язык сайта:
русски醆 украински醆 English

—одержание сборника исков и других процессуальных документов необходимых дл€ защиты своих прав в суде


 1. јпел€ц≥йна скарга
 2. «апереченн€ проти позову
 3. «а€ва про апел€ц≥йне оскарженн€
 4. «а€ва про видачу виконавчого листа
 5. «а€ва про видачу дубл≥кату виконавчого листа
 6. «а€ва про видачу коп≥њ р≥шенн€ суду
 7. «а€ва про видачу справи дл€ ознайомленн€
 8. «а€ва про видачу судового наказу про ст€гненн€ нарахованоњ, але не виплаченоњ зараб≥тноњ плати плати
 9. «а€ва про визнанн€ громад€нина безв≥сно в≥дсутн≥м
 10. «а€ва про визнанн€ громад€нина нед≥Їздатним, встановленн€ над ним оп≥ки ≥ призначенн€ оп≥куна
 11. «а€ва про визнанн€ позову
 12. «а€ва про виклик св≥дк≥в
 13. «а€ва про витребуванн€ доказ≥в
 14. «а€ва про в≥дв≥д
 15. «а€ва про в≥дмову в≥д позову
 16. «а€ва про в≥дновленн€ провадженн€ у справ≥
 17. «а€ва про встановленн€ факту батьк≥вства
 18. «а€ва про встановленн€ факту ≥ пер≥оду перебуванн€ у м≥сц€х примусового утриманн€
 19. «а€ва про встановленн€ факту належност≥ посв≥дченн€ до нагороди
 20. «а€ва про встановленн€ факту належност≥ правовстановлюючого документу
 21. «а€ва про встановленн€ факту перебуванн€ ф≥зичноњ особи на утриманн≥
 22. «а€ва про встановленн€ факту пост≥йного проживанн€ у визначеному м≥сц≥
 23. «а€ва про встановленн€ факту проживанн€ одн≥Їю с≥мТЇю чолов≥ка та ж≥нки без шлюбу
 24. «а€ва про встановленн€ факту родинних в≥дносин
 25. «а€ва про встановленн€ факту смерт≥ особи
 26. «а€ва про забезпеченн€ доказ≥в
 27. «а€ва про забезпеченн€ позову
 28. «а€ва про залишенн€ позову без руху
 29. «а€ва про залученн€ до участ≥ у справ≥ третьоњ особи
 30. «а€ва про залученн€ сп≥вв≥дпов≥дача
 31. «а€ва про зам≥ну неналежного в≥дпов≥дача
 32. «а€ва про зм≥ну способу ≥ пор€дку виконанн€ р≥шенн€ суду про ст€гненн€ ал≥мент≥в
 33. «а€ва про зупиненн€ провадженн€ у справ≥
 34. «а€ва про наданн€ повноњ цив≥льноњ д≥Їздатност≥
 35. «а€ва про наданн€ права на шлюб
 36. «а€ва про обмеженн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥, встановленн€ п≥клуванн€ ≥ призначенн€ п≥клувальника
 37. «а€ва про оголошенн€ громад€нина померлим
 38. «а€ва про перегл€д заочного р≥шенн€
 39. «а€ва про перегл€д р≥шенн€ суду у звТ€зку з новови€вленими обставинами
 40. «а€ва про поверненн€ позову
 41. «а€ва про поверненн€ судового збору
 42. «а€ва про пов≥домленн€ суд про причини не€вки у судове зас≥данн€
 43. «а€ва про поновленн€ строку дл€ предТ€вленн€ виконавчого листа до виконанн€
 44. «а€ва про поновленн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥ 2
 45. «а€ва про поновленн€ цив≥льноњ д≥Їздатност≥
 46. «а€ва про поновленн€ шлюбу
 47. «а€ва про приЇднанн€ до апел€ц≥йноњ скарги
 48. «а€ва про призначенн€ експертизи
 49. «а€ва про розгл€д справи за в≥дсутност≥ особи
 50. «а€ва про роздрукуванн€ техн≥чного запису судового зас≥данн€
 51. «а€ва про роз≥рванн€ шлюбу
 52. «а€ва про розшук в≥дпов≥дача
 53. «а€ва про скасуванн€ р≥шенн€ суду про визнанн€ громад€нина безв≥сно в≥дсутн≥м
 54. «а€ва про скасуванн€ судового наказу
 55. «а€ва про укладенн€ мировоњ угоди
 56. «а€ва про усиновленн€
 57. «а€ва про ухваленн€ додаткового р≥шенн€
 58. «устр≥чна позовна за€ва про вселенн€ у житловий будинок
 59. ѕозовна за€ва про вид≥л частки будинку в натур≥ дл€ зверненн€ ст€гненн€ на нењ
 60. ѕозовна за€ва про вид≥л частки ≥з складу земельноњ д≥л€нки
 61. ѕозовна за€ва про визнанн€ батьк≥вства
 62. ѕозовна за€ва про визнанн€ договору д≥йсним та визнанн€ права власност≥ на житловий будинок
 63. ѕозовна за€ва про визнанн€ запов≥ту нед≥йсним
 64. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним договору даруванн€
 65. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним договору куп≥вл≥-продажу квартири
 66. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним договору куп≥вл≥-продажу та переведенн€ прав та обовТ€зк≥в покупц€ 2
 67. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним договору куп≥вл≥-продажу та переведенн€ прав та обовТ€зк≥в покупц€
 68. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним договору куп≥вл≥-продажу, €кий вчинено п≥д впливом т€жкоњ обставини
 69. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним договору куп≥вл≥-продажу
 70. ѕозовна за€ва про визнанн€ нед≥йсним р≥шенн€ с≥льськоњ ради
 71. ѕозовна за€ва про визнанн€ незаконним наказу про накладенн€ дисципл≥нарного ст€гненн€
