Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 11.01.2005 N 10

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 180
 
 
         Про затвердження національних
      стандартів України, скасування нормативних
       документів та внесення змін до наказу
          Держспоживстандарту України
            від 11.01.2005 N 10
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     комітету України з питань технічного регулювання
                   та споживчої політики
     N 352 ( v0352609-06 ) від 15.12.2006 }
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про стандартизацію" від
17 травня 2001 р. N 2408-III ( 2408-14 ) та на виконання Плану
державної стандартизації на 2005 рік Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  національні  стандарти України з наданням
чинності:
   а) з 1 квітня 2007 р.:
 
 ДСТУ EN 13857-1:2006   Вибухові речовини для цивільного
              застосування. Частина 1. Термінологія
              (EN 13857-1:2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 13857-3:2006   Вибухові речовини для цивільного
              застосування. Частина 3. Інформація,
              яка повинна бути надана споживачу
              виробником або його повноважним
              представником
              (EN 13857-3:2002, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 13938-3:2006   Вибухові речовини для цивільного
              застосування. Палива та ракетні палива.
              Частина 3. Визначення переходу горіння
              в детонацію
              (EN 13938-3:2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 13938-4:2006   Вибухові речовини для цивільного
              застосування. Палива та ракетні палива.
              Частина 4. Визначення швидкості горіння
              в умовах довкілля
              (EN 13938-4:2003, IDT)
              - Вперше
 
   б) з 1 жовтня 2007 р.:
 
 ДСТУ-Н ISO Guide 34:2006     Загальні вимоги до
                  компетентності виробників
                  стандартних зразків
                  (ISO Guide 34:2000, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ-Н ISO Guide 35:2006     Атестація стандартних зразків.
                  Загальні та статистичні
                  принципи
                  (ISO Guide 35:1989, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 789-10:2006       Сільськогосподарські трактори.
                  Методики випробування. Частина
                  10. Гідравлічний урухомник для
                  тракторного обладнання
                  (ISO 789-10:1996, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 1771:2006        Термометри загальної
                  призначеності з вкладеною
                  шкалою
                  (ISO 1771:1981, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 2602:2006        Подавання результатів
                  випробування статистичне.
                  Оцінювання середнього значення.
                  Довірчий інтервал
                  (ISO 2602:1980, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 2701:2006        Дріт тягнутий для нелегованих
                  сталевих дротяних канатів
                  загальної призначеності.
                  Правила приймання
                  (ISO 2701:1977, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 2702:2006        Гвинти самонарізувальні сталеві
                  термооброблені. Механічні
                  властивості
                  (ISO 2702:1992, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 2869:2006        Поверхнево-активні речовини.
                  Засоби мийні. Аніонні
                  поверхнево-активні речовини, що
                  гідролізуються в лужному
                  середовищі. Визначення аніонних
                  поверхнево-активних речовин,
                  які гідролізуються та не
                  гідролізуються
                  (ISO 2869:1973, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 2870:2006        Поверхнево-активні речовини.
                  Засоби мийні. Визначення
                  аніонних поверхнево-активних
                  речовин, які гідролізуються та
                  не гідролізуються у кислому
                  середовищі
                  (ISO 2870:1986, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 4037-1:2006       Рентгенівське та
                  гамма-випромінення стандартні
                  для калібрування дозиметрів і
                  вимірювачів потужності дози та
                  визначення їх чутливості як
                  функції енергії фотонів.
                  Частина 1. Характеристики
                  випромінення та методи їх
                  створювання
                  (ISO 4037-1:1996, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 4037-2:2006       Рентгенівське та
                  гамма-випромінення стандартні
                  для калібрування дозиметрів і
                  вимірювачів потужності дози та
                  визначення їх чутливості як
                  функції енергії фотонів.
                  Частина 2. Дозиметрія для
                  радіаційного захисту в
                  діапазонах енергій від 8 кеВ до
                  1,3 МеВ та від 4 МеВ до 9 МеВ
                  (ISO 4037-2:1997, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 4037-3:2006       Рентгенівське та
                  гамма-випромінення стандартні
                  для калібрування дозиметрів і
                  вимірювачів потужності дози та
                  визначення їх чутливості як
                  функції енергії фотонів.
                  Частина 3. Калібрування
                  просторових та індивідуальних
                  дозиметрів і вимірювання їх
                  чутливості як функції енергії
                  та кута падання
                  (ISO 4037-3:1999, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 4317:2006        Речовини поверхнево-активні та
                  засоби мийні. Визначення
                  масової частки води методом
                  Карла Фішера
                  (ISO 4317:1991, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 4762:2006        Гвинти з циліндричною головкою
                  та шестигранною заглибиною "під
                  ключ". Технічні умови
                  (ISO 4762:2004, IDT)
                  - Вперше (зі скасуванням
                  в Україні ГОСТ 11738-84
                  (ИСО 4762-77)
 
