Язык сайта:
русский   украинский   English


Щодо оренди окремих видів майна органів державної влади

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
            ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
 
           29.06.2006 N 10-16-9324
 
                   Регіональним відділенням
                   Фонду державного майна
                   України, Фонду майна
                   Автономної Республіки
                   Крим
 
 
          Щодо оренди окремих видів
         майна органів державної влади
 
 
   До Фонду державного майна України та інших орендодавців
державного майна надходять запити щодо можливості оренди майна, що
перебуває на балансах органів державної влади. У зв'язку з цим
роз'яснюємо таке.
 
   Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) не можуть
бути об'єктами оренди об'єкти державної власності, що мають
загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно
до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ).
 
   У частині другій статті 5 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) визначено критерії віднесення
об'єктів до таких, що мають загальнодержавне значення. Зокрема
загальнодержавне значення мають:
   "а) об'єкти,  які  забезпечують виконання державою своїх
функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну
незалежність, та об'єкти права власності Українського народу,
майно, що становить матеріальну основу суверенітету України".
 
   Зокрема до такого майна віднесено майно органів державної
влади, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби
України, правоохоронних та митних органів.
 
   Проте результати аналізу заяв про оренду свідчать про те, що
не все майно, яке перебуває на балансах зазначених органів,
відповідає вказаному критерію віднесення до майна,  що  має
загальнодержавне значення.
 
   Так, у будівлях міністерств і відомств є допоміжні та інші не
пристосовані для безпосередньої  роботи  апарату  і  техніки
міністерств  і відомств приміщення. Такі приміщення (або їх
частини) використовуються балансоутримувачами,  наприклад  для
розміщення  їдалень  і буфетів. З метою розміщення закладів
харчування, а також аптечних, газетних і книжкових кіосків,
закладів зв'язку, побутового обслуговування тощо вони можуть
передаватися в оренду.
 
   Зазначені приміщення можуть бути об'єктами оренди за умови
надання  органом, уповноваженим управляти відповідним майном,
висновку, що вказані об'єкти не підпадають під критерії віднесення
до об'єктів, які мають загальнодержавне значення, зазначені у
частині другій статті 5 Закону  України  "Про  приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), а також дозволу на оренду і
передбачених статтею 9 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) висновків щодо умов договору
оренди.
 
   З урахуванням зазначеного вище та з  метою  запобігання
виникненню спірних питань щодо приватизації зазначених приміщень у
договорах їх оренди передбачати такі положення:
   1) неможливість приватизації об'єкта оренди протягом дії
договору оренди;
   2) підтримання  орендованого  майна  у  належному стані,
здійснення ремонтів є обов'язком орендаря, виконання якого не
потребує отримання дозволу орендодавця на здійснення поліпшень
орендованого майна; напрями відновлення орендованих приміщень
орендар узгоджує з балансоутримувачем майна.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк