Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження плану перевірок на III квартал 2006 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
         І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 298
 
 
         Про затвердження плану перевірок
           на III квартал 2006 року
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  лікарські  засоби"
( 123/96-ВР ), "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  (  1775-14 ) та Положення про Державну службу
лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 р. N 789
( 789-2003-п ), на виконання наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства
охорони здоров'я України від 27.01.2004 р., N 03/41 ( z0149-04 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 04.02.2004 р.
за N  149/8748,  з  метою  проведення  державного  контролю
за додержанням  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з виробництва лікарських  засобів  (  z0080-01  )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  План на III квартал 2006 року перевірок
суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність
з виробництва  лікарських  засобів  (далі  - План перевірок,
що додається).
 
   2. В.І.Пруднікову,  начальнику  управління  інспектування
виробництва та сертифікації забезпечити:
   - направлення Плану перевірок до Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва; публікацію Плану
перевірок у засобах масової інформації;
   - виконання Плану перевірок у встановлені терміни.
 
   3. Контроль за виконанням покласти на заступника голови
Державної служби Т.М.Буднікову.
 
 Голова Державної служби             Ю.Б.Константінов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   лікарських засобів і виробів
                   медичного призначення
                   29.06.2006 N 298
 
 
             ПЛАН ПЕРЕВІРОК
       суб'єктів господарювання, що здійснюють
     господарську діяльність з виробництва лікарських
         засобів на III квартал 2006 року
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|N |  Найменування  | Юридична адреса   |   Місце(я)   | Ліцензія  |
| |         |           |  провадження   |(серія/N/  |
| |         |           |  діяльності   |чинна до)  |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|1 |ТОВ "САТУРН",   |54003, Миколаїв,   |м. Херсон, смт   |АА N 552389 |
| |Науково-виробниче |вул. Плотницька, 69 |Геологів,     |20.08.2003 -|
| |підприємство   |           |вул. Нафтовиків,  |20.08.2006 |
| |         |           |б/н        |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|2 |ЗАТ "Люботинський |62433,        |Харківська обл.,  |АА N 552390 |
| |завод "Продтовари"|Харківська обл.,   |м. Люботин,    |27.08.2003 -|
| |         |м. Люботин,     |вул. Радянська,  |27.08.2006 |
| |         |вул. Радянська, 53  |53         |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|3 |ВАТ "Бориславський|82300,        |Львівська обл.,  |АА N 552433 |
| |науково-дослідний |Львівська обл.,   |м. Борислав,    |03.09.2003 -|
| |інститут "Синтез" |м. Борислав,     |вул. Трускавецька, |03.09.2006 |
| |з дослідним    |вул. Трускавецька,  |125        |      |
| |заводом"     |125         |          |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|4 |ТОВ "Ганза",   |04214, м. Київ,   |м. Київ, просп.  |АА N 669796 |
| |науково-виробнича |просп.        |Московський, 13  |10.09.2003 -|
| |фірма       |Оболонський, 40,   |          |10.09.2006 |
| |         |кв. 114       |          |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|5 |Фармацевтична   |95006, АР Крим,   |АР Крим,      |АА N 552457 |
| |фабрика ЗАТ    |м. Сімферополь,   |м. Сімферополь,  |17.09.2003 -|
| |         |вул. Річна, 10    |вул.        |17.09.2006 |
| |         |           |Севастопольська,  |      |
| |         |           |33-а        |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|6 |ВАТ "Дніпровський |51650,        |Дніпропетровська  |АА N 552431 |
| |крохмале-патоковий|Дніпропетровська   |обл.,       |17.09.2003 -|
| |комбінат"     |обл.,        |Верхньодніпровський|17.09.2006 |
| |         |Верхньодніпровський |р-н,        |      |
| |         |р-н,         |смт Дніпровське,  |      |
| |         |смт Дніпровське,   |вул. Островського, |      |
| |         |вул. Островського, 11|11         |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|7 |СП "Медіум"    |10002, м. Житомир,  |м. Житомир,    |АА N 669822 |
| |         |вул. Вінницька,   |вул. Вінницька, 23 |29.09.2003 -|
| |         |23          |          |29.09.2006 |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|8 |Міжвідомчий    |61015, м. Харків,  |м. Харків,     |АА N 669887 |
| |науковий центр  |вул. Переяславська, |вул. Переяславська,|05.11.2003 -|
| |кріобіології і  |буд.23        |буд. 23      |05.11.2006 |
| |кріомедицини НАН, |           |          |      |
| |АМН, МОЗ України |           |          |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|9 |Державне     |02099, м. Київ,   |м. Київ,      |АБ N 221434 |
| |підприємство   |вул. Зрошувальна,  |вул. Зрошувальна, |05.04.2006 -|
| |"Експериментальний|15-а         |15-а        |12.11.2006 |
| |завод медичних  |           |          |      |
| |препаратів    |           |          |      |
| |Інституту     |           |          |      |
| |біоорганічної   |           |          |      |
| |хімії та     |           |          |      |
| |нафтохімії НАНУ" |           |          |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|10|ТОВ "Радіофарм"  |03039, м. Київ,   |м. Київ, просп.  |АА N 629513 |
| |         |просп. Науки, 47   |Науки, 47     |19.11.2003 -|
| |         |           |          |19.11.2006 |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|11|АТ "Ефект"    |61010, м. Харків,  |м. Харків,     |АА N 629517 |
| |         |вул.         |вул. Георгієвська, |26.11.2003 -|
| |         |Георгієвська, 10   |10         |26.11.2006 |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|12|ТОВ        |11703, Житомирська  |1) Житомирська   |АБ N 221451 |
| |"Новофарм-    |обл.,        |обл.,       |31.05.2006 -|
| |Біосинтез"    |м. Новгорад-     |м. Новоград-    |10.12.2006 |
| |         |Волинський,     |Волинський,    |      |
| |         |вул. Кірова, 55   |вул. Волі, 55;   |      |
| |         |           |2) Житомирська   |      |
| |         |           |обл.,       |      |
| |         |           |м. Новоград-    |      |
| |         |           |Волинський,    |      |
| |         |           |Житомирське    |      |
| |         |           |шосе, 2      |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|13|ТОВ "Докфарм"   |95044, АР Крим,   |1) м. Сімферополь, |АБ N 221444 |
| |         |м. Сімферополь,   |вул. Семашко, 8;  |04.05.2006 -|
| |         |вул. 60 років    |2) м. Сімферополь, |04.05.2011 |
| |         |Жовтня, 30      |вул. Київська,   |      |
| |         |           |37/2        |      |
|--+------------------+---------------------+-------------------+------------|
|14|ЗАТ "Ліктрави"  |10001, м. Житомир,  |м. Житомир,    |АА N 629585 |
| |         |Київське шосе, 21  |Київське шосе, 21 |24.12.2003 -|
| |         |           |          |24.12.2006 |
------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови Державної служби
 лікарських засобів і виробів
 медичного призначення                Т.М.Буднікова