 ДСТУ ISO 5682-3:2006       Обладнання для захисту рослин.
                  Обприскувачі. Частина 3. Метод
                  випробування систем регулювання
                  витрат робочої рідини
                  сільськогосподарських
                  гідравлічних обприскувачів
                  (ISO 5682-3:1996, IDT)
                  - На заміну
                  ДСТУ ГОСТ ИСО 5682-3:2005
 
 ДСТУ ISO 6432:2006        Пневмоприводи. Циліндри з
                  однобічним штоком на
                  номінальний тиск 10 бар
                  (1000 кПа) з діаметрами від
                  8 мм до 25 мм. Приєднувальні
                  розміри
                  (ISO 6432:1985, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 6817:2006        Витрати електропровідної рідини
                  в закритих трубопроводах. Метод
                  вимірювання із застосуванням
                  електромагнітних витратомірів
                  (ISO 6817:1992, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 6839:2006        Поверхнево-активні аніонні
                  речовини. Метод визначення
                  розчинності у воді
                  (ISO 6839:1982, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 7113:2006        Переносні ручні
                  лісогосподарські машини.
                  Пристрої різальні для
                  кущорізів. Суцільнометалеві
                  пилкові полотна
                  (ISO 7113:1999, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 7721:2006        Гвинти з потайною головкою.
                  Конфігурація головки і
                  контролювання розмірів
                  (ISO 7721:1983, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 8022:2006        Поверхнево-активні речовини.
                  Визначення змочувальної
                  здатності методом занурювання
                  (ISO 8022:1990, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 8214:2006        Поверхнево-активні речовини.
                  Порошки мийні. Гравіметричний
                  метод визначення неорганічних
                  сульфатів
                  (ISO 8214:1985, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 8215:2006        Поверхнево-активні речовини.
                  Порошки мийні. Гравіметричний
                  метод визначення масової частки
                  діоксиду кремнію
                  (ISO 8215:1985, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 8559:2006        Одяг. Конструювання та
                  антропометричне вимірювання.
                  Розміри людського тіла
                  (ISO 8559:1989, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 8778:2006        Пневмоприводи. Стандартні
                  довідкові атмосферні умови
                  (ISO 8778:2003, IDT)
                  - На заміну
                  ДСТУ ISO 8778-93
                  (ГОСТ 30093-93)
                  (ISO 8778:1990)
 
