Язык сайта:
русский   украинский   English


Про внесення змін до Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.06.2006 N 865
 
 
     Про внесення змін до Порядку придбання товарів,
      робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи)
    на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), Указу Президента України
від 21.04.98 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання  електроенергетики  України"  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Унести зміни до Порядку придбання товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи) на  відповідну  діяльність  яких
встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002
N 1455 ( v1455227-02 ) (із змінами), виклавши Порядок в новій
редакції, що додається.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Антимонопольного
 комітету України                   Ю.Кравченко
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 (Рішення N 580 від 07.06.2006
 про погодження проекту
 регуляторного акту)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   22.12.2002 N 1455
                   ( v1455227-02 )
                   (у редакції постанови НКРЕ
                   від 29.06.2006 N 865)
 
 
               ПОРЯДОК
     придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами,
       ціни (тарифи) на відповідну діяльність
           яких встановлюються НКРЕ
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок встановлює засади здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг ліцензіатами з виробництва електричної
енергії та з передачі електроенергії місцевими  (локальними)
електромережами,  з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, транспортування та постачання  природного  газу,  з
транспортування нафти магістральними трубопроводами незалежно від
джерел їх фінансування за умови, що вартість закупівлі товару
(товарів) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень (без ПДВ),
послуги (послуг) - 30 тисяч гривень (без ПДВ), а робіт - 300 тисяч
гривень (без ПДВ).
   Цей Порядок не застосовується до закупівель товарів, робіт і
послуг ліцензіатами, які є державними (казенними) підприємствами
та господарськими товариствами, у статутному фонді яких державна
частка акцій перевищує 50 відсотків.
   Метою впровадження цього Порядку є визначення оптимальної
ціни на куповані товари, роботи і послуги, виключення зловживання
монопольним становищем ліцензіатами, без утиснення інтересів щодо
їх господарської діяльності, мінімізація витрат при здійсненні
закупівель товарів, робіт і послуг  ліцензіатами,  а  також
забезпечення прозорості для учасників процедур закупівлі товарів,
робіт і послуг, що сприяє  більш  економному  і  прозорому
використанню коштів замовниками.
 
   1.2. У  цьому  Порядку  терміни  вживаються у значенні,
наведеному в Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ), а також застосовуються наступні
терміни:
   замовник -  ліцензіат,  тендерний комітет якого здійснює
закупівлю та одночасно укладає договір про закупівлю з дотриманням
вимог цього Порядку.
 
   1.3. Дія цього Порядку не поширюється на закупівлі, предметом
яких є:
   водо-, тепло- та енергопостачання;
   водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;
   поштові послуги, у тому числі поштові марки;
   телекомунікаційні послуги, у тому числі щодо  трансляції
радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та
інтернет-послуг);
   послуги щодо перевезення залізничним транспортом;
   професійна підготовка,  перепідготовка  та   підвищення
кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних
навчальних закладах;
   підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації;
   товари, роботи і послуги, що здійснюються відповідно до
положень Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 );
   товари, роботи і послуги,  що  надаються  компаніями  -
суб'єктами  природних  монополій  та  іншими  суб'єктами
господарювання, ціни на які встановлюються державними регулюючими
органами та органами місцевого самоврядування;
   оплата послуг, які надаються органами виконавчої  влади,
банками  та  банківськими установами (включаючи послуги ДАІ,
митниці, органів пожежної охорони та інспекції, Держстандарту,
послуг щодо ліцензування, а також інших послуг, які надаються
державними органами і отримання яких є обов'язковим відповідно до
чинного законодавства України).
 
   1.4. Закупівлі здійснюються на основі таких принципів:
   максимальна економія та ефективність;
   добросовісна конкуренція серед учасників;
   відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
   недискримінація учасників;
   об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій.
 
   1.5. Замовник  зобов'язаний  відхилити  тендерну  або
кваліфікаційну пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази
того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій
службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в
будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга
тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення
переможця процедури закупівлі або на застосування замовником
певного виду процедури закупівлі.
   Замовник зобов'язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну
пропозицію у разі, якщо він має незаперечні докази того, що:
   фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин,
вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено в установленому порядку;
   посадову особу, яку призначено відповідальною за здійснення
процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в
установленому порядку.
 
   1.6. Інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної
пропозиції та підстави для відхилення подаються замовником у звіті
про результати проведення процедури закупівлі та протягом семи
календарних днів повідомляється учаснику, який допустив несхвальні
дії.
 
   1.7. Замовник  зобов'язаний  повідомити  НКРЕ  про  дату
проведення розкриття тендерних або кваліфікаційних пропозицій.
 
         2. Визначення предмета закупівлі
 
   2.1. Визначення  предмета  закупівлі  робіт  здійснюється
замовником з урахуванням Правил визначення вартості будівництва
ДБН  Д.1.1-1-2000,  затверджених  наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової  політики  України  від
27.08.2000  N  174  ( v0174241-00 ), на підставі загальної
кошторисної вартості виконання робіт за весь період їх виконання.
 
   2.2. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг (далі -
продукція) здійснюється замовником відповідно на основі Державного
класифікатора продукції і послуг ДК 016-97, затвердженого наказом
Державного  комітету  України  стандартизації,  метрології та
сертифікації від 30.12.97 N 822 ( v0822217-97 )  (далі  -
Класифікатор), у межах запланованих закупівель на відповідний рік
у такому порядку:
   предмет закупівлі продукції, який не підлягає поділу на
частини, визначається за показником п'ятого знака Класифікатора
( v0822217-97 ) (класифікаційне угруповання "категорія"). При
цьому замовник може зазначити окремі частини предмета закупівлі
продукції за показниками шостого і дев'ятого знака Класифікатора
(класифікаційні угруповання "підкатегорія" і "тип");
   предмет закупівлі  продукції  може визначатися показником
дев'ятого знака Класифікатора ( v0822217-97 ) (класифікаційне
угруповання "тип"), якщо замовник здійснює закупівлю в межах
річного обсягу лише однієї позиції цієї продукції в  межах
показника п'ятого знака Класифікатора (класифікаційне угруповання
"категорія").
   Замовник має право в разі застосування конкурентних процедур
закупівлі визначати предмет закупівлі за показниками третього і
четвертого знака Класифікатора ( v0822217-97 ) (класифікаційні
угруповання "група" і "клас").
   Замовник має право за визначеним відповідно до цього пункту
предметом закупівлі за умови застосування процедури відкритих
торгів,  торгів  з  обмеженою  участю,  двоступеневих торгів
здійснювати більше однієї закупівлі протягом бюджетного періоду.
Замовник має право за визначеним відповідно до цього пункту
предметом закупівлі здійснювати більше  ніж  одну  процедуру
закупівлі запиту цінових пропозицій, для яких існує постійно
діючий ринок, якщо  очікувана  вартість  предмета  закупівлі
відповідно до річного плану проведення закупівель не перевищує
500 тис. грн. (без ПДВ).
 
   2.3. Визначену відповідно до пунктів 0 і 0 цього Порядку
назву предмета закупівлі продукції замовники вказують в оголошенні
про торги, запрошенні (у разі проведення торгів з обмеженою
участю, запиту цінових пропозицій), повідомленні й оголошенні про
результати процедури закупівлі, у тендерній документації та звіті
про результати здійснення процедури закупівлі.
   У разі, коли предметом закупівлі є товари і послуги, замовник
має право визначену відповідно до пункту 0 цього Порядку назву
предмета закупівлі доповнювати інформацією щодо його конкретизації
відповідно до пункту 4.14 цього Порядку.
   У разі, коли предметом закупівлі є послуги з поточного
ремонту,  замовник  визначає  предмет  закупівлі,  ураховуючи
особливості нарахування вартості поточного ремонту за об'єктом
згідно  з  Правилами  визначення  вартості  будівництва  ДБН
Д.1.1-1-2000,  затвердженими  наказом  Державного  комітету
будівництва,  архітектури  та  житлової політики України від
27.08.2000 N 174 ( v0174241-00 ).
 
       3. Загальні умови здійснення закупівлі
 
   3.1. Оголошення про проведення відкритих і двоступеневих
торгів, торгів із зменшенням ціни (редукціону), інформація про
результати проведення таких торгів і торгів з обмеженою участю та
про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково
публікуються замовником у загальнодержавних  засобах  масової
інформації, в інших друкованих засобах масової інформації (за
бажанням) та на офіційному веб-сайті НКРЕ, за встановленою формою.
   Оголошення про  заплановану  закупівлю  чи  проведення
попередньої кваліфікації учасників публікуються замовником за
формами, наведеними в додатках 2, 7 цього Порядку.
   Оголошення про  заплановану  закупівлю  чи  проведення
попередньої кваліфікації оприлюднюється замовником не пізніше ніж
за 20 календарних днів до  дати  розкриття  тендерних  або
кваліфікаційних пропозицій проведення попередньої кваліфікації.
   Неоприлюднення у визначений цим Порядком термін інформації
щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг є підставою для
відміни торгів.
   Одночасно з наданням замовником оголошення про заплановану
закупівлю чи проведення попередньої кваліфікації, його копія
направляється  до  центрального апарату НКРЕ та відповідного
територіального представництва НКРЕ.
   Дійсними визнаються тільки ті заяви та повідомлення, які були
подані в письмовій формі, установленій замовником.
   Якщо під час здійснення процедур закупівлі сторони передавали
інформацію в інших не письмових формах, зміст таких інформацій
повинен бути ними письмово підтверджений.
 
   3.2. Оголошення  про  здійснення  процедури  закупівлі,
запрошення до участі в процедурах закупівлі, повідомлення про
проведення попередньої кваліфікації учасників, а також тендерна
документація готуються українською мовою та, за необхідності,
однією  з  іноземних мов, що використовуються в міжнародній
торгівлі. Тексти повинні бути автентичними,  визначальним  є
україномовний текст.
   Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами),  зазначеною
(зазначеними) замовником у тендерній документації.
 
