Язык сайта:
русский   украинский   English


Щодо сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з сум коштів, направлених на довгострокове страхування

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           29.06.2006 N 8223/03-20
 
                   Члену громадської колегії
                   Державного комітету України
                   з питань регуляторної
                   політики та підприємництва
                   Новікову Л.С.
 
 
   Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з сум коштів,
направлених на довгострокове страхування життя та недержавне
пенсійне страхування, і в межах своєї компетенції, повідомляє.
 
   Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) роботодавці визначені страхувальниками
для  застрахованих осіб, які підлягають загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню, і є платниками до Пенсійного
фонду.
 
   Відповідно до   статті   19   Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
(далі - Закон) об'єктом для нарахування страхових внесків до
солідарної системи є суми фактичних витрат на оплату праці
працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до  Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), виплати винагород
фізичним особам за  виконання  робіт  (послуг)  за  угодами
цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на
доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів
роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
 
   Нормативним документом, який визначає складові фонду оплати
праці при нарахуванні страхових внесків до Пенсійного фонду є
Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом
Держкомстату  України  від 13.01.2004 N 5 ( z0114-04 ) та
зареєстрована у Міністерстві юстиції  України  27.01.2004  за
N 114/8713.
 
   Згідно частини другої статті 19 Закону ( 1058-15 ) для
застрахованих осіб страхові внески нараховуються на всі суми
сукупного оподатковуваного доходу (прибутку).
 
   На виконання Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) Пенсійним фондом  України
розроблено  Інструкцію  про  порядок  обчислення  і  сплати
страхувальниками  та  застрахованими  особами  внесків  на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного
фонду України 19.12.2003 N 21-1 ( z0064-04 ) та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (зі змінами).
 
   Інструкцію ( z0114-04 ) розроблено з урахуванням вимог Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), а саме
пункту 4.4, яким визначено, що базою для нарахування збору до
Пенсійного фонду України громадян є заробітна плата платника
податку з доходів фізичних осіб.
 
   Відповідно до пункту 2.3.4 розділу 2 Інструкції зі статистики
заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від
13.01.2004 N 5 ( z114-04 ) та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713, витрати в розмірі
страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя
належать до фонду оплати праці, як виплати соціального характеру у
грошовій і натуральній формі.
 
   Водночас, відповідно до підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) до
загального оподатковуваного доходу не включається сума страхових
внесків  (страхових  премій)  за  договорами  довгострокового
страхування життя, сплачена  працедавцем-резидентом  за  свій
рахунок, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої суми
заробітної плати працівнику протягом кожного звітного податкового
місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але
при цьому не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5
статті 6 Закону ( 1058-15 ).
 
   Отже, об'єктом  для  нарахування  страхових  внесків  до
Пенсійного фонду у розмірі 31,8 та 1 - 5 відсотка є сума, яка
перевищує  15  відсотків  нарахованої  суми заробітної плати
працівнику протягом кожного звітного податкового місяця, у якому
сплачується цей страховий внесок та сума, що перевищує суму
місячного  прожиткового  мінімуму  для  працездатної  особи,
встановленого на 1 січня звітного податкового року, помножена на
1,4 та округлена до найближчих 10 гривень.
 
   Відповідно до пункту 3.5  розділу  3  Інструкції  N  5
( z0114-04 ), внески підприємств згідно з договорами добровільного
пенсійного страхування працівників і членів їх сімей не належать
до фонду оплати праці і, відповідно, не є об'єктом для нарахування
страхових внесків до Пенсійного фонду  у  розмірі  31,8  та
1 - 5 відсотка.
 
 Заступник Голови правління              В.Підліснюк