 ДСТУ ISO 8992:2006        Кріпильні вироби. Загальні
                  вимоги до болтів, гвинтів,
                  шпильок і гайок
                  (ISO 8992:1986, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9735-5:2006       Обмін електронними даними для
                  адміністрування, у торгівлі і
                  на транспорті (EDIFACT).
                  Правила синтаксису прикладного
                  рівня (версія 4, редакція 1).
                  Частина 5. Правила убезпечення
                  для пакетного електронного
                  обміну даними (автентичність,
                  цілісність і неспростовність
                  джерела)
                  (ISO 9735-5:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9735-6:2006       Обмін електронними даними для
                  адміністрування, у торгівлі і
                  на транспорті (EDIFACT).
                  Правила синтаксису прикладного
                  рівня (версія 4, редакція 1).
                  Частина 6. Повідомлення
                  безпечної автентифікації та
                  підтвердження отримання (тип
                  повідомлення - AUTACK)
                  (ISO 9735-6:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9735-7:2006       Обмін електронними даними для
                  адміністрування, у торгівлі і
                  на транспорті (EDIFACT).
                  Правила синтаксису прикладного
                  рівня (версія 4, редакція 1).
                  Частина 7. Правила убезпечення
                  для пакетного електронного
                  обміну даними
                  (конфіденційність)
                  (ISO 9735-7:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9735-8:2006       Обмін електронними даними для
                  адміністрування, у торгівлі і
                  на транспорті (EDIFACT).
                  Правила синтаксису прикладного
                  рівня (версія 4, редакція 1).
                  Частина 8. Асоційовані дані в
                  електронному обміні даними
                  (ISO 9735-8:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9735-9:2006       Обмін електронними даними для
                  адміністрування, у торгівлі і
                  на транспорті (EDIFACT).
                  Правила синтаксису прикладного
                  рівня (версія 4, редакція 1).
                  Частина 9. Повідомлення
                  управління ключами убезпечення
                  і сертифікатами (тип
                  повідомлення - KEYMAN)
                  (ISO 9735-9:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9735-10:2006       Обмін електронними даними для
                  адміністрування, у торгівлі і
                  на транспорті (EDIFACT).
                  Правила синтаксису прикладного
                  рівня (версія 4, редакція 1).
                  Частина 10. Службові каталоги
                  синтаксису
                  (ISO 9735-10:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 10360-2:2006       Технічні вимоги до геометрії
                  виробів (GPS). Приймальні та
                  контрольні випробування
                  координатно-вимірювальних
                  машин. Частина 2.
                  Координатно-вимірювальні машини
                  для вимірювання розмірів
                  (ISO 10360-2:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 11426:2006        Сплави золоті ювелірні.
                  Визначення золота методом
                  купелювання (пробірний аналіз)
                  (ISO 11426:1997, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 11683:2006        Споживча тара. Знаки
                  попередження про небезпечність
                  вмісту тактильні. Вимоги до
                  видів, розмірів та розташування
                  (ISO 11683:1997, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 13772:2006        Лісогосподарські машини. Пилки
                  ланцюгові бензиномоторні
                  переносні. Метод випробування
                  автоматичного гальма ланцюга
                  (ISO 13772:2004, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 14743:2006        Пневмоприводи. З'єднувачі
                  затискувальні для
                  термопластмасових трубок
                  (ISO 14743:2004, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 15218:2006        Пневмоприводи.
                  Пневморозподільники трипровідні
                  двопозиційні з електромагнітним
                  управлінням. Стикові площини
                  (ISO 15218:2003, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 15552:2006        Пневмоприводи. Циліндри зі
                  знімними кріпленнями на
                  номінальний тиск 1000 кПа
                  (10 бар) з діаметрами від 32 мм
                  до 320 мм. Основні та
                  приєднувальні розміри і розміри
                  елементів кріплень
                  (ISO 15552:2004, IDT)
                  - На заміну ДСТУ ISO 6431-93
                  (ГОСТ 30009-93)
                  (ISO 6431:1992)
 