   3.3. Тендерний  комітет  створюється  для організації та
проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на засадах
колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів
членів тендерного комітету та їх неупередженості.
   Склад тендерного комітету, положення про тендерний комітет
затверджуються рішенням замовника. До складу тендерного комітету
замовника  не можуть входити посадові особи та представники
учасників,  їх  близькі  родичі,  посадові  особи  об'єднань
підприємств, їх представники та близькі родичі.
   Членами тендерного комітету є представники  замовника  в
кількості не менше 5 осіб.
   Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова,
який призначається рішенням замовника у вигляді відповідного
розпорядчого акта. Голова тендерного комітету організовує його
роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених
на комітет функцій.
   Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного
члена тендерного комітету.
 
   3.4. Рішення  з  питань, що розглядаються на засіданнях
тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів, голос голови комітету є ухвальним.
   Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується
усіма членами тендерного комітету, які брали участь у голосуванні.
   Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні
чи юридичні особи, які залучаються до роботи тендерних комітетів
на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси,
які посвідчують договори про закупівлю (у разі нотаріального
посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника), не
можуть бути членами тендерного комітету.
 
   3.5. Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
   відкритих торгів;
   торгів з обмеженою участю;
   двоступеневих торгів;
   запиту цінових пропозицій (котирувань);
   закупівлі в одного постачальника (учасника);
   торгів із зменшенням ціни (редукціон).
 
   3.6. Основними процедурами здійснення закупівель є торги із
зменшенням ціни (редукціон) та відкриті торги.
   Застосування процедури закупівлі з обмеженою участю учасників
(крім  випадку, коли процедура закупівлі з обмеженою участю
застосовується  після  проведення  попередньої  кваліфікації
учасників) та процедури запиту цінових пропозицій (котирувань),
очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень
(без урахування ПДВ), потребує погодження з НКРЕ.
   Закупівля паливно-мастильних матеріалів (крім палива, яке
використовується на виробництво електричної і теплової енергії, та
оливи, що використовується у силовому обладнанні) може відбуватися
за процедурою запиту цінових пропозицій (котирувань) незалежно від
суми закупівель.
   Застосування процедури закупівлі у одного учасника потребує
погодження з НКРЕ за умови, якщо вартість закупівлі товарів
дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень (без ПДВ), робіт -
300 тисяч гривень (без ПДВ), а послуг - 30 тисяч (без ПДВ).
   Замовник не  має права ділити закупівлю товару, роботи,
послуги на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів.
   Відповідальність за застосування цих процедур закупівель несе
замовник.
 
   3.7. Замовник може вимагати від учасників надання  ними
документально підтвердженої інформації щодо його відповідності
таким кваліфікаційним вимогам:
   наявність відповідного дозволу або ліцензії на виконання
певних робіт чи послуг;
   наявність коштів,  обладнання  та працівників відповідної
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
   сплата податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів),
передбачених законодавством України;
   здійснення господарської діяльності відповідно до положень
його статуту.
   Кваліфікаційні вимоги зазначаються в документації, необхідній
для здійснення попередньої кваліфікації учасників (якщо така
процедура  застосовується),  тендерній  документації чи інших
документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.
 
   3.8. За результатами проведення  закупівлі  протягом  10
календарних  днів з моменту визначення найкращої пропозиції,
замовником складається звіт за формами, наведеними в додатках 6,
9, 10, 11, копія якого на паперовому носії та в електронному
вигляді направляється до центрального апарату НКРЕ та відповідного
територіального представництва НКРЕ.
 
       4. Процедури відкритих торгів та торгів
            з обмеженою участю
 
   4.1. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції
мають  право надавати всі заінтересовані учасники, запрошені
замовником шляхом публікації в встановленому порядку. У разі, коли
процедурі  відкритих торгів передувала попередня кваліфікація
учасників, замовник запрошує учасників, які її пройшли, шляхом
розсилання запрошень.
 
   4.2. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні
пропозиції мають право надавати лише ті учасники, які запрошені
замовником взяти участь у процедурі закупівлі.
 
   4.3. Процедури торгів з обмеженою участю учасників можуть
застосовуватися у випадках, якщо товари, роботи чи послуги через
їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані
обмеженою кількістю учасників.
 
   4.4. У разі проведення торгів з обмеженою участю, тендерна
документація надсилається всім учасникам торгів, які пройшли
відбір за результатами процедури попередньої кваліфікації.
 
   4.5. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник
запрошує до участі в процедурі закупівлі учасників, кількість яких
могла б забезпечити конкуренцію та вибір найбільш  вигідної
пропозиції, але не менше двох.
 
   4.6. Запрошення до участі в процедурі торгів з обмеженою
участю надсилається замовником не менше ніж за 20 календарних днів
до проведення торгів.
 
   4.7. Замовник при проведенні торгів з обмеженою участю має
право здійснити попередню кваліфікацію учасників.
   Інформація про здійснення попередньої кваліфікації учасників
публікується замовником у встановленому порядку та за формою,
наведеною в додатку 7 цього Порядку.
   Кваліфікаційна документація надається (надсилається) учаснику
протягом трьох робочих днів з дня її оплати або з дня отримання
відповідного запиту, якщо плату не було встановлено. Документ для
оплати кваліфікаційної документації надсилається або надається
учаснику в дводенний термін з дня отримання від нього відповідного
запиту.
   Кваліфікаційна документація обов'язково містить:
   1) інструкції щодо підготовки та подання кваліфікаційної
пропозиції;
   2) кваліфікаційні вимоги;
   3) стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності
кваліфікаційним вимогам;
   4) інформацію  про  документи,  необхідні  учаснику  для
підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
   5) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики
предмета закупівлі, у тому числі:
   відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки;
   кількість товару;
   місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
   додаткові послуги, які мають бути надані;
   строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
   6) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота),
щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції в разі, якщо
учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно
частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
   7) зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені
кваліфікаційні пропозиції;
   8) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання
кваліфікаційних пропозицій;
   9) виклад процедури надання роз'яснень щодо кваліфікаційної
документації, а також повідомлення про намір замовника провести
збори учасників;
   10) зазначення місця, дати та часу розкриття кваліфікаційних
пропозицій;
   11) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох
посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених
здійснювати зв'язок з учасниками;
   12) іншу  інформацію,  яку замовник вважає за необхідне
включити до кваліфікаційної документації.
 
   4.8. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи
описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні
містити:
   детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з
викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
   вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета
закупівлі в разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим
є наведення таких показників;
   посилання на стандартні  характеристики,  вимоги,  умовні
позначення  та  термінологію  товарів,  робіт чи послуг, що
закуповуються,  з  використанням  існуючих  міжнародних  або
національних стандартів, норм та правил.
 
   4.9. Технічна специфікація не повинна містити посилань на
конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі,
коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити
вираз "або еквівалент".
 
   4.10. Кваліфікаційні  пропозиції подаються без зазначення
ціни. Строк подання кваліфікаційних пропозицій повинен становити
не менше 20 календарних днів з дня публікації про проведення
попередньої кваліфікації. Замовник здійснює відбір учасників для
подальшої участі в процедурі торгів з обмеженою участю виключно на
підставі їх відповідності умовам, зазначеним у кваліфікаційній
документації, протягом 14 календарних днів з дати розкриття
кваліфікаційних пропозицій.
   Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення
попередньої кваліфікації учасників складає протокол за формою,
наведеною у додатку 8, та повідомляє кожного учасника, який брав у
ній участь, про результати її здійснення.
 
   4.11. До подальшої участі в процедурі торгів з обмеженою
участю запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за
результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників. Строк
подання  тендерних  пропозицій  після  проведення попередньої
кваліфікації учасників повинен становити не менше 10 календарних
днів.
 
   4.12. В  оголошенні  про проведення відкритих торгів та
запрошенні до участі в процедурі торгів з обмеженою участю
обов'язково зазначаються:
   1) найменування та юридична адреса замовника торгів;
   2) вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце
проведення робіт, або надання послуг;
   3) строк  поставки товарів, виконання робіт або надання
послуг;
   4) кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;
   5) способи та місце отримання тендерної документації та
розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);
   6) місце та строк подання тендерних пропозицій;
   7) місце та дата розкриття тендерних пропозицій;
   8) умови надання тендерного забезпечення та способи зв'язку
для отримання додаткової інформації;
   9) адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі
Інтернет.
   Строк для подання тендерних пропозицій має становити 20
календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення
торгів чи відправлення запрошення до участі в них.
 
   4.13. Тендерна документація надається (надсилається) учаснику
торгів протягом трьох робочих днів з моменту її оплати (якщо плата
вимагається) або з дня отримання відповідного запиту (якщо плату
не було встановлено). Документ для оплати тендерної документації
надсилається або надається учаснику в дводенний термін з дня
отримання  від  нього відповідного запиту. Надання тендерної
документації, визначення її вартості та порядок  розрахунків
здійснюються відповідно до положень цивільного законодавства.
   У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю
товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію
одночасно із запрошенням до участі у торгах.
   У разі  проведення  торгів  на закупівлю робіт тендерна
документація надсилається після попередньої оплати  учасником
витрат на її підготовку.
 
   4.14. Тендерна документація має містити:
   1) інформаційне повідомлення щодо проведення тендеру  за
формою, наведеною в додатку 1 цього Порядку;
   2) форму пропозицій учасників;
   3) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з
метою  оцінки  відповідності  учасника  торгів  встановленим
кваліфікаційним вимогам, що можуть містити в собі:
   спеціалізацію підприємства,
   період роботи на ринку України,
   період роботи (досвід) за відповідними напрямами на ринку
України або за кордоном,
   відсутність заборгованості перед бюджетом,
   наявність реалізації аналогічних проектів,
   валовий дохід підприємства за попередній рік,
   наявність власних активів для забезпечення виконання своїх
зобов'язань або гарантії банку,
   тощо;
   4) інформацію про необхідність документального підтвердження
відповідності учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам
(наявність відповідних ліцензій, дозволів, листи-відгуки  про
співпрацю тощо);
   5) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні
характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
   відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки;
   інформацію щодо призначення продукції для використання в
спеціальних умовах, необхідних замовнику;
   документи, що підтверджують якість предмета закупівлі;
   кількість товару;
   місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
   додаткові послуги, що мають бути надані.
   Технічні вимоги  до  предмета  закупівлі  мають  бути
обґрунтованими;
   6) технічну специфікацію, яка не повинна містити посилань на
конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі,
коли таке посилання є необхідним, специфікація має містити вираз
"або еквівалент";
   7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
   8) спосіб  оцінки  тендерних  пропозицій  і  порівняння
альтернативних тендерних пропозицій з переліком критеріїв та
методику оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;
   9) проект договору про закупівлю;
   10) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо
яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі,  якщо
учасникам торгів дозволяється подати тендерні пропозиції лише
стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
   11) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути
розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
   12) зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені
тендерні пропозиції;
   13) вимоги  щодо  надання  тендерного забезпечення, його
розміри, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не
повертається учаснику торгів;
   14) зазначення способу, місця та кінцевого терміну подання
тендерних пропозицій;
   15) виклад процедури надання роз'яснень  щодо  тендерної
документації, а також повідомлення про намір замовника провести
збори учасників торгів;
   16) зазначення терміну, протягом якого тендерні пропозиції
вважаються дійсними (не менше місяця);
   17) зазначення  місця, дати та часу розкриття тендерних
пропозицій;
   18) порядок оскарження дій та рішення тендерного комітету;
   19) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох
посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених
здійснювати зв'язок із учасниками торгів;
   20) інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій.
   Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують
права та призводять до дискримінації учасників.
 
