роботи Колегії розглядається і затверджується на
її засіданні.
   Міністр має право змінити планований період роботи Колегії у
бік зменшення (півроку, квартал і т. п.).
 
   4.9 План роботи Колегії є орієнтовним.
 
   Міністр або посадова особа, яка заміщає Міністра, має право
на його уточнення або перегляд.
   При цьому зняття конкретних питань  з  порядку  денного
(включення додаткових питань) повинне здійснюватися не пізніше ніж
за 20 робочих днів до дати засідання Колегії.
 
   4.10 Проект плану роботи Колегії формується  на  основі
пропозицій  її  голови  та  членів,  структурних підрозділів
Міністерства, директив вищих органів виконавчої влади.
   При цьому узгодження пропозицій структурних підрозділів із
заступниками Міністра, до введення яких відносяться питання,
заплановані до розгляду, є обов'язковим.
 
   4.11 З метою прийняття зважених і всебічного обґрунтованих
рішень питання, які внесені до порядку денного Колегії, попередньо
можуть  бути  розглянуті  на  засіданнях  Економічної  і
Науково-технічної рад, галузевих колегій.
 
   4.12 План роботи Колегії є складовою частиною плану роботи
Міністерства.
 
   4.13 Підготовка проекту порядку денного чергового засідання
Колегії  здійснюється  секретарем  Колегії  відповідно  до
затвердженого плану і з обліком директив вищих органів виконавчої
влади, розпоряджень Міністра (голови Колегії) та пропозицій, які
внесені іншими членами Колегії.
 
   4.14 Підготовка матеріалів з питань, що виносяться на порядок
денний засідання Колегії, може здійснюватися:
   - структурними підрозділами Міністерства, у веденні яких
знаходиться питання, яке розглядається;
   - робочими групами, які створені для аналізу проблем і
вивчення питань, що плануються до розгляду Колегією.
   У випадку розгляду на засіданні Колегії питань, пов'язаних з
діяльністю підприємств і організацій окремого  регіону,  для
підготовки матеріалів можуть залучатися представники обласних
державних адміністрацій.
 
   4.15 Якщо питання, що виносяться на засідання Колегії, носять
очевидний або контрольний характер, підготовка матеріалів за
даними питаннями може бути доручена відповідним  структурним
підрозділам Міністерства.
   При цьому  керівники  даних  структурних підрозділів, як
правило, призначаються відповідальними за підготовку матеріалів і
доповідачами на засіданні Колегії.
 
   4.16 Якщо на засідання Колегії виносяться питання, по яких:
   - існує кілька різних точок зору;
   - мають місце маловивчені проблеми;
   - необхідний додатковий або більш глибокий аналіз;
   - положення  справ  неблагополучне  і  вимагає втручання
Міністерства;
   - необхідна  корінна  перебудова  діяльності відповідного
структурного підрозділу Міністерства на рівні впровадження нових
підходів і принципів, для підготовки таких матеріалів можуть
створюватися робочі групи.
 
   4.17 Очолити робочу групу доручається, як правило, фахівцеві,
керівникові, науковцю і т. і., який є авторитетним в тій сфері, до
якої відноситься питання, яке буде розглянуте на Колегії.
   Склад робочої групи комплектується фахівцями в даній сфері.
   До складу робочої групи можуть залучатися:
   - працівники Міністерства;
   - працівники підприємств і організацій, що знаходяться в
сфері його управління;
   - представники інших органів державної влади, підприємств і
організацій  інших  сфер  економіки,  які беруть участь або
зацікавлені у вирішенні питань, що розглядаються Колегією.
 
   4.18 Пропозиції щодо кандидатури керівника робочої групи та
її  складу  вносяться  голові Колегії (Міністру) заступником
Міністра, у веденні якого знаходяться питання, що розглядаються на
засіданні Колегії.
   Особами, відповідальними  за  підготовку  матеріалів  на
засідання Колегії, у даному випадку призначаються:
   - керівник робочої групи;
   - заступник Міністра, у веденні якого знаходяться питання, що
розглядаються на засіданні Колегії.
   Обов'язки щодо створення необхідних умов для роботи групи
покладаються:
   - на  заступника  Міністра, у веденні якого знаходяться
питання, які розглядаються на засіданні Колегії;
   - на секретаря Колегії.
   При цьому доповідачем по питанню, яке буде розглянуте на
засіданні Колегії, призначається керівник робочої  групи,  а
співдоповідачем - керівник структурного підрозділу Міністерства,
до компетенції якого відноситься дане питання.
 