 ДСТУ ISO 16030:2006        Пневмоприводи. З'єднання
                  пневмопроводів. Отвори та
                  укручувані кінці
                  (ISO 16030:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ ISO 16873:2006        Гідроприводи об'ємні. Реле
                  тиску. Стикові площини
                  (ISO 16873:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60050-300-312:2006    Електротехнічний словник
                  термінів. Електричні та
                  електронні вимірювання і засоби
                  вимірювальної техніки. Частина
                  312. Загальні терміни щодо
                  електричного вимірювання
                  (IEC 60050-300:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60051-7:2006       Прилади прямої дії
                  електровимірювальні аналогові
                  показувальні та допоміжні
                  частини до них. Частина 7.
                  Спеціальні вимоги до
                  багатофункційних приладів
                  (IEC 60051-7:1984, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60335-2-10:2006     Прилади побутові та аналогічні
                  електричні. Безпека. Частина
                  2-10. Додаткові вимоги до машин
                  для оброблення підлоги та машин
                  вологого чищення
                  (IEC 60335-2-10:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60335-2-12:2006     Прилади побутові та аналогічні
                  електричні. Безпека. Частина
                  2-12. Додаткові вимоги до
                  мармитів та аналогічних
                  приладів
                  (IEC 60335-2-12:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60335-2-66:2006     Прилади побутові та аналогічні
                  електричні. Безпека. Частина
                  2-66. Додаткові вимоги до
                  нагрівачів для водяних ліжок
                  (IEC 60335-2-66:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60335-2-98:2006     Прилади побутові та аналогічні
                  електричні. Безпека. Частина
                  2-98. Додаткові вимоги до
                  зволожувачів
                  (IEC 60335-2-98:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60751:2006        Термоперетворювачі опору
                  промислові платинові
                  (IEC 60751:1983, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60793-1-42:2006     Волокна оптичні. Частина 1 -
                  42. Методи вимірювання та
                  методики випробування.
                  Хроматична дисперсія
                  (IEC 60793-1-42:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60793-1-47:2006     Волокна оптичні. Частина 1 -
                  47. Методи вимірювання та
                  методики випробування. Втрати
                  на макрозгинах
                  (IEC 60793-1-47:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61131-2:2006       Контролери програмовні. Частина
                  2. Загальні технічні вимоги та
                  методи випробування
                  (IEC 61131-2:2003, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61300-1:2006       Пристрої з'єднувальні та
                  пасивні компоненти
                  волоконно-оптичні. Основні
                  методики випробування та
                  вимірювання. Частина 1.
                  Загальні положення та настанови
                  користувачу
                  (IEC 61300-1:2004, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61300-2-1:2006      Пристрої з'єднувальні та
                  пасивні компоненти
                  волоконно-оптичні. Основні
                  методики випробування та
                  вимірювання. Частина 2-1.
                  Випробування. Вібрація
                  (синусоїдна)
                  (IEC 61300-2-1:2004, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61300-2-2:2006      Пристрої з'єднувальні та
                  пасивні компоненти
                  волоконно-оптичні. Основні
                  методики випробування та
                  вимірювання. Частина 2-2.
                  Випробування. Зношуваність
                  з'єднання
                  (IEC 61300-2-2:2004, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61300-2-3:2006      Пристрої з'єднувальні та
                  пасивні компоненти
                  волоконно-оптичні. Основні
                  методики випробування та
                  вимірювання. Частина 2-3.
                  Випробування на стійкість до
                  статичного деформувального
                  навантаження
                  (IEC 61300-2-3:1995, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61300-2-4:2006      Пристрої з'єднувальні та
                  пасивні компоненти
                  волоконно-оптичні. Основні
                  методики випробування та
                  вимірювання. Частина 2-4.
                  Випробування. Стійкість волокна
                  (кабелю) до розтягування
                  (IEC 61300-2-4:1995, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61558-2-9:2006      Безпечність силових
                  трансформаторів, силових блоків
                  живлення й аналогічних
                  пристроїв. Частина 2-9.
                  Додаткові вимоги до
                  трансформаторів для переносних
                  ламп розжарювання класу III з
                  вольфрамовою ниткою
                  розжарювання
                  (IEC 61558-2-9:2002, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 62053-22:2006      Засоби вимірювання електричної
                  енергії змінного струму.
                  Спеціальні вимоги. Частина 22.
                  Лічильники активної енергії
                  статичні (класів точності
                  0,2 S і 0,5 S)
                  (IEC 62053-22:2003, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 23-1:2006         Паковання для пральних порошків
                  та порошків для чищення.
                  Частина 1. Розміри та місткості
                  коробок і барабанів з фібрового
                  картону
                  (EN 23-1:1978, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ prEN 81-22-1:2006      Норми безпеки до конструкції та
                  експлуатації ліфтів. Ліфти для
                  транспортування осіб та
                  вантажів. Частина 22-1.
                  Електричні пасажирські і
                  вантажопасажирські ліфти з
                  нахиленою рухомою частиною
                  (prEN 81-22-1:2003, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 81-80:2006        Норми безпеки до конструкції та
                  експлуатації ліфтів. Наявні
                  ліфти. Частина 80. Норми для
                  поліпшення безпеки в наявних
                  пасажирських та
                  вантажопасажирських ліфтах
                  (EN 81-80:2003, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 834:2006         Вимірювачі витрат тепла для
                  визначення тепловіддачі
                  кімнатних опалювальних батарей.
                  Прилади з електроживленням
                  (EN 834:1994, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 1020:2006         Повітронагрівачі газові
                  примусової конвекції
                  номінальною тепловою потужністю
                  не більше ніж 300 кВт, з
                  вентилятором подавання повітря
                  для горіння і (або) відведення
                  продуктів згоряння, для
                  опалювання непобутових
                  приміщень
                  (EN 1020:1997, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 1706:2006         Алюміній та алюмінієві сплави.
                  Виливки. Хімічний склад і
                  механічні властивості
                  (EN 1706:1998, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 1854:2006         Давачі тиску для газових
                  пальників і газопальникових
                  приладів
                  (EN 1854:1997, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 10061:2006        Прокат гарячекатаний
                  шестигранний із сталі загальної
                  призначеності. Розміри, допуски
                  на розміри і форму
                  (EN 10061:2003, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 10244-1:2006       Дріт сталевий та дротяні
                  вироби. Покриви з кольорових
                  металів на сталевому дроті.
                  Частина 1. Загальні вимоги
                  (EN 10244-1:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 10244-2:2006       Дріт сталевий та дротяні
                  вироби. Покриви з кольорових
                  металів на сталевому дроті.
                  Частина 2. Покривання цинком
                  або цинковим сплавом
                  (EN 10244-2:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 12707:2006        Пластмасові бочки. Бочки
                  номінальної місткості 210 л,
                  220 л та 225 л з незнімною
                  накривкою
                  (EN 12707:1999, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 12708:2006        Засоби закупорювальні з
                  пробками чи шпунтами для
                  пластмасової тари номінальної
                  місткості від 20 л до 225 л
                  (EN 12708:2000, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 12709:2006        Пластмасові бочки. Бочки
                  номінальної місткості від 20 л
                  до 120 л круглого перерізу з
                  незнімною накривкою
                  (EN 12709:2000, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 13306:2006        Технічне обслуговування.
                  Терміни та визначення понять
                  (EN 13306:2001, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ EN 31427:2006        Сплави срібні ювелірні.
                  Визначення срібла об'ємним
                  (потенціометричним) методом з
                  використанням броміду калію
                  (EN 31427:1994, IDT)
                  - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61010-2-031:2006     Вимоги безпеки до електричного
                  устатковання для вимірювання,
                  керування та лабораторного
                  застосування. Частина 2-031.
                  Додаткові вимоги до комплектів
                  ручних пробників для
                  електричного вимірювання та
                  випробування
                  (IEC 61010-2-031:1994, IDT)
                  - Вперше
 
