Язык сайта:
русский   украинский   English


Стосовно надання роз'яснення: чи відносяться рішення місцевих рад та їх виконкомів, які встановлюють порядок і правила отримання різноманітних дозволів, до нормативно-правих актів; а також щодо участі представництв Комітету в погодженні зазначених актів

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            29.06.2006 N 4630
 
 
           Щодо надання роз'яснення
 
 
   На лист представництва Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Одеській області від
18 травня 2006 року N 01-07/422 стосовно надання роз'яснення: чи
відносяться рішення місцевих  рад  та  їх  виконкомів,  які
встановлюють порядок і правила отримання різноманітних дозволів,
до нормативно-правих актів; а також щодо участі представництв
Комітету в погодженні зазначених актів Державний комітет України з
питань регуляторної  політики  та  підприємництва  повідомляє
наступне.
 
   Згідно зі статтею 3 Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) одним із основних
принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності є установлення єдиних вимог до порядку
видачі документів дозвільного характеру.
 
   Статтею 9 Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської  діяльності"  (  2806-15  )  встановлено,  що
уповноважений орган, зокрема, розробляє або бере  участь  у
розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань
видачі документів дозвільного характеру.
 
   Відповідно до статті 59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування" ( 280/97-ВР ) рада в межах своїх повноважень
приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 
   Нормативно-правовий акт, згідно чинного законодавства, це
прийнятий чи виданий уповноваженим державним або іншим органом у
межах його компетенції та у визначеній законодавством формі
офіційний письмовий документ, який спрямовано на регулювання
суспільних відносин, містить нормативні приписи, розрахований на
багаторазове застосування і дія якого не вичерпується одноразовим
виконанням.
 
   Отже, рішення місцевих рад та їх виконкомів, які встановлюють
порядок  і  правила  отримання  різноманітних  дозволів,  є
нормативно-правими актами.
 
   Згідно зі статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у
сфері  господарської  діяльності"  (  2806-15  )  спеціально
уповноваженим органом з питань дозвільної системи  у  сфері
господарської  діяльності  (далі  -  уповноважений  орган) є
центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію
державної політики у сфері підприємництва.
 
   Відповідно до  пункту 1 Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної  політики  та  підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ), таким органом є Держпідприємництво України.
 
   Керуючись положеннями статті 9 Закону України "Про дозвільну
систему  у  сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) та
враховуючи пункт 10 вказаного Положення ( 721/2000 ), відповідно
до якого Держпідприємництво України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, погодження
проектів рішень місцевих рад та їх виконкомів належить  до
повноважень представництв Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
 
 В.о. Голови                      К.О.Ващенко