   4.19 Міністр (голова Колегії) може залишити за собою виступ з
доповіддю  на  засіданні Колегії або доручити це одному із
заступників Міністра.
   Терміни та порядок підготовки документів при  цьому  не
міняється і регламентуються даним Положенням.
   4.20 Не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати засідання
секретар Колегії повинний представити Міністрові на підпис проект
наказу (розпорядження), що містить:
   - проект порядку денного чергового засідання Колегії;
   - список  осіб,  яким  планується  доручити  підготовку
відповідних матеріалів;
   - пропозиції по складу робочих груп, які створюються для
підготовки даних матеріалів (якщо питання, які будуть розглянуті,
цього вимагають);
   - кандидатури доповідачів і співдоповідачів  по  кожному
питанню.
   Даний наказ  (розпорядження)  у  триденний  термін після
підписання його Міністром розсилається секретарем Колегії особам,
які призначені:
   - відповідальними щодо підготовки матеріалів;
   - доповідачами і співдоповідачами по конкретних питаннях;
   - членам Колегії.
 
   4.21 Перелік документів, які подаються секретарю Колегії, з
питань, що розглядаються на її засіданнях:
   - довідка, що містить:
   - вклад суті розглянутого питання;
   - аналіз стану проблеми;
   - обґрунтування внесених пропозицій;
   - проект рішення Колегії по даному питанню;
   - список осіб, які запрошені на засідання Колегії по даному
питанню, із указівкою прізвища, імені, по батькові, місця роботи,
займаної посади;
   - список учасників Колегії, яким запропоновано виступити по
даному питанню, із указівкою прізвища, імені, по батькові, місця
роботи, займаної посади;
   - матеріали і рішення Економічних, Науково-технічного рад,
галузевих колегій (якщо питання, які внесені до порядку денного
Колегії, попередньо розглядалися на їхніх засіданнях);
   - додаткові матеріали, що стосуються питань порядку денного
(у разі потреби).
 
   4.22 Довідка обов'язково повинна бути підписана:
   - заступником Міністра, що відповідає за напрямок, до якого
відноситься питання, яке буде розглянуте;
   - керівниками структурних підрозділів Міністерства, у веденні
яких знаходиться питання, яке буде розглянуте;
   - посадовими особами, які відповідні за підготовку даного
питання відповідно до наказу (розпорядження) Міністра.
 
   4.23 Проект рішення Колегії в обов'язковому порядку повинний
бути погоджений і завізований:
   - першим заступником Міністра;
   - заступником Міністра, що відповідає за напрямок, до якого
відноситься питання, яке буде розглянуте;
   - керівниками структурних підрозділів Міністерства, у веденні
яких знаходиться питання, яке буде розглянуте;
   - посадовими особами, відповідальними за підготовку даного
питання відповідно до наказу (розпорядження) Міністра.
 
   4.24 Списки осіб, які запрошені на засідання Колегії, і осіб,
виступ яких планується, повинні бути  підписані  начальником
структурного  підрозділу,  погоджені і завізовані заступником
Міністра, до ведення яких  відноситься  питання,  яке  буде
розглянуте.
 
   4.25 Якщо особи, зазначені в п. п. 4.22, 4.23, у процесі
підготовки документів не зможуть виробити єдину точку зору щодо
питання, яке буде розглянуте, кожний з них має право викласти свою
думку в письмовому вигляді і передати секретарю Колегії в терміни,
установлені даним Положенням.
 
   4.26 Документи, які зазначені в п. 4.21, представляються
секретарю Колегії не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати
засідання особами, які відповідальні щодо підготовки матеріалів
відповідно до наказу (розпорядження) Міністра.
 
   4.27 Дані документи не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дати
засідання Колегії розсилаються її секретарем:
   - членам Колегії;
   - іншим  посадовим  особам  (тільки за вказівкою голови
Колегії).
 