   4.15. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних
днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися
до  замовника  за роз'ясненнями щодо тендерної документації.
Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на
запит учасника.
   Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку
подання  тендерних  пропозицій замовник має право з власної
ініціативи чи за результатами запитів учасників унести зміни до
тендерної документації, при цьому продовживши строк подання та
розкриття тендерних пропозицій. Про відповідні зміни до тендерної
документації та перенесення дати подання та розкриття тендерних
пропозицій замовник повинен повідомити письмово всіх учасників,
яким він надав тендерну документацію.
   У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень  щодо
змісту тендерної документації, її змін або в разі якщо внесені до
тендерної документації зміни є суттєвими,  замовник  повинен
продовжити  строк  подання тендерних пропозицій. Рішення про
продовження строку подання тендерних  пропозицій  приймається
замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути
достатнім для врахування учасниками зазначених змін, доповнень або
роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не
меншим ніж три робочих дні.
   Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких
запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол
цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і
надіслати його всім учасникам, яким  було  надано  тендерну
документацію, незалежно від їх присутності на зборах.
 
   4.16. Замовник  зобов'язаний  зазначити  в  тендерній
документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його
розмірів,  а  також  випадки, коли тендерне забезпечення не
повертається учаснику.
   Забезпечення тендерної  пропозиції  (далі  -  тендерне
забезпечення) - надання учасником  замовнику  гарантій  щодо
забезпечення виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з
поданням  тендерних  пропозицій,  включаючи  такі  способи
забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки,
згідно з якими первинне зобов'язання несе  будь-який  банк,
депозити, векселі, порука та інші види забезпечення за вибором
замовника відповідно до Порядку.
   Розмір тендерного  забезпечення  становить  1% очікуваної
вартості в разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5% - у
разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах,
визначених тендерною документацією.
   У разі, якщо тендерні пропозиції можуть подаватися щодо
частини предмета закупівлі (лота), розмір тендерного забезпечення
встановлюється, виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі
по кожному лоту.
 
   4.17. Тендерне забезпечення не повертається замовником у
разі:
   відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після
закінчення строку її подання;
   непідписання учасником, який став переможцем торгів, договору
про закупівлю всупереч вимогам тендерної документації;
   невиконання інших   вимог,   передбачених   тендерною
документацією.
 
   4.18. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення
і повинен повернути відповідну суму  учаснику  протягом  10
календарних днів з дня настання підстави для повернення тендерного
забезпечення в разі:
   закінчення строку  дії забезпечення тендерної пропозиції,
зазначеного у тендерній документації;
   укладення договору  про  закупівлю з учасником, що став
переможцем торгів;
   відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її
подання, якщо це передбачено у тендерній документації;
   закінчення процедур закупівлі без укладення договору про
закупівлю з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції.
 
   4.19. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за
підписом уповноваженої посадової особи учасника в запечатаному
конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах.
Замовник підтверджує отримання тендерної пропозиції із зазначенням
дати та часу отримання.
 
   4.20. Тендерна пропозиція має містити в собі:
   1) заповнену належним чином і підписану відповідальною особою
форму тендерної пропозиції;
   2) ціни по кожному розділу товарів, робіт і послуг (окремо);
   3) оформлене належним чином доручення (за необхідності), яке
свідчить  про  повноваження  особи,  яка  підписала тендерну
пропозицію;
   4) забезпечення тендерної пропозиції (якщо воно вимагається);
   5) інформацію  щодо  кваліфікації  учасника  торгів  -
документальне  свідчення того, що учасник торгів задовольняє
мінімальним кваліфікаційним вимогам, визначеним замовником;
   6) інформацію щодо відповідності товару (при необхідності) -
документальне свідчення того, що  товар,  який  пропонується
учасником, відповідає тендерній документації;
   7) інформацію про субпідрядників, запропонованих учасником.
Учасник  торгів включає інформацію про всі основні елементи
закупівлі, які він збирається забезпечити  за  субпідрядними
договорами,  із  зазначенням  інформації  про  запропонованих
субпідрядників по кожному з таких елементів;
   8) інформацію  щодо  відхилення  від  вимог  тендерної
документації. Учасник торгів також зазначає додаткову економію
(або інші вигоди), пов'язану з кожним таким відхиленням. Замовник
залишає за собою право прийняти чи  не  прийняти  будь-які
відхилення;
   9) альтернативні тендерні пропозиції (у випадку, якщо це
передбачається тендерною документацією), із зазначенням повної
інформації про будь-яку подану альтернативу і її обґрунтування;
   10) будь-яку іншу документацію та інформацію, що може бути
зазначена в тендерній пропозиції.
 
   4.21. При поданні тендерної пропозиції консорціумом тендерні
пропозиції мають додатково містити:
   1) підтвердження щодо відповідності кваліфікаційним вимогам
по кожному підприємству-члену консорціуму;
   2) визначення одного підприємства - члена консорціуму, який
відповідає  за  виконання ключового компонента замовлення на
закупівлю. Це підприємство призначається в якості головного, і
його повноваження підтверджуються дорученням, підписаним всіма
іншими членами консорціуму, що представляється разом з тендерною
пропозицією;
   3) підтвердження повноважень підприємства-члена консорціуму,
що назване головним;
   4) копія угоди, укладеної між підприємствами -  членами
консорціуму, представляється разом з тендерною пропозицією.
   Підприємство-член консорціуму, що назване головним, повинно
бути в установленому порядку наділено повноваженнями на вирішення
всіх питань, пов'язаних з виконанням замовлення на здійснення
закупівлі в цілому, включаючи здійснення платежів.
   Усі підприємства-члени консорціуму повинні нести солідарну та
індивідуальну відповідальність за неналежне виконання замовлення
на закупівлю.
   Для визнання консорціуму кваліфікованим кожне підприємство з
членів консорціуму має відповідати вимогам,  необхідним  для
виконання тієї частини замовлення на закупівлю, яку вони будуть
виконувати (або  забезпечувати  виконання  іншим  членам  чи
гарантувати виконання іншими членами). Спільна пропозиція членів
консорціуму повинна забезпечувати відповідність усім загальним
кваліфікаційним вимогам, зазначеним для індивідуальних учасників.
При невиконанні цієї вимоги пропозиція консорціуму відхиляється.
 
   4.22. Тендерні пропозиції, отримані після закінчення строку
їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам торгів, що
їх подали.
   Кожен учасник  має  право  подати  тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеного у тендерній документації
лота), а також може подати альтернативну тендерну пропозицію, якщо
це передбачено тендерною документацією.
 
   4.23. Замовник має право до закінчення встановленого строку
подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження
в разі, якщо один чи більше учасників не можуть подати свої
тендерні  пропозиції  до зазначеного строку через об'єктивні
причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця
та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилаються
кожному учаснику, якому було надано тендерну документацію.
 
   4.24. Учасники, які не продовжують строку дії своїх тендерних
забезпечень,  вважаються  такими,  що  відхилили вимогу щодо
продовження дії своїх тендерних пропозицій.
 
   4.25. Якщо інше не передбачено тендерною  документацією,
учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
тендерного забезпечення. Такі зміни чи заява про відкликання
тендерної пропозиції можуть бути враховані в разі, якщо вони
отримані  замовником  до закінчення строку подання тендерних
пропозицій.
 
   4.26. Розкриття тендерних пропозицій відбувається в день
закінчення строку їх подання в час та в місці, зазначених в
тендерній документації.
   Розкриття, оцінка та порівняння тендерних пропозицій включає
в себе:
   1) отримання тендерних пропозицій;
   2) розкриття тендерних пропозицій;
   3) одержання від учасників необхідних роз'яснень у письмовій
формі щодо  запропонованих  ними  тендерних  пропозицій  (за
необхідності);
   4) розгляд тендерних пропозицій щодо відповідності формальним
вимогам;
   5) виправлення арифметичних помилок;
   6) перерахунок на єдину валюту;
   7) оцінку  і  співставлення  тендерних  пропозицій,  що
відповідають формальним вимогам;
   8) виявлення  найбільш  економічно  вигідної  тендерної
пропозиції;
   9) посткваліфікацію найбільш економічно привабливої тендерної
пропозиції;
   10) рекомендацію щодо акцептування тендерної пропозиції;
   11) звіт про оцінку;
   12) повідомлення про акцептування тендерної пропозиції;
   13) надання оголошення про переможця відкритих торгів у
загальнодержавних засобах масової інформації, в інших друкованих
засобах  масової  інформації (за бажанням) та на офіційному
веб-сайті НКРЕ.
 
