Язык сайта:
русский   украинский   English


Про внесення змін та доповнень до Порядку надання дозволу на відчуження та списання з балансу державного майна, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27.04.2006 N 143

      МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 225
 
 
         Про внесення змін та доповнень
       до Порядку надання дозволу на відчуження
       та списання з балансу державного майна,
        затвердженого наказом Мінпаливенерго
            від 27.04.2006 N 143
 
   { Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
    чинності Наказу Мінпаливенерго N 143 ( v0143558-06 )
    від 27.04.2006, до якого вносились зміни }
 
 
 
   На виконання протоколу Комісії з питань  відчуження  та
списання  державного майна Міністерства палива та енергетики
України від 29.05.2006 Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Порядку надання дозволу на відчуження та
списання  з  балансу державного майна, затвердженого наказом
Мінпаливенерго від 27.04.2006 N 143 ( v0143558-06 ).
 
   1.1. Виключити з пункту 1.4. підпункт "д".
 
   1.2. У пунктах 2.9. та 2.10. слова "Комісії з розгляду питань
щодо відчуження державного майна Підприємств" замінити словами
"Комісії з питань відчуження та списання державного майна".
 
   1.3. Пункт 2.14. викласти в такій редакції:
   "2.14. У разі відмови у відчуженні майна Департамент майнових
відносин та реформування власності на підставі затвердженого
Міністром  протоколу  Комісії  у  10-денний термін направляє
Підприємству обґрунтовану відповідь щодо неможливості відчуження
майна.".
 
   1.4. Пункт 2.15. викласти в такій редакції:
   "2.15. Підприємство у місячний термін  після  завершення
процедури  відчуження  майна  надає  Мінпаливенерго  звіт за
результатами відчуження та використання коштів, отриманих від
продажу  майна  за  встановленою формою (додаток 3) у двох
примірниках.".
 
   1.5. Пункт 3.2.викласти в такій редакції:
   "3.2. Списання майна, первісна вартість якого становить менше
ніж 10 000  гривень,  здійснюється  за  рішенням  керівника
Підприємства  з  обов'язковим  наданням  Мінпаливенерго  акта
інвентаризації майна, яке пропонується до списання або відчуження
(додаток 2), звіту про списане майно, а також акта про списання
майна за встановленою типовою формою,  затвердженою  наказом
Міністерства статистики   України  від  29.12.95  N  352
( v0352202-95 ).
 
   1.6. У підпункті 3.4.3. пункту 3.4. слова "що списується"
замінити словами "яке пропонується до списання".
 
   1.7. Виключити   підпункт   3.4.4   пункту   3.4.,
підпункти 3.4.5.-3.4.7.       вважати       відповідно
підпунктами 3.4.4.-3.4.6.
 
   1.8. Доповнити Порядок надання дозволу на відчуження та
списання з балансу державного майна ( v0143558-06 ) пунктом 3.8.
такого змісту:
   "3.8. Термін подання документів, зазначених у пунктах 2.2 та
3.4, не може перевищувати 2 місяці від дати їх оформлення."
 
   1.9. Таблиці додатків 1 та 2 після колонки "рік випуску"
доповнити колонкою "Дата введення в експлуатацію".
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Продана Ю.В.
 
 Міністр                         I.Плачков