 72. ѕозовна за€ва про визнанн€ незаконним розпор€дженн€ про покритт€ матер≥альноњ шкоди
 73. ѕозовна за€ва про визнанн€ особи такою, що втратила право користуванн€ житлом
 74. ѕозовна за€ва про визнанн€ переведенн€ незаконним, поновленн€ на робот≥ ≥ ст€гненн€ зароб≥тноњ плати за час вимушеного прогулу
 75. ѕозовна за€ва про визнанн€ права власност≥ на 1-2 частку квартири та про наданн€ њњ у волод≥нн€ та користуванн€
 76. ѕозовна за€ва про визнанн€ права власност≥ на житловий будинок
 77. ѕозовна за€ва про визнанн€ права власност≥ на майно та виключенн€ його з акту опису й арешту
 78. ѕозовна за€ва про визнанн€ права власност≥ на самочинно збудований гараж
 79. ѕозовна за€ва про визнанн€ шлюбу нед≥йсним та виселенн€ ≥з житлового прим≥щенн€
 80. ѕозовна за€ва про визнанн€ шлюбу нед≥йсним
 81. ѕозовна за€ва про визначенн€ додаткового строку дл€ поданн€ за€ви про прийн€тт€ спадщини
 82. ѕозовна за€ва про визначенн€ м≥сц€ проживанн€ дитини
 83. ѕозовна за€ва про визначенн€ розм≥ру ал≥мент≥в
 84. ѕозовна за€ва про витребуванн€ майна в≥д добросов≥сного набувача
 85. ѕозовна за€ва про витребуванн€ майна ≥з чужого незаконного волод≥нн€
 86. ѕозовна за€ва про в≥д≥бранн€ ≥ поверненн€ дитини та в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди
 87. ѕозовна за€ва про в≥д≥бранн€ малол≥тньоњ дитини
 88. ѕозовна за€ва про в≥дновленн€ меж≥
 89. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ витрат, понесених на ремонт межовоњ споруди
 90. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ збитк≥в, запод≥€них пошкодженн€м пос≥в≥в
 91. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ ≥ моральноњ шкоди, завданоњ внасл≥док затопленн€ квартири
 92. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ ≥ моральноњ шкоди, завданоњ внасл≥док злочину
 93. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ ≥ моральноњ шкоди, завданоњ ушкодженн€м здоровТ€
 94. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди в пор€дку регресу
 95. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди, завданоњ внасл≥док взаЇмод≥њ к≥лькох джерел п≥двищеноњ небезпеки
 96. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди, завданоњ енергопостачальником
 97. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди, завданоњ малол≥тньою особою
 98. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди, завданоњ поклажодавцю пошкодженн€м автомоб≥л€
 99. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди, завданоњ прац≥вником
 100. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди, завданоњ ушкодженн€м здоровТ€ внасл≥док злочину
 101. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ майновоњ шкоди
 102. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ матер≥альноњ шкоди, завданоњ прац≥вником п≥д час виконанн€ трудових обов'€зк≥в
 103. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ шкоди, завданоњ неповнол≥тньою особою
 104. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ шкоди, завданоњ ушкодженн€м здоровТ€
 105. ѕозовна за€ва про в≥дшкодуванн€ шкоди, завданою смертю потерп≥лого
 106. ѕозовна за€ва про встановленн€ земельного серв≥туту
 107. ѕозовна за€ва про зам≥ну товару неналежноњ €кост≥ та в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди
 108. ѕозовна за€ва про застосуванн€ насл≥дк≥в вчиненн€ правочину нед≥Їздатною ф≥зичною особою
 109. ѕозовна за€ва про захист г≥дност≥ та чест≥ та в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди
 110. ѕозовна за€ва про зб≥льшенн€ позовних вимог
 111. ѕозовна за€ва про зб≥льшенн€ розм≥ру в≥дшкодуванн€ шкоди, завданою смертю потерп≥лого
 112. ѕозовна за€ва про зб≥льшенн€ частки у прав≥ сп≥льноњ частковоњ власност≥ на житловий будинок
 113. ѕозовна за€ва про зменшенн€ розм≥ру ал≥мент≥в
 114. ѕозовна за€ва про зм≥ну дати зв≥льненн€ ≥ ст€гненн€ зароб≥тноњ плати за час вимушеного прогулу
 115. ѕозовна за€ва про зм≥ну пр≥звища дитини
 116. ѕозовна за€ва про зм≥ну формулюванн€ причини зв≥льненн€, дати зв≥льненн€ ≥ ст€гненн€ зароб≥тноњ плати за час в≥мушеного прогулу
 117. ѕозовна за€ва про зобовТ€занн€ зд≥йснити приватизац≥ю земельноњ д≥л€нки
 118. ѕозовна за€ва про зобовТ€занн€ усунути недол≥ки в товар≥, ст€гненн€ неустойки та в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди
 119. ѕозовна за€ва про наданн€ дов≥дки про роботу ≥ зароб≥тну плату