   4.28 Персональна відповідальність за своєчасність і якість
підготовки документів на засідання Колегії покладається:
   - на заступників Міністра, у веденні  яких  знаходяться
питання, які будуть розглянуті;
   - на начальників структурних підрозділів Міністерства, до
компетенції яких відносяться питання, які будуть розглянуті;
   - на керівників робочих груп, що створюються для підготовки
матеріалів з питань, що виносяться на засідання Колегії;
   - на секретаря Колегії.
 
      5. Порядок проведення засідань, прийняття
          й оформлення рішень Колегії
 
   5.1 Головує на засіданнях Колегії її голова, а у випадку його
відсутності - посадова особа, на  яку  покладено  виконання
обов'язків Міністра.
 
   5.2 У засіданнях Колегії беруть участь її члени, а також
особи, запрошені для розгляду питань порядку денного.
 
   5.3 Члени Колегії беруть участь у засіданнях особисто, без
права заміни.
   Якщо член Колегії не може бути присутнім на її засіданні, він
має право викласти свою точку зору в письмовому вигляді по кожному
або окремому питанню порядку денного і передати даний документ
голові Колегії до початку засідання.
   Думка відсутнього члена Колегії, викладена в письмовій формі,
оголошується на засіданні Колегії і враховується при проведенні
голосування.
 
   5.4 Засідання Колегії проводиться за умови присутності на
менш 2/3 загальної чисельності членів Колегії.
 
   5.5 Затвердження  порядку  денного,  регламенту  роботи
(кількість часу, що відводиться для доповідей, співдоповідей,
виступів  у суперечках, довідок, перерв, загальна тривалість
засідання) здійснюється  членами  Колегії  шляхом  відкритого
голосування.
 
   5.6 Засідання Колегії можуть проводитися:
   - у відкритому режимі - із запрошенням осіб, що не є членами
Колегії;
   - у закритому режимі - у присутності винятково  членів
Колегії.
   Якщо при проведенні закритих засідань Колегії обговорюються
питання, що становлять державну таємницю, підготовка матеріалів,
оформлення  прийнятих  рішень  здійснюється  з  дотриманням
установлених правил роботи із секретними документами.
 
   5.7 Режим проведення засідання Колегії визначає її голова.
 
   5.8 Особи, запрошені на засідання Колегії для  розгляду
конкретних питань порядку денного, можуть бути присутніми під час
обговорення інших питань тільки з дозволу голови Колегії.
 
   5.9 Присутність на засіданні Колегії представників засобів
масової  інформації,  проведення  кіно-,  відео-, фотозйомки,
звукозапису можлива тільки дозволу голови Колегії.
 
   5.10 Учасники засідання Колегії можуть брати  участь  в
обговоренні питань порядку денного, вносити свої пропозиції і
зауваження, виступати з поясненнями і довідками.
   Черговість виступів визначається головуючим на засіданні.
   Рішення про припинення дебатів приймається  за  його  ж
пропозицією.
 
   5.11 Якщо пропозиції і зауваження учасників Колегії, які
сформульовані ним в письмовій формі, передані секретарю Колегії
під час проведення засідання, то за умови їхнього схвалення
членами Колегії вони вносяться в рішення Колегії.
 
   5.12 Рішення Колегії приймаються голосуванням по кожному
питанню порядку денного більшістю голосів членів Колегії, що є
присутніми на засіданні.
   У випадку рівності голосів за підсумками голосування право на
остаточне рішення належить Міністрові.
 
   5.13 Визначення режиму голосування (відкрите або таємне) є
компетенцією головуючого на засіданні.
 
   5.14 У випадку проведення таємного голосування створюється
лічильна комісія, до складу якої входять тільки члени Колегії.
   Для організації  таємного  голосування і підведення його
підсумків лічильна комісія оформляє  відповідну  документацію
(бюлетені, протоколи і т. і.).
 
   5.15 Після засідання Колегії її секретар у десятиденний
термін (якщо головою Колегії не встановлено менший термін):
   - оформляє  останній варіант рішення Колегії по кожному
питанню порядку денного з урахуванням пропозицій і зауважень, які
висловлені на засіданні і прийняті Колегією;
   - подає дані дороблені рішення голові Колегії на підпис;
   - після їхнього підпису головою розсилає остаточні рішення
Колегії:
   - членам Колегії;
   - вищим і іншим (у разі потреби) органам виконавчої влади;
   - відповідним структурним підрозділам Міністерства.
 