   4.27. При проведенні процедури розкриття тендерних пропозицій
замовник повинен забезпечити:
   1) для проведення процедури розкриття пропозицій приміщення
необхідних розмірів з безперешкодним доступом до нього;
   2) головування керівника тендерного комітету чи спеціально
призначеного його представника;
   3) представлення копій усіх виданих квитанцій;
   4) належне ведення журналу присутніх, де повинні розписатися
всі представники учасників, що присутні на процедурі розкриття
тендерних пропозицій;
   5) виконання процедури, при якій всі отримані  тендерні
пропозиції мають бути розкладені на столі, при цьому число
конвертів з тендерними пропозиціями має відповідати числу виданих
квитанцій.  Якщо кількість конвертів не відповідає кількості
виданих квитанцій, жодна з тендерних пропозицій не розкривається,
поки не буде усунута ця розбіжність і поки всі отримані тендерні
пропозиції не будуть знаходитися в зазначеному приміщенні;
 
   4.28. При проведенні процедури розкриття тендерних пропозицій
замовником виконується:
   1) розкриття, оголошення та протоколювання всіх повідомлень
про відкликання, отримані до закінчення терміну подачі. Тендерні
пропозиції, що відкликаються, не розкриваються і повертаються
відповідним учасникам торгів;
   2) розкриття всіх тендерних пропозицій і їхніх змін, які
отримані до закінчення терміну подачі;
   3) по кожній розкритій тендерній пропозиції мають  бути
перевірені, зачитані вголос та внесені до протоколу розкриття:
   назва підприємства, код ЄДРПОУ;
   ціна тендерної пропозиції;
   наявність документів,  які  підтверджують  відповідність
учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам;
   усі дані, які входять до переліку критеріїв оцінки для
визначення найкращої тендерної пропозиції;
   усі знижки та альтернативні варіанти.
   Заявочні ціни  і знижки, що не були оголошені під час
процедури розкриття тендерних пропозицій, не можуть розглядатися
при проведенні подальшої оцінки;
   4) за винятком тендерних пропозицій, поданих із запізненням,
жодна  тендерна пропозиція не може бути відхилена, і ніякі
міркування щодо її дійсності не мають висловлюватися під час
процедури розкриття;
   5) підготовка протоколу розкриття тендерних пропозицій за
формою, наведеною у додатку 3.
   Копії протоколу розкриття тендерних пропозицій мають бути
розіслані всім учасникам торгів, що подали тендерні пропозиції.
   Відразу після розкриття тендерних пропозицій усі розкриті
тендерні пропозиції мають бути поміщені на зберігання в місце, у
якому доступ до них будуть мати лише ті особи, які безпосередньо
беруть участь у процесі оцінки тендерних пропозицій.
 
   4.29. Замовник  має  право  звернутися  до учасників за
роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх
розгляду, оцінки та порівняння.
   Замовник та  учасники  не  повинні  ініціювати  будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту поданої тендерної
пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування.
   Замовник має  право на виправлення арифметичних помилок,
виявлених у поданій тендерній пропозиції, під час процедури оцінки
за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю
тендерну пропозицію, на таке виправлення.
   До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не були
відхилені згідно з цим Порядком.
 
   4.30. Подальшим є застосування критеріїв оцінки, що зазначені
в тендерній документації. Застосовуватися можуть лише ті критерії
оцінки, що зазначені в тендерній документації. Ніякі нові критерії
не можуть вводитися в ході оцінки, і застосовуватися мають всі
зазначені критерії. Під час оцінки зазначені критерії не можуть
бути скасовані.
   При встановленні способу оцінки  іншого  ніж  порівняння
вартості тендерних пропозицій, показник вартості повинен складати
не менше ніж 75 відсотків від загальної оцінки.
 
   4.31. Тендерні  пропозиції,  які  не  було  відхилено,
співставляються  і  розташовуються  в порядку зростання ціни
(кількості балів) для визначення учасника торгів, пропозиція якого
є найвигіднішою, відповідно до вимог тендерної документації.
   Оцінка, порівняння  тендерних  пропозицій  та  визначення
переможця торгів проводяться протягом 30 календарних днів з дати
їх розкриття.
   При наявності  сумнівів  у спроможності учасника торгів,
переможця торгів виконати свої зобов'язання належним чином (у
визначені  строки або належної якості) проводиться додаткова
перевірка щодо підтвердження відповідності його кваліфікаційним
вимогам. У разі відмови учасника торгів надати таке підтвердження
його тендерна пропозиція відхиляється і визначається найкраща
серед інших пропозицій, які залишились.
   Для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні
експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть
бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.
 
   4.32. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо:
   учасник торгів не відповідає встановленим кваліфікаційним
вимогам;
   тендерна пропозиція  не  відповідає  умовам  тендерної
документації;
   учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з
виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
   учасник своїми  діями  призвів  до  виникнення обставин,
зазначених у пункті 0 цього Порядку;
   учасник не надав тендерного забезпечення;
   учасник не оплатив тендерну документацію, якщо така плата
була встановлена.
   У разі наявності відхилення тендерних пропозицій, замовником
складається звіт за формою, наведеною в додатку 4.
   Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту
тендерної  пропозиції,  якщо  це  передбачено  у  тендерній
документації.
 
   4.33. Торги відміняються у разі, якщо:
   на участь  у  торгах було подано менше трьох тендерних
пропозицій щодо предмета закупівлі, визначеного замовником у
тендерній документації;
   було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог
пункту 4.32 цього Порядку;
   у результаті відхилення тендерних пропозицій  до  оцінки
допущено тендерну пропозицію лише одного учасника навіть за
наявності альтернативної тендерної пропозиції;
   замовник порушив  вимоги цього Порядку щодо оприлюднення
інформації;
   НКРЕ чи судом прийняте рішення про відміну торгів.
   Торги відміняються частково (за лотом), якщо було подано
менше трьох тендерних пропозицій до відповідного лота.
 
   4.34. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не
відбулися, у разі, якщо:
   ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі;
   здійснення закупівлі перестало відповідати потребам внаслідок
настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної
сили).
   Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів
такими,  що  не  відбулися,  надсилається  замовником  всім
постачальникам (учасникам) протягом трьох робочих днів з дня
прийняття відповідного рішення.
 
   4.35. Тендерна пропозиція приймається, якщо вона визнана
найкращою.
   Повідомлення про прийняття тендерної пропозиції надсилається
переможцю торгів протягом 3 календарних днів з дня визначення
переможця, та в цей же термін повідомлення, за формою, наведеною у
додатку 5, публікується в загальнодержавних засобах  масової
інформації, в інших друкованих засобах масової інформації (за
бажанням) та на офіційному веб-сайті НКРЕ.
   У триденний термін, після акцепту, за формою, наведеною в
додатку 5 цього Порядку, інформуються інші учасники торгів про
результати торгів.
 
   4.36. З учасником торгів, тендерну пропозицію якого було
прийнято, укладається договір про закупівлю відповідно до вимог
тендерної документації не раніше ніж після 15 календарних днів з
дня прийняття тендерної пропозиції при проведенні відкритих торгів
та редукціону.
   У разі, якщо тендерною документацією визначається загальна
вартість річної закупівлі, замовником може бути укладено рамкову
угоду з наступним укладанням додаткових угод (специфікацій) у
межах визначеної суми.
   Договір про закупівлю укладається лише в письмовій формі.
 
   4.37. У разі відмови учасника торгів, тендерну пропозицію
якого було прийнято, підписання договору про закупівлю відповідно
до вимог тендерної документації повторно визначається найкраща
тендерна пропозиція з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком
випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.
 
   4.38. За результатами проведення закупівлі  протягом  10
календарних днів з моменту укладення договору про закупівлю або
після прийняття рішення про відміну  процедур  відкритих  і
двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та редукціону або
визнання їх такими, що не відбулися, замовником складається звіт
за формами, наведеними в додатках 6,9,10,11 до цього Порядку,
копія  якого  направляється  до  центрального  апарату  та
територіальних представництв НКРЕ.
   Тендерний комітет не розкриває інформацію, надання  якої
суперечить чинному законодавству України, за винятком випадків,
передбачених актами законодавства.
 
    5. Процедура торгів із зменшенням ціни (редукціон)
 
   5.1. Процедура торгів  із  зменшенням  ціни  (редукціон)
застосовується в разі, коли предметом закупівлі є товари чи
послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються
чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями. При цьому
очікувана вартість закупівлі таких товарів перевищує 500 тисяч
гривень (без ПДВ).
 
   5.2. Редукціон здійснюється в порядку, передбаченому для
процедури  відкритих  торгів  з  урахуванням  особливостей,
встановлених цим розділом. При здійсненні процедури редукціону
замовник оприлюднює інформацію з дотриманням процедури та строків,
згідно з вимогами цього Порядку.
   Процедура редукціону здійснюється в два етапи:
   на першому  етапі  всім  учасникам пропонується подавати
попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна
документація при цьому повинна містити лише вимоги щодо технічних,
якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки,
кваліфікаційні  вимоги.  Строк  подання учасниками попередніх
пропозицій становить не менше 20 календарних днів від дати
опублікування оголошення про здійснення процедури редукціону;
   на другому етапі замовник пропонує учасникам,  попередні
тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі,
надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк
подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше
10 календарних днів з дня повідомлення замовника про результати
першого етапу.
 
   5.3. Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі
замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і
ціна кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник пропонує
присутнім представникам учасників зменшувати  ціну  тендерної
пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній
документації.  Початковою  ціною  для  редукціону  вважається
мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни
тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують
підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо
після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з
учасників не запропонував нової ціни, редукціон припиняється і
переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та
запропонував найнижчу ціну.
 
     6. Процедура застосування двоступеневих торгів
 
   6.1. Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких
випадках:
   замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт)
або визначити вид послуг, а також, якщо для прийняття оптимального
рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з
учасниками;
   предметом закупівлі  є  здійснення  наукових  досліджень,
експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших
спеціальних послуг.
 
   6.2. Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи:
   на першому етапі всім  учасникам  пропонується  подавати
попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна
документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо
технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі,
умови  поставки,  підтвердження  професійної  та  технічної
компетентності  учасників та їх відповідності кваліфікаційним
вимогам.
   Замовник проводить переговори з будь-ким із учасників. Після
отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до
тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості
предмета закупівлі чи запропонувати нові  характеристики  та
критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Порядку. Про зміну
умов тендерної документації замовник інформує всіх учасників під
час надання їм запрошень до участі в другому етапі торгів;
   на другому етапі замовник пропонує учасникам,  попередні
тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі,
надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.
 