 120. ѕозовна за€ва про наданн€ у волод≥нн€ ≥ користуванн€ частини сп≥льноњ земельнњ д≥л€нки
 121. ѕозовна за€ва про наданн€ у волод≥нн€ та користуванн€ частки квартири в натур≥
 122. ѕозовна за€ва про наданн€ щор≥чноњ в≥дпустки
 123. ѕозовна за€ва про оспорюванн€ батьк≥вства
 124. ѕозовна за€ва про поверненн€ безп≥дставно набутого майна
 125. ѕозовна за€ва про поверненн€ самов≥льно зайн€тоњ земельноњ д≥л€нки
 126. ѕозовна за€ва про под≥л земельноњ д≥л€нки
 127. ѕозовна за€ва про под≥л спадщини
 128. ѕозовна за€ва про под≥л сп≥льного майна подружж€
 129. ѕозовна за€ва про позбавленн€ батьк≥вських прав
 130. ѕозовна за€ва про поновленн€ батьк≥вських прав
 131. ѕозовна за€ва про поновленн€ на робот≥ ≥ ст€гненн€ зароб≥тноњ плати за час вимушеного прогулу
 132. ѕозовна за€ва про припиненн€ права на частку у сп≥льному майн≥ та визнанн€ права власност≥ на 1-4 частку квартири
 133. ѕозовна за€ва про роз≥рванн€ договору дов≥чного утриманн€
 134. ѕозовна за€ва про роз≥рванн€ договору куп≥вл≥-продажу, ст€гненн€ сплаченоњ за товар грошовоњ суми та в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди
 135. ѕозовна за€ва про роз≥рванн€ договору найму, ст€гненн€ заборгованост≥ по оплат≥ за житло та про виселенн€ ≥з квартири без наданн€ ≥ншого житла
 136. ѕозовна за€ва про роз≥рванн€ шлюбу та ст€гненн€ ал≥мент≥в на дитину
 137. ѕозовна за€ва про роз≥рванн€ шлюбу
 138. ѕозовна за€ва про скасуванн€ усиновленн€
 139. ѕозовна за€ва про спростуванн€ недостов≥рноњ ≥нформац≥њ
 140. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в 2
 141. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в на батька
 142. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в на дитину ≥ утриманн€ дружини
 143. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в на моЇ утриманн€ до дос€гненн€ дитиною трьох рок≥в
 144. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в на повнол≥тню непрацездатну дочку
 145. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в на подружж€
 146. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в на час навчанн€
 147. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в у тверд≥й грошов≥й сум≥
 148. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в у частц≥ в≥д доходу
 149. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ ал≥мент≥в
 150. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ боргу та процент≥в за договором позики
 151. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ боргу
 152. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ вартост≥ буд≥вництва
 153. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ вартост≥ частки майна товариства
 154. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ витрат на л≥куванн€ ≥ похованн€
 155. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ додаткових витратах на дитину
 156. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ заборгованост≥ по виплат≥ ал≥мент≥в
 157. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ кошт≥в на покритт€ витрат, повТ€заних з наданн€м п≥клуванн€
 158. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ майнового паю
 159. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ нарахованоњ, але не виплаченоњ зароб≥тноњ плати ≥ середнього зароб≥тку за час затримки розрахунку
 160. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ неустойки за простроченн€ сплати ал≥мент≥в
 161. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ оплати виконаноњ роботи за договором п≥др€ду
 162. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ середнього зароб≥тку за час затримки виконанн€ р≥шенн€ суду про поновленн€ на робот≥
 163. ѕозовна за€ва про ст€гненн€ страховоњ виплати
 164. ѕозовна за€ва про укладенн€ трудового договору, ≥ ст€гненн€ зароб≥тноњ плати за час вимушеного прогулу
 165. ѕозовна за€ва про усуненн€ в≥д права на спадкуванн€
 166. ѕозовна за€ва про усуненн€ перешкод у вихованн≥ дитини та в≥дшкодуванн€ моральноњ шкоди
 167. ѕозовна за€ва про усуненн€ перешкод у користуванн≥ гаражем
 168. ѕозовна за€ва про усуненн€ перешкод у користуванн≥ земельною д≥л€нкою
 169. —карга на д≥њ державного виконавц€
 170. —карга на постанову по справ≥ про адм≥н≥стративне правопорушенн€
 171. —карга на постанову судд≥ по справ≥ про адм≥н≥стративне правопорушенн€
–њ¬ї—Ч–†¬†–°вАФ–†вАЩ–Т¬ї–†–О–≤–ВвАЭ