Язык сайта:
русский   украинский   English


Щодо порядку ведення реєстру власників звичайних та структурованих іпотечних облігацій

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            29.06.2006 N 446
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 серпня 2006 р.
                   за N 1043/12917
 
 
       Щодо порядку ведення реєстру власників
     звичайних та структурованих іпотечних облігацій
 
 
   Відповідно до частини другої статті 16 та статті 22 Закону
України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ), Законів України "Про
державне  регулювання   ринку  цінних  паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) з метою
забезпечення обліку та обігу звичайних та структурованих іпотечних
облігацій у Національній депозитарній системі Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Установити, що ведення реєстру власників звичайних та
структурованих іпотечних облігацій забезпечується відповідно до
Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) шляхом:
   зберігання та обліку іпотечних облігацій, операцій емітента
щодо випущених ним іпотечних облігацій на рахунках у цінних
паперах, які відкриваються власникам іпотечних облігацій в обраних
ними зберігачів цінних паперів, а також на рахунках у цінних
паперах цих зберігачів та емітента у депозитарії, що обслуговує
відповідний випуск іпотечних облігацій;
   складання депозитарієм на установлену емітентом (управителем
або власниками структурованих  іпотечних  облігацій,  які  в
сукупності володіють не менш ніж 10 відсотками голосів) дату
зведеного облікового  реєстру  рахунків  власників  іпотечних
облігацій,  який складається на підставі облікових реєстрів,
наданих депозитарію зберігачами,  що  обслуговують  власників
відповідних іпотечних облігацій.
 
   2. Договір  про  обслуговування  емісії  цінних  паперів
укладається:
   за звичайними іпотечними облігаціями - між депозитарієм та
емітентом;
   за структурованими іпотечними облігаціями - між депозитарієм
та управителем іпотечного покриття.
 
   3. Депозитарій відкриває емітенту рахунок у цінних паперах,
на  якому  за кожним випуском, відокремлено, ведеться облік
іпотечних облігацій. Керуючим рахунком в цінних паперах емітента
іпотечних облігацій у депозитарії може призначатися управитель
іпотечного покриття в порядку, передбаченому Законом України "Про
іпотечні облігації" ( 3273-15 ).
 
   4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити:
   державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України;
   опублікування цього  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства України.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку В. Петренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 29.06.2006 N 23