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 352 ( v0352609-06 ) від 15.12.2006 }
 
   2. Скасувати в Україні чинність нормативних документів з
1 жовтня 2007 р.:
 
 ДСТУ ISO 6431-93         Пневмоприводи. Пневмоциліндри з
 (ГОСТ 30009-93)          однобічним штоком із знімними
 (ISO 6431:1992)          кріпленнями. Ряд на тиск до
                  1 МПа з діаметрами від 32 до
                  320 мм. Приєднувальні розміри
 
 ДСТУ ISO 8778-93         Пневмоприводи. Стандартна
 (ГОСТ 30093-93)          довідкова атмосфера
 (ISO 8778:1990)
 
 ДСТУ ГОСТ             Обладнання для захисту рослин.
 ИСО 5682-3: 2005         Обладнання розпилювальне.
                  Частина 3. Метод випробування
                  дозувальних систем
                  сільськогосподарських
                  гідравлічних розпилювачів
                  (ГОСТ ИСО 5682-3-2004, IDT)
 
 ГОСТ 11738-84           Винты с цилиндрической головкой
 (ИСО 4762-77)           и шестигранным углублением "под
                  ключ" класса точности А.
                  Конструкция и размеры
 
   3. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від
11 січня 2005 року N 10 ( v0010609-05 ), а саме: змінити назву
ДСТУ ISO 4120:2004 "Аналіз органолептичний. Тристоронній метод" на
"Дослідження  сенсорне.  Методологія.  Тристоронній  метод
випробування".
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.)  забезпечити  опублікування  інформації  щодо
затверджених  національних  стандартів  України та скасування
національних  стандартів  у  черговому  виданні  щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
 
 Голова                        О.Висоцький