   5.16 Доробка  останнього  варіанта  рішення  Колегії  по
конкретному питанню з урахуванням пропозицій і зауважень, які
висловлені на засіданні і прийняті Колегією, здійснюється особами,
що відповідальні за підготовку даного питання відповідно до наказу
(розпорядження) Міністра, протягом трьох робочих днів від дати
засідання.
 
   5.17 Останній варіант рішення Колегії, який подається на
підпис голови, обов'язково повинен бути погоджений і завізований:
   - першим заступником Міністра;
   - заступником Міністра, який відповідає за напрямок, до якого
відноситься розглянуте питання;
   - керівниками структурних підрозділів Міністерства, у веденні
яких знаходиться розглянуте питання;
   - посадовими особами, які відповідальні за підготовку даного
питання відповідно до наказу (розпорядження) Міністра;
   - секретарем Колегії.
 
   5.18 У випадку проведення засідань Колегії разом з колегіями
інших органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій
або органів місцевого самоврядування прийняті рішення підписуються
також і їхніми керівниками (головами колегій).
 
   5.19 Якщо під час ухвалення рішення (голосування) у голови й
одного або декількох членів Колегії виникли розбіжності, остаточне
рішення приймає Міністр.
   У цьому випадку Міністр і кожен член Колегії мають право
проінформувати про свої позиції з питань, які розглянуті на
засіданні, Кабінет Міністрів України.
 
   5.20 На кожному засіданні Колегії ведеться протокол, що
підписується головуючим і працівником, який є відповідальним за
його ведення.
   Стенографування засідань Колегії забезпечує її секретар.
 
   5.21 На засіданнях Колегії може проводитись аудіозапис.
   Рішення про проведення аудіозапису приймає головуючий на
засіданні.
   Аудіозапис засідань Колегії спільно забезпечують:
   - секретар Колегії;
   - Управління справами Міністерства.
 
   5.22 Матеріали засідань Колегії, включаючи рішення, протоколі
й аудіозаписи, зберігаються у секретаря Колегії у встановленому
порядку відповідно до правил діловодства, що діють у Міністерстві.
 
       6. Організація виконання рішень Колегії,
         контроль за їхньою реалізацією
 
   6.1 Рішення Колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністра.
 
   6.2 Рішення  Колегії  з  питань,  що  носять очевидний,
процедурний або контрольний характер:
   - або заносяться до протоколу засідання без наказу Міністра,
   - або по них видається окремий наказ, змістовно не пов'язаний
з іншими рішеннями Колегії.
   По всіх інших питаннях наказ Міністра, який спрямований щодо
виконання рішень, прийнятих Колегією, є обов'язковим.
 
   6.3 Проект наказу щодо виконання конкретного рішення Колегії
готується:
   - або структурним підрозділом Міністерства, якому в тексті
рішення доручено підготувати даний проект наказу,
   - або структурним підрозділом Міністерства, у веденні якого
знаходиться питання, по якому прийняте рішення, якщо текст рішення
не містить відповідних указівок.
 
   6.4 Термін підготовки і представлення Міністрові проекту
наказу - десять робочих днів від дати одержання офіційного рішення
Колегії, якщо Міністром не встановлений менший термін.
 
   6.5 Проект наказу повинен містити:
   - дату засідання Колегії Міністерства і точне формулювання
питання, по якому прийняте рішення;
   - посилання на акти діючого законодавства, інші нормативні
документи, що створюють правове поле, у якому дане рішення буде
реалізовуватися;
   - короткий зміст проблеми, для рішення якої видається даний
наказ, її пріоритетність у поточній і перспективній діяльності
Міністерства;
   - вказівка основної мети, досягнення якої буде означати
вирішення зазначеної проблеми;
   - комплекс мір, які спрямовані на реалізацію рішення Колегії,
з указівкою:
   - конкретних заходів;
   - посадових осіб, які відповідальні за  їхнє  виконання
(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, займана посада);
   - об'єктів, на яких заходи будуть реалізовуватися;
   - термінів виконання кожного заходу;
   - порядок взаємодії з іншими підприємствами й організаціями,
органами державної влади, що беруть участь або зацікавлені в
реалізації рішення Колегії;
   - форми і терміни звітності за виконання даного наказу з
указівкою посадових осіб, які відповідальні за надання необхідної
інформації;
   - форми, методи і терміни контролю, перелік посадових осіб,
які його здійснюють;
   - указівка події і дати їх здійснення, після чого рішення
буде вважатися таким, що виконано і знято з контролю.
   При цьому проект наказу повинен охоплювати усі без винятку
аспекти рішення, що прийнято Колегією.
 