   6.3. Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було
відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів
надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, якщо це
передбачено тендерною документацією.
   Далі процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як
і процедура відкритих торгів.
 
   6.4. В оголошенні про здійснення процедури двоступеневих
торгів обов'язково зазначаються:
   найменування та юридична адреса замовника;
   опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні
та інші параметри, а в разі, якщо предметом закупівлі є виконання
робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;
   строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції.
 
   6.5. Строк  подання  учасниками  попередніх  пропозицій
встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж  20
календарних днів з дня опублікування оголошення про здійснення
процедури двоступеневих торгів. Строк подання тендерних пропозицій
на другому етапі не повинен перевищувати 15 календарних днів.
 
       7. Процедура запиту цінових пропозицій
 
   7.1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування
процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і
послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що
вартість їх закупівлі не перевищує 500 тисяч гривень (без ПДВ).
   Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит щодо
цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам.
 
   7.2. У запиті повинно бути зазначено:
   найменування та юридична адреса замовника;
   вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце
надання послуг;
   строк поставки товарів або надання послуг;
   місце і строк подання цінових пропозицій;
   місце і дата розкриття цінових пропозицій;
   істотні умови договору.
   У запиті повинно бути повідомлено про те, чи включаються в
ціну  витрати  на транспортування, страхування, сплату мита,
податків та інших зборів і обов'язкових платежів.
 
   7.3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову
пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Пропозиція
подається в запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній
замовником, не пізніше встановленого ним строку.
   Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До
розкриття пропозицій мають бути запрошені всі учасники, що подали
свої пропозиції.
   Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія
якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного
робочого дня після отримання відповідного запиту.
 
   7.4. Замовник, у строк не раніше ніж через три робочих дні з
дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам  про
результати здійснення процедури і не пізніше 15 робочих днів з дня
визначення переможця, укладає договір про закупівлю  з  тим
учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам
замовника та має найнижчу ціну.
   Замовник відхиляє  пропозиції, якщо вони не відповідають
вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями
призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 0 цього
Порядку.
 
   7.5. Замовник визнає процедуру запиту цінових пропозицій
такою, що не відбулася, якщо:
   було подано менше трьох пропозицій;
   було відхилено всі пропозиції внаслідок їх невідповідності
вимогам замовника, зазначеним у запиті;
   найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають
вимогам замовника,  зазначеним  у  запиті,  перевищує  суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі.
 
       8. Процедура закупівлі у одного учасника
 
   8.1. Закупівля у одного учасника - це процедура, відповідно
до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після
проведення з ним переговорів.
   Процедура закупівлі  в  одного  учасника  застосовується
замовником відповідно до вимог пункту 0 цього Порядку в разі:
   закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної  із
захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору з
переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
   відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані)
тільки певним учасником, і при цьому немає альтернативи;
   підтвердження замовником факту повторної відміни відкритих
торгів внаслідок надходження пропозиції від одного і того ж
учасника або ненадходження жодної пропозиції;
   потреби у здійсненні первинним учасником додаткових поставок,
призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли
зміна учасника може призвести до закупівлі товарів або послуг, які
не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами або
послугами. При цьому загальна вартість договору на додаткові
поставки не повинна перевищувати 30 відсотків від  вартості
договору;
   необхідності проведення додаткових будівельних робіт,  не
включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані
обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір
буде укладено з учасником цих робіт, якщо такі роботи технічно чи
економічно пов'язані з головним договором. При цьому загальна
вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50
відсотків вартості головного договору;
   виникнення нагальної потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку
з особливими економічними, соціальними, правовими чи  іншими
обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі
закупівлі, пов'язаної з  ліквідацією  наслідків  надзвичайних
ситуацій.
 
   8.2. Для погодження процедури закупівлі у одного учасника,
замовник надсилає до НКРЕ  відповідний  запит  з  детальним
обґрунтуванням причини проведення саме такої закупівлі.
   Питання щодо погодження або відмови в застосуванні процедур
закупівлі у одного учасника розглядається НКРЕ на відкритих
засіданнях. За результатами розгляду цього питання  Комісією
приймається рішення  згідно  з  положеннями  Регламенту  НКРЕ
( v0133227-00 ).
 
   8.3. У разі проведення закупівлі, пов'язаної з надзвичайними
обставинами, які замовник не міг передбачити (аварії, пожежі,
землетруси), термінове неврегулювання яких може призвести до
тяжких  економічних  та/або  соціальних  наслідків, закупівля
проводиться у строки, необхідні для врегулювання зазначеного
питання, незалежно від наявності погодження НКРЕ щодо закупівлі у
одного учасника. Після проведення такої закупівлі  до  НКРЕ
надсилається  повідомлення  про  проведену  закупівлю,  де
зазначається:
   обставини, відповідно до яких виникла необхідність проведення
термінової закупівлі, з зазначенням дати їх виникнення;
   характер проведеної закупівлі (що саме було закуплено);
   загальна сума проведеної закупівлі та вартість кожної окремої
позиції закупівлі (вартість обладнання, вартість проведених робіт
тощо);
   назва організації (організацій), у якої (яких) було проведено
закупівлю;
   дату проведення закупівель та дату закінчення запланованих
робіт.
 
   8.4. Погодження застосування процедури закупівлі у одного
учасника здійснюється на підставі наданих до НКРЕ замовником,
відповідальність за достовірність яких несе сам замовник:
   1) лист-звернення  в  довільній формі на адресу НКРЕ з
обґрунтуванням застосування процедури закупівлі у одного учасника
відповідно до умов застосування цієї процедури з обов'язковим
зазначенням  предмета  закупівлі,  обґрунтування  вартості
запланованої закупівлі, джерел фінансування, орієнтовного терміну
виконання поставок товарів (робіт, послуг);
   2) копію протоколу (протоколів) тендерного комітету щодо
прийняття рішення про застосування процедури закупівлі у одного
учасника, завіреної власною печаткою замовника;
   3) проект договору про закупівлю;
   4) первинного договору про закупівлю та звіту про проведення
попередніх процедур закупівлі у зв'язку з потребою здійснення
додаткових поставок чи проведення додаткових робіт первинним
учасником;
   5) нотаріально завірені копії зареєстрованих відповідно до
законодавства договорів, які засвідчують використання авторських
прав та підтверджують наявність авторських прав, у разі закупівлі,
пов'язаної із захистом авторських прав;
   6) висновок  організації-розробника  проекту  про те, що
будівельні роботи не були включені в головний проект, та про
виникнення непередбачуваних обставин у зв'язку з необхідністю
проведення додаткових проектних робіт (якщо такі роботи технічно
чи економічно пов'язані з головним договором), вартість договору
на які не перевищує 50 відсотків від вартості головного договору;
   7) підтвердження уповноваженим державним органом монопольного
становища підприємства на ринку України та відповідного проектного
інституту  щодо  застосування  запропонованого  обладнання як
проектного рішення до відповідного об'єкту замовника у зв'язку із
відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на
товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані)
тільки певним учасником, і при цьому немає альтернативи.
 
         9. Оскарження щодо застосування
            процедур закупівель
 
   9.1. Будь-який учасник або інша особа (скаржник),  який
вважає,  що  замовником  було  порушено процедуру закупівлі,
встановлені цим Порядком, має право на оскарження дій замовника
згідно з положеннями цього розділу.
   Об'єктом оскарження не може бути:
   вибір процедури здійснення закупівлі;
   встановлення вимоги щодо нотаріального посвідчення договору;
   будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення
процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.
 
   9.2. Розгляд скарг учасників процедур закупівлі здійснюється
НКРЕ.
 
   9.3. Скарга з приводу порушень замовником процедури закупівлі
або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається скаржником
замовнику та НКРЕ до укладення договору про закупівлю.
   Замовник та НКРЕ можуть не розглядати скаргу, якщо вона була
подана пізніше 15 календарних днів з дня настання підстави для її
подання.
   Днем настання підстави для подання скарги вважається день
допущення замовником порушення процедури закупівлі.
   Надходження скарги  замовнику  та НКРЕ зупиняє процедуру
закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з
моменту надходження скарги.
 
   9.4. Не пізніше трьох робочих днів після отримання скарги
замовник повинен повідомити всіх учасників, яких стосується ця
скарга, про її зміст, час і місце розгляду. Будь-який учасник має
право взяти участь у розгляді скарги.
 
   9.5. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів  на
підставі взаємної згоди, замовник у строк, зазначений у пункті 0
цього Порядку, приймає обґрунтоване рішення, у якому необхідно
зазначити:
   у разі, якщо скаргу не задоволено, - причини такого рішення;
   у разі, якщо скаргу задоволено повністю або частково, -
рішення щодо відміни процедури закупівлі, рішення замовника або
обов'язок щодо вчинення замовником певних дій, а також причини
такого рішення.
 
   9.6. Рішення щодо розгляду скарги замовником надсилається
НКРЕ протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
   9.7. У разі, якщо скарга має складний або спеціалізований
характер, НКРЕ має право залучити незалежних  кваліфікованих
(технічних) експертів та консультантів у відповідних галузях та
продовжити строк зупинення  процедури  закупівлі  до  надання
експертами та консультантами остаточного висновку щодо поставлених
перед ними питань.
   Примірник рішення замовника щодо розгляду скарги надсилається
скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
          10. Договір про закупівлю
 
   10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його
підписання  замовником  та  учасником,  визначеним переможцем
процедури закупівлі.
   Договір про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі
відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Усі
витрати, пов'язані з укладанням договору (у тому числі витрати,
пов'язані з його нотаріальним посвідченням), можуть покладатися на
учасника-переможця  процедури  закупівлі  виключно на умовах,
визначених у тендерній документації, та відповідно до положень
Цивільного кодексу України. Нотаріальне посвідчення договору не є
обов'язковим, але на вимогу замовника договір про закупівлю
підлягає нотаріальному посвідченню.
   Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов
тендерної  (цінової)  пропозиції  учасника-переможця процедури
закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції при
проведенні торгів із зменшенням ціни (редукціону), та не повинні
змінюватися після підписання договору про закупівлю.
 
