Язык сайта:
русский   украинский   English


Про порядок утворення юридичних осіб публічного права

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            29.06.2006 N 4643
 
 
           Про порядок утворення
         юридичних осіб публічного права
 
 
   На Ваше звернення щодо державної реєстрації органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в межах компетенції
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва повідомляє наступне.
 
   Відповідно до статті 3 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс
України (далі Кодекс).
 
   Згідно зі статтею 80 Кодексу ( 435-15 ) юридичною особою є
 організація, створена і зареєстрована у встановленому законом
 порядку.
 
   Види юридичних осіб визначено статтею 81 Кодексу ( 435-15 ),
відповідно до якої юридичні особи, залежно від порядку  їх
створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та
юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права
створюється на підставі установчих документів відповідно до статті
87 цього Кодексу. Юридична особа публічного права створюється
розпорядчим актом Президента України, органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування.Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб
публічного права встановлюються Конституцією України та законом.
 
  Порядок участі юридичних осіб публічного права у цивільних
відносинах передбачено статтею 82 Кодексу ( 435-15 ), згідно з
якою на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
поширюються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено
законом.
 
   Звертаємо особливу увагу на те, що згідно  з  частиною
четвертою статті 87 Кодексу ( 435-15 ) юридична особа вважається
створеною з дня її державної реєстрації.
 
   При цьому, в статті 89 цього Кодексу ( 435-15 ) зазначено, що
юридична  особа  підлягає  державній  реєстрації  у порядку,
встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до
єдиного державного реєстру, відкритого для загального знайомлення.
 
   На даний час Законом, що регулює відносини, які виникають у
сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб -
підприємців, є (згідно із преамбулою цього Закону) Закон України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ) (Закон про реєстрацію).
 
   Відповідно до статті 3 Закону про реєстрацію дія цього Закону
( 755-15 ) поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб
незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та
підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.
 
   Законом ( 755-15 ) можуть бути встановлені  особливості
державної  реєстрації  (у  тому  числі  професійних спілок),
благодійних організацій, партій, органів державної влади  та
органів  місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових
палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а
також інших установ та організацій.
 
   Об'єднання громадян  (у  тому  числі професійні спілки),
благодійні організації, партії, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування,  банки,  торгово-промислові  палати,
фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші
установи та організації, для яких законом встановлені особливості
державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з
моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим
Законом ( 755-15 ).
 
   Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що питання, порушені у
Вашому зверненні, є законодавчо врегульованими.
 
 Перший заступник Голови                 К.Ващенко