   6.6 Проект наказу в обов'язковому порядку повинен  бути
погоджений і завізований:
   - першим заступником Міністра;
   - заступником Міністра, що відповідає за напрямок, до якого
відноситься розглянуте питання;
   - керівниками структурних підрозділів Міністерства, у веденні
яких знаходиться розглянуте питання;
   - секретарем  Колегії (для підтвердження повноти проекту
наказу і його відповідності рішенню, яке прийнято Колегією);
   - Юридичним департаментом Міністерства;
   - у разі потреби  -  іншими  структурними  підрозділами
відповідно до правил документообігу, що діють у Міністерстві.
 
   6.7 Після підписання Міністром наказ протягом трьох робочих
днів розсилається його виконавцям.
   Обов'язки по доведенню наказу до виконавців покладаються на
структурний  підрозділ  Міністерства,  який  здійснював  його
підготовку.
 
   6.8 Персональну відповідальність за своєчасність підготовки і
доведення  до виконавців вищевказаних наказів Міністра, їхню
повноту і відповідність  рішенням,  які  прийняті  Колегією,
організацію робіт з виконання і контролю несуть:
   - заступники Міністра, у веденні яких знаходяться питання, по
яких прийняті рішення Колегії;
   - начальники  структурних  підрозділів  Міністерства,  до
компетенції яких відносяться питання, по яких прийнято рішення
Колегії.
 
   6.9 Для загальної координації робіт з контролю за виконанням
рішень Колегії її секретар веде відповідний облік.
   Один раз у квартал секретар Колегії розсилає інформацію з
переліком рішень, що знаходяться на контролі, заступникам Міністра
і начальникам структурних підрозділів Міністерства, до ведення
яких виноситься відповідне рішення Колегії.
 
   6.10 Не рідше одного разу в півріччя на засіданнях Колегії
розглядаються питання контролю про хід виконання рішень, які
прийняті раніше.
   Порядок підготовки матеріалів на дані засідання визначається
загальними правилами підготовки матеріалів на засідання Колегії,
установлений дійсним положенням.
   У випадку невиконання або зриву термінів по раніше прийнятих
рішеннях Колегії ступінь відповідальності винних визначає Міністр
у встановленому порядку.
   У випадку досягнення запланованого результату або виявлення
неактуальності проблеми, по якій Колегія раніше прийняла рішення,
воно може бути зняте з контролю по представленню заступника
Міністра,  який  контролює  напрямок, до якого дане рішення
відноситься.
 
   6.11 З метою ефективної реалізації рішень Колеги і наказів
Міністра по їхньому виконанню, для координації здійснюваних при
цьому дій підвідомчих підприємств і організацій, а також для
рішення  оперативних питань і контролю на період проведення
відповідних робіт Міністерство може  створювати  координуючі,
консультативні і дорадчі органи (комісії, робочі групи і т. п.),
сфера діяльності і повноваження яких  визначається  наказами
(розпорядженнями) Міністра.
 
           7. Заключні положення
 
   7.1 Колегія Міністерства є діючим інструментом по виробленню
ефективної промислової політики, управлінню промисловім сектором
економіки і його галузей.
 
   7.2 Відкритість обговорення і колегіальність прийняття рішень
на засіданнях Колегії  забезпечує  прозорість  функціонування
Міністерства як органа державної влади.
 
   7.3 Можливість  залучення  широкого  спектра авторитетних
фахівців, науковців і практиків до обговорення на засіданнях
Колегії  актуальних проблем промислової політики, організації
виробництва, науково-технічного прогресу, інноваційної діяльності
і значною  мірою  сприяє  прийняттю кваліфікованих і науково
обґрунтованих управлінських рішень.
 
   7.4 Вимогливість  і  принциповість  Колегії,  зразкова
організація  роботи щодо підготовки її засідань і виконання
прийнятих рішень є засобом підвищення відповідальності керівників
усіх рівнів за доручену ділянку роботи.
 
 Секретар Колегії                   Н.О.Руденко