   10.2. Укладений договір вважається недійсним, якщо:
   договір було укладено в період зупинення процедури закупівлі
в разі подання скарги замовнику та НКРЕ;
   договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації
та визначеним у ній основним умовам, які повинні були бути
обов'язково включені до договору про закупівлю.
   Копія укладеного договору про закупівлю подається в НКРЕ на
її вимогу.
   У разі відмови учасника-переможця процедури закупівлі від
виконання договору замовник має право в односторонньому порядку
розірвати договір і  зобов'язаний  провести  нову  процедуру
закупівлі.
 
       11. Контроль за проведенням закупівель
 
   11.1. НКРЕ  здійснює  контроль  за  проведенням процедур
закупівлі щодо дотримання принципів неупередженості та однакового
ставлення до всіх учасників торгів у межах своїх повноважень. У
випадку, якщо НКРЕ вважає, що будь-який документ, дії або рішення
замовника, що стосуються проведення закупівлі, не відповідають
вимогам Порядку або впливають  на  об'єктивність  визначення
переможця процедури закупівлі та/або призводять до дискримінації
учасників торгів, вона повідомляє про це замовника.
   Якщо замовник  не усуває виявлені порушення вимог цього
Порядку, НКРЕ визнає відповідну процедуру закупівлі недійсною.
   У процедурі закупівлі може брати участь представник НКРЕ як
незалежний спостерігач.
 
   11.2. Замовник несе відповідальність за  виконання  всіх
пов'язаних з закупівлею дій та рішень відповідно до законодавства
України, Умов та Правил здійснення відповідної  ліцензованої
діяльності та іншої нормативно-технічної документації.
   У випадку, коли закупівлю проведено з порушенням вимог цього
Порядку, та замовником не виконано вимоги НКРЕ щодо усунення
порушень, пов'язаних  з  об'єктивністю  визначення  переможця
процедури закупівлі та/або таких, що призводять до дискримінації
учасників торгів, НКРЕ може скоригувати величину тарифу замовника
в  межах  суми,  яка була використана для проведення таких
закупівель.
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
              ЗАПРОШЕННЯ
            до участі в торгах
 
 
   1. Замовник торгів __________________________________________
             (повна назва та ідентифікаційний код
                   за ЄДРПОУ)
 
Запрошує _________________________________________________________
          (повна назва організації, яка запрошується)
            до участі в тендері на закупівлю
 
__________________________________________________________________
  (інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються)
 
   2. Це запрошення до участі в торгах здійснюється згідно із
загальним повідомленням про закупівлю, що було опубліковане у
 
"_______________________________________" від ___ N ___________,
оголошення N _______________________________
 
   3. Процедура здійснення закупівлі ___________________________
 
   4. Місце та спосіб отримання тендерної документації _________
   _____________________________________________________________
 
   5. Вартість тендерної документації _____________________ грн.
 
   6. Місце та кінцевий термін подання тендерних пропозицій
   _____________________________________________________________
 
   7. Тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням
тендерної заявки в розмірі _______________________________ грн.
 
   8. Місце  та  дата  розкриття  тендерних  пропозицій
   _____________________________________________________________
 
   9. Додаткова інформація _____________________________________
 
   10. Поштова адреса __________________________________________
                  (повна адреса замовника)
 
   11. Відповідальний за проведення торгів _____________________
 
   Телефон ___________ факс __________ е-mail __________________
 
 Підпис керівника
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         щодо заповнення форми запрошення
            до участі в торгах
 
 
   1. Запрошення  має  бути  написане  державною  мовою,
засвідчується  круглою  печаткою  та підписується відповідною
посадовою особою організації-замовника.
   Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 1
   Потрібно зазначити повну назву організації-замовника та її
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств,
організацій, установ.
   Потрібно зазначити докладний перелік товарів, робіт і послуг,
що планується закуповувати.
   Замовник також  зазначає  загальну  інформацію  про вид,
кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання
послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання
послуг. Детальна інформація зазначається в тендерній документації.
 
   3. Щодо пункту 4
   Потрібно зазначити точну адресу та спосіб отримання тендерної
документації.
 
   4. Щодо пункту 5
   Вартість тендерної документації має не перевищувати суму,
необхідну для покриття витрат на її підготовку та розсилання.
 
   5. Щодо пункту 6
   Потрібно зазначити точне місце подання документації (адреса,
номер кабінету) та кінцевий термін подання (час, число, місяць,
рік).
 
   6. Щодо пункту 7
   Розмір тендерного забезпечення (якщо вимагається)
 
   7. Щодо пункту 9
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   основні кваліфікаційні вимоги до  учасників  торгів  (за
потреби);
   іншу інформацію, яку необхідно знати учаснику торгів.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
               ФОРМА
        оголошення про проведення відкритих
        та двоступеневих торгів на закупівлю
           товарів, робіт і послуг
 
 
   1. Замовник торгів: _________________________________________
 
   1.1. Поштова адреса _________________________________________
 
   1.2. Контактні телефон _______________, факс ________________
 
   2. Інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються
   _____________________________________________________________
 
   3. Місце та спосіб отримання тендерної документації _________
 
   4. Додаткова інформація _____________________________________
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми оголошення про проведення
     відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю
           товарів, робіт і послуг
 
 
   1. Оголошення має бути виконано державною  мовою.  Дата
заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   При широкій  номенклатурі  закупівлі  потрібно  зазначити
узагальнені назви товарів, робіт і послуг.
   Також зазначається загальна інформація про вид, кількість,
місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна
інформація зазначається у тендерній документації.
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
               ПРОТОКОЛ
         розкриття тендерних пропозицій
        від ________ N __________________
 
 
   1. Замовник _________________________________________________
 
   1.1. Повне найменування замовника ___________________________
   _____________________________________________________________
 
   1.2. Поштова адреса _________________________________________
 
   1.3. Відповідальний за проведення торгів ____________________
   _____________________________________________________________
   телефон ___________, факс ____________, е-mail ______________
 
   2. Інформація про предмет закупівлі
   _____________________________________________________________
       (найменування товарів, робіт і послуг)
   _____________________________________________________________
 
   3. Розкриття тендерних пропозицій відбулось _________________
  ______________________________________________________________
          (дата, час, місце розкриття)
 
   4. Критеріями визначення переможця було визначено:
 
   ----------------------------------------------------
   |Критерій визначення переможця | Кількість балів |
   |-------------------------------+------------------|
   ----------------------------------------------------
 
   Формула розрахунку кількості балів, отриманих  учасниками
торгів:
__________________________________________________________________
 
   5. Перелік тендерних пропозицій, запропонованих учасниками
торгів:
 
----------------------------------------------------------------------
| N і | Повне |Адреса,| Предмет | Ціна |Показники |Наявність|При- |
|дата |наймену-|телефон|закупів- |тендер-| по усіх |докумен- |мітка|
|реєст-| вання | /факс |лі (назва| ної |критеріях | тів, що | (1) |
|рації |учасника|    |запропо- | пропо-|визначення|підтвер- |   |
|замов-| торгів |    |нованого | зиції |переможця | джують |   |
|ником |    |    | товару) |    | торгів |відпові- |   |
|тенде-|    |    |     |    |     | дність |   |
|рної |    |    |     |    |     |кваліфі- |   |
|пропо-|    |    |     |    |     |каційним |   |
|зиції |    |    |     |    |     | вимогам |   |
|------+--------+-------+---------+-------+----------+---------+-----|
----------------------------------------------------------------------
_______________
   (1) У разі подання учасником торгів альтернативної тендерної
пропозиції у графі "Примітка" робиться запис  "альтернативна
тендерна  пропозиція".
   У разі наявності відхилень від вимог тендерної документації,
що виявлені під час розкриття тендерних пропозицій, вони мають
бути внесені в графу "Відповідність кваліфікаційним вимогам".
 
   6. Присутні:
 
   6.1. Від замовника (член тендерного комітету):
   ____________________________________     __________
   (посада, прізвище,ім'я, по батькові)     (підпис)
 
   6.2. Від учасника торгів:
   __________________________________      __________
   (найменування організації, посада,      (підпис)
   прізвище, ім'я, по батькові)
 
   6.3. Представник НКРЕ
   ______________________________________    __________
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)
 
 Голова тендерного комітету __________   _______________________
               (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
               ПЕРЕЛІК
         відхилених тендерних пропозицій
 
 
------------------------------------------------------------------
| N і дата |    Причина відхилення та її обґрунтування    |
|реєстрації |                          |
|замовником |                          |
| тендерної |                          |
|пропозиції |                          |
|-----------+----------------------------------------------------|
|      |________________________________________  учасник |
|      |торгів  не відповідає кваліфікаційним  вимогам, |
|      |установленим ___________________________________ , |
|      |а саме:__________________________________________  |
|      |----------------------------------------------------|
|      |________________________________________  тендерна |
|      |пропозиція  не  відповідає  умовам  тендерної |
|      |документації, а саме: ___________________________  |
|      |_________________________________________________  |
|      |----------------------------------------------------|
|      |_________________________________________  учасник |
|      |торгів своїми діями призвів до виникнення обставин, |
|      |які не дозволяють йому взяти участь у тендері |
|      |відповідно до __________________________ ,     |
|      |а саме: _________________________________________  |
|      |                          |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова тендерного комітету __________   ______________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
               ФОРМА
       повідомлення про результати проведення
            торгів (тендерів)
 
 
   1. Замовник торгів __________________________________________
   _____________________________________________________________
      (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
   1.1. Поштова адреса замовника _______________________________
   _____________________________________________________________
 
   2. Інформація про предмет закупівлі _________________________
 
   3. Оголошення про проведення торгів було опубліковане у
   "__________________________"  від  ___   N  ___________,
   оголошення N ________ .
 
   4. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою
   _____________________________________________________________
 
   5. Вартість  договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ)
   ________ грн.
 
   6. Інформація про переможця торгів
   _____________________________________________________________
     (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
   6.1. Поштова адреса переможця _______________________________
   _____________________________________________________________
 
   6.2. Телефон __________________ факс ________________________
 
 Підпис керівника
 
   М.П.
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    щодо заповнення форми повідомлення про результати
          проведення торгів (тендерів)
 
 
   1. Форма заповнюється для розміщення в друкованому засобі
масової інформації як у випадку успішного проведення торгів, так і
при прийнятті рішення про скасування торгів, а також визнання
торгів такими, що не відбулися.
   Повідомлення має бути написане державною мовою, засвідчується
круглою гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою
особою організації-замовника. Дата заповнюється у порядку: час,
число, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   Назва предмета закупівлі зазначається аналогічно оголошенню
про проведення торгів.
 
