Язык сайта:
русский   украинский   English


Стосовно інвестування та фінансування будівництва

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           29.06.2006 N 6182/11-11
 
                   Члену Громадської колегії
                   Державного комітету України
                   з питань регуляторної
                   політики та підприємництва
                   Новикову С.Л.
 
 
           Шановний Сергію Львовичу!
 
   Державна комісія  з регулювання ринків фінансових послуг
України (далі - Держфінпослуг) в межах компетенції розглянула Ваші
листи від 30.05.2006 р. N 13/89-13 та N 13/96-13 та повідомляє.
 
   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" від 15.12.2005 N 3201-IV ( 3201-15 ) (далі -
Закон), який набув чинності 14.01.2006, внесені доповнення до
статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
та  встановлено, що інвестування та фінансування будівництва
об'єктів інвестиційної діяльності може здійснюватися виключно
через  фонди  фінансування  будівництва,  фонди  операцій  з
нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні
фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також
через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим
товаром виступає одиниця такої нерухомості.
 
   Держфінпослуг згідно зі статтями 24 та 36 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) здійснює нагляд та
регулювання діяльності  небанківських  фінансових  установ  -
управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з
нерухомістю.
 
   Повідомляємо, що Держфінпослуг не наділена повноваженнями
офіційного тлумачення законів України. Керуючись підпунктом 14
пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого
Указом Президента України від 30.12.97 р. N 1396/97 ( 1396/97 ),
та підпунктом 22 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26.08.99
N 1081/99 ( 1081/99 ), Держфінпослуг направлено Ваші листи для
надання відповіді у межах повноважень до Міністерства юстиції
України та Міністерства фінансів України.
 
 Голова                          В.Суслов