Язык сайта:
русский   украинский   English


Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.95 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких складає більше 50%

     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            29.06.2006 N 132
 
 
      Про стан не завершених будівництвом житлових
      будинків, будівництво яких було розпочато
      до 01.07.95 року, до введення в дію нових
         нормативів з енергозбереження,
         ступінь будівельної готовності
           яких складає більше 50%
 
 
   Заслухавши інформацію     начальника     Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення Мінбуду Авдієнка О.П. про стан не
завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було
розпочато до 01.07.95 року, до введення в дію нових нормативів з
енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких складає
більше 50%, з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей,
стійкості і надійності конструкцій при відновленні будівництва, а
також реалізації заходів, спрямованих на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р ( 577-2005-р )
"Про заходи  щодо  енергозабезпечення  споживачів",  колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти  до  відома інформацію про стан не завершених
будівництвом житлових будинків та відзначити проведену Мінбудом
роботу, що сприяла завершенню будівництва житлових будинків та
введенню в  експлуатацію  за  останні  п'ят  років  більше
2,6 млн.кв.м житла за рахунок незавершених об'єктів з високим
ступенем готовності основних конструкцій.
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям:
 
   2.1 Розгляд  звернень  щодо  відновлення  та  завершення
будівництва недобудованих житлових будинків здійснювати лише за
наявності відповідного акта про технічний стан конструкцій об'єкта
та висновку щодо можливості продовження його будівництва.
 
   2.2 У разі отримання висновку щодо неможливості продовження
будівництва об'єкта, виходячи з його аварійного  стану,  на
місцевому рівні забезпечити визначення рівня аварійності об'єкта,
а також розроблення необхідних заходів щодо його модернізації
(ліквідації)  із включенням об'єкта до регіональної програми
модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будинків і споруд.
 
   2.3 Надавати організаційно-методичну  допомогу  замовникам
(інвесторам) у перегляді та коригуванні проектної документації
згідно з вимогами до проектування і сприяти  у  завершенні
недобудованих житлових будинків.
 
   3. Замовникам  (інвесторам)  забезпечити  при коригуванні
проектної документації, відновленні будівництва  недобудованих
житлових  будинків та введенні їх в експлуатацію дотримання
законодавства та вимог державних будівельних норм, зокрема щодо
енергозбереження (утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій,
встановлення  теплоефективних  вікон  та  балконних  дверей,
лічильників обліку газо-, тепло-, водоспоживання, використання
ефективних систем опалення та інженерного обладнання тощо).
 
   4. Структурним підрозділам Мінбуду не розглядати звернення
місцевих органів виконавчої влади та забудовників щодо погодження
відхилень  від  чинних  нормативних  документів  у  частині
енергозбереження, крім обґрунтованих відступів від нових вимог з
архітектурно-планувальних рішень, виходячи зі стану конструкцій
незавершених будівель, згідно з наказом Держбуду України від
28.09.2005 N 175 ( v0175667-05 ) "Про надання чинності ДБН
В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".
 
   5. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) у двотижневий термін
підготувати наказ Мінбуду щодо  скасування  дії  Тимчасового
положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і
введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво  яких
розпочато до 1 липня 1995 року, затвердженого наказом Держбуду
України від 10.06.2003 N 78 ( z0537-03 ) і зареєстрованого у
Мін'юсті від 01.07.2003 за N 537/7858, дію якого було продовжено
до 31 грудня 2006 року наказом Держбуду від 31.12.2004 N 246
( z0106-05  ),  зареєстрованим у Мін'юсті від 27.01.2005 за
N 106/10386.
 
   6. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступника Міністра Ю.Й. Казмірука.
 
 Голова колегії                     П.С.Качур