   3. Щодо пункту 3
   Якщо замовник додатково розміщував оголошення про проведення
торгів у міжнародному виданні, потрібно зазначити назву видання,
номер та дату опублікування оголошення.
 
   4. Щодо пункту 5
   При скасуванні торгів, а також при визнанні торгів такими, що
не відбулися, зазначаються причини. Пункти 4, 5, 6 у таких
випадках не заповнюються.
 
 
                   Додаток 6
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
                ЗВІТ
     про результати здійснення процедури відкритих
      торгів (редукціону) щодо закупівлі товарів,
             робіт і послуг
          від _______ N _____________
 
 
   1. Повне найменування організації-замовника _________________
   місцезнаходження організації-замовника
   поштовий індекс ___________ населений пункт _________________
   вулиця, будинок (N) _________________________________________
   телефон ______________ факс _____________ е-mail ____________
 
   2. Опис предмета закупівлі __________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   3. Процедура проведення закупівлі
   _____________________________________________________________
 
   4. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів було
   опубліковано в ______________________ N ______ від __________
   Оголошення про результати проведення відкритих торгів було
   опубліковано в "_____________" N ______ від ___ _______ _____
 
   5. Кінцевий термін прийняття тендерних пропозицій
   дата _____________ час ____________
 
   6. У  відповідь  на оголошення про проведення процедури
   відкритих торгів отримано __________ тендерних пропозицій, а
             (зазначити кількість)
   саме від:
   1) __________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
 
   7. Принаймні одну тендерну пропозицію було відхилено
   _____________________________________________________________
    (зазначити ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій)
 
   8. Ціни тендерних пропозицій:
   найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) _____________ грн.
                          (цифрами)
 
   найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн.
                          (цифрами)
 
   ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн.
                          (цифрами)
 
  _____________________________________________________ гривень.
              (словами)
 
   9. На основі оцінки тендерних пропозицій вибрано пропозицію
   ________________________ , яку подав _______________________,
   (зазначити N пропозиції)       (повне найменування
                   організації-учасника торгів)
 
   _________________,  ______________________________________,
   (поштовий індекс)        (населений пункт)
 
   _________________,  ______________________________________,
      (вулиця)           (будинок)
 
   _________________,  ______________________________________.
    (телефон/факс)          (е-mail)
 
   10. Торги скасовано з причини:
   ___ на участь у торгах було подано менше трьох тендерних
   пропозицій;
   ___ у результаті відхилення тендерних пропозицій до оцінки
   допущено тендерну пропозицію лише одного учасника;
   ___ було відхилено всі тендерні пропозиції;
   ___ за рішенням НКРЕ;
   ___ за рішенням суду.
   Торги визнано такими, що не відбулися, з причини:
   ___ ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищила
   суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
   ___ настання непередбачуваних  об'єктивних  обставин,  що
   засвідчили невідповідність закупівлі потребам компанії.
 
   11. Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом
   було отримано принаймні одну скаргу
   ____________________________________________________________.
    (зазначити ТАК або НІ та кількість отриманих скарг)
 
   12. Інша інформація _________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   13. Номер та дата наказу про створення тендерного комітету
   _____________________________________________________________
   Склад тендерного комітету: __________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
 Голова тендерного комітету __________  ________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форми звіту про результати
       здійснення процедури відкритих торгів
       щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
 
 
   1. Дата заповнюється в порядку: день, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   Необхідно докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну
назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі
(товари, роботи, послуги).
 
   3. Щодо пункту 7
   Цей пункт заповнюється лише у випадку відхилення тендерних
пропозицій.
   Відповідна форма звітності зберігається у компанії.
   Щодо пункту 8
   У цьому пункті замовник зазначає найвищу, найнижчу та обрану
ціну предмета закупівлі учасників та вартість найвищої, найнижчої
та обраної пропозиції.
 
   4. Щодо пункту 9
   Протокол оцінки зберігається у компанії.
 
   5. Щодо пункту 10
   Цей пункт заповнюється лише у випадках скасування торгів або
визнання їх такими, що не відбулися.
 
   6. Щодо пункту 11
   Цей пункт заповнюється лише у випадку отримання скарги під
час проведення процедури торгів.
   Відповідна форма звітності та копія відповіді на скаргу
зберігаються у компанії.
 
   7. Щодо пункту 12
   У цьому пункті зазначається така інформація:
   причини скорочення строку подання тендерних пропозицій;
   відомості про  запити  щодо роз'яснення змісту тендерної
документації, відповіді  на  них  та  будь-які  зміни  цієї
документації;
   відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок
оскарження дій замовника;
   якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі -
надати коротку інформацію про них;
   якщо в результаті торгів не було укладено договір  про
закупівлю - виклад підстав такого рішення;
   інші необхідні з точки  зору  замовника  зауваження  та
коментарі.
 
   8. Щодо пункту 13
   Зазначити прізвища, імена, по-батькові та посади  членів
тендерного комітету.
 
 
                   Додаток 7
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
               ФОРМА
       оголошення про попередню кваліфікацію
             учасників торгів
 
 
   1. Замовник торгів __________________________________________
 
   1.1. Поштова адреса _________________________________________
 
   1.2. Контактні телефон ________________, факс _______________
 
   2. Оголошується попередня кваліфікація учасників торгів щодо
   проведення закупівель на ____________________________________
 
   3. Місце та спосіб отримання тендерної документації _________
 
   4. Додаткова інформація _____________________________________
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми оголошення про попередню
         кваліфікацію учасників торгів
 
 
   1. Оголошення виконується державною мовою. Дата заповнюється
в порядку: час, число, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   При широкій  номенклатурі  закупівлі  потрібно  зазначити
узагальнені назви товарів, робіт і послуг.
   Також зазначається загальна інформація про вид, кількість,
місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна
інформація зазначається в тендерній документації.
 
 
                   Додаток 8
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
               ПРОТОКОЛ
     проведення процедури попередньої кваліфікації
         від _______ N ________________
 
 
   1. Підстави застосування процедури попередньої кваліфікації.
 
   2. Опис критеріїв та процедури оцінки відповідності вимогам
попередньої кваліфікації.
 
   3. Інформація  про  учасників  процедури  попередньої
кваліфікації:
 
----------------------------------------------------------------
| N і дата | Повне  |Адреса,|Критерії| Запити | Результат |
|реєстрації|найменува-|телефон| відбору|учасників | процедури |
|замовником|  ння  | /факс |  та  |процедури |попередньої |
|заявки на | учасника |    | перелік|поперед- |кваліфікації|
| участь | торгів |    | поданих| ньої  |      |
|     |     |    |докумен-|кваліфіка-|      |
|     |     |    | тів  |  ції  |      |
|----------+----------+-------+--------+----------+------------|
|----------+----------+-------+--------+----------+------------|
----------------------------------------------------------------
 
   Необхідно зазначити стислий виклад запитів учасників щодо
роз'яснення умов здійснення процедури попередньої кваліфікації та
відповідей на них у разі надання таких запитів.
 
   Зазначити: задовольнив  чи не задовольнив учасник торгів
вимоги щодо попередньої кваліфікації
 
 Голова тендерного комітету __________   _______________________
               (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 9
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
                ЗВІТ
    про результати здійснення процедури двоступеневих
     торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
         від _________ N ______________
 
 
   1. Повне найменування організації-замовника _________________
   місцезнаходження організації-замовника
   поштовий індекс ___________ населений пункт _________________
   вулиця, будинок (N) _________________________________________
   телефон ___ _____________ факс _____________ е-mail _________
 
   2. Опис предмета закупівлі
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   3. Оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів
   було опубліковано в _________________________________________
   N ____________________ від __________________________________
   Оголошення про результати проведення процедури двоступеневих
   торгів було опубліковано в __________________________________
   N __________________ від ____________________________________
 
   4. Чи проводилась процедура попередньої кваліфікації ________
                       (зазначити ТАК чи НІ)
 
   5. Інформацію  про  проведення  процедури  попередньої
   кваліфікації опубліковано в _________________________________
   N ________________ від ______________________________________
   Процедура попередньої кваліфікації закінчилась ______________
                         (зазначити дату)
 
   6. Кінцевий термін прийняття тендерних пропозицій ___________
                            (дата, час)
 
   7. У відповідь на оголошення про  проведення  процедури
   двоступеневих торгів отримано _____________________ тендерних
                  (зазначити кількість)
   пропозицій, а саме від:
   1) __________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
 
   8. Принаймні одну тендерну пропозицію було відхилено
   _____________________________________________________________
    (зазначити ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій)
 
   9. Ціни тендерних пропозицій:
   Найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) _____________ грн.
                          (цифрами)
 
   Найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн.
                          (цифрами)
 
   Ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн.
                          (цифрами)
 
   _____________________________________________________ гривень
              (словами)
 
   10. На  підставі  оцінки  тендерних  пропозицій  вибрано
   пропозицію
   ________________________, яку подав _________________________
   (зазначити N пропозиції)
 
   ____________________________________________________________,
     (повне найменування організації-учасника торгів)
 
   __________________________, ________________________________,
     (поштовий індекс)       (населений пункт)
 
   __________________________, ________________________________,
        (вулиця)          (будинок)
 
  ___________________________, ________________________________.
      (телефон/факс)         (е-mail)
 
   11. Торги скасовано з причини:
   _____ на участь у торгах було подано менше трьох тендерних
   пропозицій;
   _____ було  відхилено всі тендерні пропозиції відповідно
   до ________
   Торги визнано такими, що не відбулися, з причини:
   _____ ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищила
   суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
   _____ настання непередбачуваних об'єктивних обставин,  що
   засвідчили невідповідність закупівель потребам компанії.
 
