Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 284
 
 
      Про затвердження форм державних статистичних
       спостережень щодо промислової діяльності
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 19, 55
Господарського кодексу України ( 436-15 ) та статей 80, 81, 95
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), з метою  подальшого
удосконалення державних статистичних спостережень щодо промислової
діяльності та отримання  повної,  всебічної  та  об'єктивної
статистичної інформації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форми державних статистичних спостережень щодо
промислової діяльності (додаються) (не наводяться) та ввести їх в
дію:
 
   1.1. Річну - зі звіту за 2006 рік:
   N 1-газ "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу"
( va284202-06 ).
 
   1.2. Періодичні - зі звіту за січень 2007 року:
   N 1-П  (термінова)  "Терміновий  звіт  про  виробництво
промислової продукції (робіт, послуг)" ( vb284202-06 );
   N 1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами
економічної діяльності, що відносяться до добувної, обробної
промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу,
тепла та води" ( vc284202-06 ).
 
   2. Поширити затверджені пунктом 1  цього  наказу  форми
державних статистичних спостережень на суб'єктів господарювання, а
також на відокремлені підрозділи юридичних осіб, які розміщені на
території  України  і  займаються  видами  діяльності,  що
класифікуються за секціями "C", "D", "E" КВЕД, незалежно від
основного виду діяльності та форми власності.
 
   3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):
 
   3.1. Визначити  необхідний тираж, підготувати і передати
адміністративно-господарському департаменту  (Царський   В.І.)
оригінали  бланків  форм державних статистичних спостережень,
затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.
 
   3.2. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою  даних  форм  державних  статистичних спостережень,
затверджених пунктом 1 цього наказу.
 
   3.3. Спільно з ГМУС у  місті  Києві  (Сидоренко  М.М.)
підготувати і узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану
розробки  та  експлуатації  комплексів  електронної  обробки
статистичної  інформації  на 2006 рік, затвердженого наказом
Держкомстату від 01.03.2006 N 63 "Про затвердження Плану розробки
та  експлуатації  комплексів електронної обробки статистичної
інформації у 2006 році".
 
   4. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з
виготовлення та доставки бланків форм, затверджених пунктом 1
цього наказу.
 
   5. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень,
затверджених пунктом 1 цього наказу, на адреси головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики у місті Севастополі.
 
   6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у
місті Севастополі забезпечити в установленому порядку  збір,
розробку  і подання даних за формами державних статистичних
спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.
 
   7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату:
 
   7.1. Від 21.07.2003 N 227 ( v0227202-03 ) "Про затвердження
форм  державних  статистичних  спостережень  щодо промислової
діяльності підприємств та організацій" в частині затвердження
форми N 1-газ - з дня підписання даного наказу.
 
   7.2. Від 19.07.2005 N 196 ( v0196202-05 ) "Про затвердження
форм державних  статистичних  спостережень  щодо  промислової
діяльності" в  частині  затвердження  форм N 1-П (термінова)
( vg196202-05 ) та N 1-ПЕ ( vh196202-05 ) - з 1 лютого 2007 року.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко