Язык сайта:
русский   украинский   English


Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.05.2006 N 630

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.06.2006 N 875
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
     Національної комісії регулювання електроенергетики
     N 1723 ( v1723227-06 ) від 19.12.2006 }
 
        Про внесення змін до постанови НКРЕ
            від 23.05.2006 N 630
 
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 14.03.1995 N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики України", постановою Кабінету Міністрів України
від 25.12.1996 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо
регулювання цін (тарифів)", у зв'язку із впровадженням "Програми
оснащення житлового фонду Черкаської області лічильниками газу у
2006  році" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до  постанови  НКРЕ  від  23.05.2006  N  630
( v0630227-06 ) "Про затвердження тарифів на транспортування
природного газу розподільними  трубопроводами  та  постачання
природного газу за регульованим тарифом для ВАТ "Черкасигаз" такі
зміни:
   пункт 2 постанови викласти в такій редакції:
   "2. Затвердити   Відкритому   акціонерному   товариству
"Черкасигаз" тариф на постачання природного газу за регульованим
тарифом у розмірі 25,70 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ), у
тому числі цільову надбавку на виконання "Програми оснащення
житлового фонду Черкаської області лічильниками газу у 2006 році"
у розмірі 7,60 грн. за 1000 куб.м (без урахування ПДВ).
   ВАТ "Черкасигаз" щоквартально надавати НКРЕ інформацію щодо
виконання "Програми оснащення житлового фонду Черкаської області
лічильниками газу у 2006 році";
   додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
 
   2. Ця постанова набуває чинності з 1 липня 2006 року.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   Додаток
                   до постанови НКРЕ
                   23.05.2006 N 630
                   ( v0630227-06 )
                   (в редакції постанови НКРЕ
                   від 29.06.2006 N 875)
 
 
            СТРУКТУРА ТАРИФІВ
     на транспортування та постачання природного газу
            для ВАТ "Черкасигаз"
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Показники    |транспортуван-|    постачання    |
|            |   ня    |             |
|            |--------------+-------------------------|
|            | грн. на 1000 | грн. на 1000 | у т.ч. |
|            |  куб.м   |   куб.м   | цільова |
|            |       |        |надбавка |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Виробничі витрати,   |  21,91   |   24,76   | 7,60  |
|всього, у т.ч.:    |       |        |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Матеріальні витрати,  |   8,00   |   6,41   |     |
|всього, у т.ч.:    |       |        |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|вартість газу на    |   6,46   |   0,00   |     |
|технологічні та власні |       |        |     |
|потреби        |       |        |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|вартість матеріалів  |   1,54   |   6,41   |     |
|(паливо,        |       |        |     |
|електроенергія, витрати|       |        |     |
|на ремонт, інші)    |       |        |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Витрати на оплату праці|   7,53   |   9,34   |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Нарахування на зарплату|   2,86   |   3,55   |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Амортизаційні     |   1,68   |   0,83   |     |
|відрахування      |       |        |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Інші витрати,     |   1,84   |   4,63   |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|у т.ч. повірка та   |   0,12   |   0,00   |     |
|ремонт лічильників   |       |        |     |
|-----------------------+--------------+---------------+---------|
|Прибуток        |   1,39   |   0,94   |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 регулювання та цінової
 політики нафтогазового
 комплексу                         С.Волос