   12. Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом
   було отримано принаймні одну скаргу
   _____________________________________________________________
    (зазначити ТАК або НІ та кількість отриманих скарг)
 
   13. Інша інформація _________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   14. Номер та дата наказу про створення тендерного комітету
   _____________________________________________________________
   Склад тендерного комітету: __________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
 Голова тендерного комітету __________   ______________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форми звіту про результати
      здійснення процедури двоступеневих торгів
       щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
 
   1. Дата заповнюється в порядку: день, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   Необхідно докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну
назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі
(товари, роботи, послуги).
 
   3. Щодо пункту 3
   Підставами для   погодження   застосування   процедури
двоступеневих торгів є лист-звернення на адресу НКРЕ з викладенням
причин  і  обставин  необхідності  застосування  процедури
двоступеневих торгів та інші відповідні документи, подання яких
передбачено в порядку погодження застосування цих процедур, що
встановлюється НКРЕ, і рішення НКРЕ щодо погодження застосування
процедури двоступеневих торгів.
   Оригінал листа  погодження  та  копії  документів, що є
підставами для його видачі, зберігаються у замовника.
 
   4. Щодо пункту 3
   Зазначається назва видання (адреса в електронній мережі), у
якому було розміщено оголошення, а  також  дата  розміщення
оголошення.
 
   5. Щодо пункту 5
   Цей пункт заповнюється лише у випадку проведення попередньої
кваліфікації.
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   перелік учасників  торгів, які брали участь у процедурі
попередньої кваліфікації;
   критерії відбору учасників торгів.
   Відповідна форма звітності зберігається у замовника.
 
   6. Щодо пункту 8
   Цей пункт заповнюється лише у випадку відхилення тендерної
пропозиції.
   Відповідна форма звітності зберігається у замовника.
 
   7. Щодо пункту 9
   У цьому пункті замовник зазначає найвищу, найнижчу та обрану
ціну предмета закупівлі, учасників та вартість найвищої, найнижчої
та обраної пропозиції.
 
   8. Щодо пункту 10
   Протокол оцінки  тендерних  пропозицій  зберігається  у
замовника.
 
   9. Щодо пункту 11
   Цей пункт заповнюється лише у випадках скасування торгів або
визнання їх такими, що не відбулися.
 
   10. Щодо пункту 12
   Цей пункт заповнюється лише у випадку отримання скарги під
час проведення процедури торгів.
   Відповідна форма звітності та копія відповіді на скаргу
зберігаються у замовника.
 
   11. Щодо пункту 13
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   підстави застосування процедури двоступеневих торгів;
   причини скорочення строку подання тендерних пропозицій;
   відомості про запити щодо роз'яснення  змісту  тендерної
документації,  відповіді  на  них  та  будь-які  зміни цієї
документації;
   відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок
оскарження дій замовника;
   якщо залучались експерти для участі в процедурі закупівлі -
надати коротку інформацію про них;
   якщо в  результаті торгів не було укладено договір про
закупівлю - надати виклад підстав такого рішення;
   інші необхідні  з  точки  зору  замовника зауваження та
коментарі.
 
   12. Щодо пункту 14
   Зазначити прізвища,  імена, по-батькові та посади членів
тендерного комітету.
 
 
                   Додаток 10
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
                ЗВІТ
      про результати здійснення процедури запиту
     цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі
           товарів, робіт і послуг
         від ___________ N______________
 
 
   1. Повне найменування організації-замовника _________________
   місцезнаходження організації-замовника
   поштовий індекс _____________, населений пункт _____________,
   вулиця, будинок (N) _________________________________________
   телефон ______________, факс ___________, е-mail ____________
 
   2. Опис предмета закупівлі __________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   3. Запрошення до участі в процедурі запиту цінових пропозицій
   (котирувань) надіслано ______________________________________
                    (зазначити дату)
 
   4. Кінцевий термін прийняття цінових пропозицій
   дата _________________ ________________ час _________________
 
   5. У відповідь на запрошення до участі в процедурі запиту
   цінових пропозицій (котирувань) отримано ____________________
                       (зазначити кількість)
 
   цінових пропозицій, а саме від:
   1) __________________________________________________________
   2) __________________________________________________________
 
   6. Принаймні одну цінову пропозицію було відхилено __________
   _____________________________________________________________
    (зазначити ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій)
 
   7. Ціна обраної пропозиції (з ПДВ) _____________________ грн.
                       (цифрами)
 
   ____________________________________________________ гривень.
              (словами)
 
   8. На підставі оцінки цінових пропозицій вибрано пропозицію
   ____________________________________________________________,
           (зазначити N пропозиції)
 
   яку подав ___________________________________________________
        (повне найменування організації-учасника торгів)
 
  ___________________,  ______________________________________,
   (поштовий індекс)       (населений пункт)
 
  ___________________,  ______________________________________,
     (вулиця)            (будинок)
 
  ___________________,  ______________________________________.
    (телефон/факс)          (е-mail)
 
   9. Торги скасовано з причини:
   ___ на участь у торгах було подано менше трьох цінових
   пропозицій;
   ___ було відхилено всі цінові пропозиції відповідно до ____.
   Торги визнано такими, що не відбулися, з причини:
   ___ ціна найбільш вигідної цінової пропозиції перевищила
   суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
   ___ настання  непередбачених  об'єктивних  обставин,  що
   засвідчили невідповідність закупівлі потребам компанії.
 
   10. Під час  проведення  процедури  закупівлі  тендерним
   комітетом було отримано принаймні одну скаргу
   _____________________________________________________________
     (зазначити ТАК або НІ та кількість отриманих скарг)
 
   11. Інша інформація _________________________________________
   _____________________________________________________________
 
 Голова тендерного комітету __________   ______________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форми звіту про результати
     здійснення процедури запиту цінових пропозицій
        (котирувань) щодо закупівлі товарів,
             робіт і послуг
 
 
   1. Дата заповнюється в порядку: день, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   Необхідно докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну
назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі
(товари, роботи, послуги).
 
   3. Щодо пункту 5
   У цьому пункті замовник зазначає ціну обраної пропозиції та
вартість обраної пропозиції.
 
   4. Щодо пункту 6
   Цей пункт заповнюється лише у випадку відхилення цінової
пропозиції.
   Відповідна форма звітності зберігається у замовника.
 
   5. Щодо пункту 9
   Цей пункт заповнюється лише у випадках визнання недійсними
скасування торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
 
   6. Щодо пункту 10
   Цей пункт заповнюється лише у випадку отримання скарги під
час проведення процедури закупівлі.
   Відповідна форма звітності разом з копією відповіді на скаргу
зберігається у замовника.
 
   7. Щодо пункту 11
   У цьому пункті зазначається така інформація:
   номер та дата наказу про створення тендерного комітету;
   причин і обставин, якими керувався тендерний комітет під час
обрання цієї процедури закупівлі, з обґрунтуванням її вибору;
   відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок
оскарження дій компанії;
   якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі -
надати коротку інформацію про них;
   відомості про запити щодо роз'яснення  змісту  тендерної
документації,  відповіді  на  них  та  будь-які  зміни цієї
документації;
   якщо в  результаті торгів не було укладено договір про
закупівлю - надати виклад підстав такого рішення;
   інші необхідні з точки зору тендерного комітету зауваження та
коментарі.
 
 
                   Додаток 11
                   до Порядку придбання
                   товарів, робіт і послуг
                   ліцензіатами, ціни (тарифи)
                   на відповідну діяльність
                   яких встановлюються НКРЕ
 
 
                ЗВІТ
     про результати здійснення процедури закупівлі
      в одного учасника товарів, робіт і послуг
         від ___________ N ______________
 
 
   1. Повне найменування організації-замовника _________________
   місцезнаходження організації-замовника
   поштовий індекс ___________, населений пункт _______________,
   вулиця, будинок (N) ________________________________________,
   телефон ____________, факс ________, е-mail ________________.
 
   2. Опис предмета закупівлі
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   3. Номер і дата листа-погодження НКРЕ щодо застосування
   процедури закупівлі в одного учасника _______________________
   та листа-відповіді НКРЕ з погодженням застосування процедури
   закупівлі в одного учасника _________________________________
 
   4. Запрошення до участі в процедурі закупівлі в одного
   учасника надіслано ______  _________________________________
            (дата)     (повне найменування
                    організації-учасника)
 
   ___________________,  _____________________________________,
   (поштовий індекс)        (населений пункт)
 
   ___________________,  _____________________________________,
     (вулиця)            (будинок)
 
   ___________________,  _____________________________________.
    (телефон/факс)         (е-mail)
 
   5. Переговори відбувались
   дата _________ час _______ місце переговорів ________________
   _____________________________________________________________
 
   6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ)
   ________________ грн. ______________________________ гривень.
     (цифрами)          (словами)
 
   7. Інша інформація __________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
   8. Номер та дата наказу про створення тендерного комітету
   _____________________________________________________________
   Склад тендерного комітету: __________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
Голова тендерного комітету __________   ______________________
               (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
   М.П.
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форми звіту про результати
     здійснення процедури закупівлі в одного учасника
           товарів, робіт і послуг
 
 
   1. Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік.
 
   2. Щодо пункту 2
   Замовник має докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши
повну назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта
закупівлі (товари, роботи, послуги).
 
   3. Щодо пункту 3
   Підставами для видачі листа-погодження НКРЕ щодо застосування
процедури закупівлі в одного учасника є лист-звернення на адресу
НКРЕ з викладенням причин і обставин необхідності застосування
процедури закупівлі в одного учасника  та  інші  відповідні
документи,  подання  яких  передбачено  в порядку погодження
застосування цієї процедури.
   Оригінал листа-погодження НКРЕ та копії документів, що є
підставами його видачі, зберігаються у замовника.
 
   4. Щодо пункту 4
   Копія запрошення зберігається у замовника.
 
   5. Щодо пункту 5
   Протокол(и) переговорів зберігається(ються) у замовника.
   Щодо пункту 6
   У цьому пункті замовник зазначає ціну предмета закупівлі та
вартість предмета закупівлі.
 
   6. Щодо пункту 7
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під
час обрання цієї процедури закупівлі, з обґрунтуванням її вибору;
   якщо залучались експерти для участі в процедурі закупівлі -
надати коротку інформацію про них;
   інші необхідні  з  точки  зору  замовника зауваження та
коментарі.
 
   7. Щодо пункту 8
   Зазначити прізвища,  імена, по-батькові та посади членів
тендерного комітету.