Язык сайта:
русский   украинский   English


Постанова Вищого адміністративного суду України


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 18 

вересня 2006 року                                 м.

Київ

         Колегія суддів Вищого адміністративного суду України

в складі :

            головуючого – Фадєєвої Н.М.

            суддів -  Берднік

І.С.

                                   Бим

М.Є.

                                   Маринчак

Н.Є.

                                   Харченка В.В.

            при секретарі –          Мельник І.М.

з

участю - представника

Генеральної прокуратури України –

                                               Івченко

О.А.;

                                               представника

Кабінету Міністрів України –

                                               Власенкової

О.О.;

                                               представника

Фонду Державного майна України –

                                               Ґудзь

В.В.;

                                               представника

ХК «Луганськтепловоз» - Щербаня С.В.;

            представника

ХК «АвтоКрАЗ» у формі відкритого

                                               акціонерного

товариства – Масюка І. Є.;  

            розглянувши  у відкритому судовому засіданні

касаційну

скаргу Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного

товариства

на

постанову Господарського суду м. Києва від 22 вересня 2005 року та ухвалу

Київського апеляційного господарського суду від 19 січня 2006 року  

            в справі за позовом  Генеральної прокуратури України в інтересах

держави в особі Кабінету Міністрів України до Фонду державного майна України з

участю третіх осіб : Відкритого акціонерного товариства «Холдингова компанія

«Луганськтепловоз» та Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого

акціонерного товариства, - про визнання незаконними та скасування актів,

ВСТАНОВИЛА

:

            У серпні 2005 року Генеральна

прокуратура України звернулась в суд з позовом до Фонду державного майна

України про визнання недійсними :

            - наказу ФДМ України № 565 від 5

квітня 2001 року «Про затвердження уточнених планів розміщення акцій ВАТ» в

частині затвердження уточненого плану розміщення акцій ХК «Луганськтепловоз»;

            - наказу ФДМ України № 40-К від 18

липня 2001 року «Про створення конкурсної комісії з продажу пакета акцій ХК

«Луганськтепловоз» на конкурсі»;

            - акту ФДМ України про затвердження

протоколу № 1 від 27 липня 2001 року засідання комісії по проведенню конкурсу з

продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз»;

            - акту ФДМ України від 10 серпня

2001 року про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу

з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», оубліковане в газеті «Відомості

приватизації» № 31 (168) від 15 серпня 2001 року.

            Одночасно Генеральна прокуратура

України просила поновити пропущений з поважних причин строк на звернення до

суду з позовом.

            Ухвалами Господарського суду м.

Києва від 15 серпня 2005 року та від 30 серпня 2005 року  залучено до участі в справі на стороні

відповідача треті особи без самостійних вимог на предмет спору – ХК

«Луганськтепловоз» та ХК «АвтоКрАЗ».

            Під час розгляду справи Генеральна

прокуратура України уточнила пред,явлені в інтересах КМ України позовні

вимоги.  Остаточно  просила 

визнати незаконним та скасувати : 

            - наказ ФДМ України № 565 від 5

квітня 2001 року «Про затвердження уточнених планів розміщення акцій ВАТ» в

частині затвердження уточненого плану розміщення акцій ХК «Луганськтепловоз»;

            - наказ ФДМ України № 40-К від 18

липня 2001 року «Про створення конкурсної комісії з продажу пакета акцій ХК

«Луганськтепловоз» на конкурсі»;

            - рішення комісії по проведенню

конкурсу з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», оформлене протоколом № 1

від 27 липня 2001 року та  затверджене

ФДМ України 27 липня 2001 року;

            - акт ФДМ України від 10 серпня 2001

року про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з

продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», оубліковане в газеті «Відомості

приватизації» № 31 (168) від 15 серпня 2001 року.

Заступник Генерального прокурора

України зазначав, що спірні акти були прийняті відповідачем з порушенням ст.19 Конституції

України, п.36 Закону України «Про

державну програму приватизації» та власної компетенції, оскільки відповідач не проводив попереднього опитування

потенційних покупців та аналізу кон,юнктури ринку; не звертався з

поданням до КМ України про прийняття рішення про достроковий продаж пакету акцій ХК «Луганськтепловоз», закріпленого у

державній власності згідно з 

розпорядженням  КМ України  №1038-р від 01 жовтня 1999 року.

Спірне  рішення 

комісії  по  проведенню 

конкурсу  з   продажу 

пакета  акцій   ХК «Луганськтепловоз»  

було   прийняте   і  

затверджене   відповідачем   з  

порушенням   ст. 19 Конституції України, п.59

Закону України «Про державну програму приватизації», оскільки у цьому рішення

були встановлені у якості фіксованих умов інвестиційні зобов'язання покупця щодо  погашення 

заборгованості  перед  бюджетом,  

за  позабюджетними  платежами,  

із заробітної

плати.

Спірний акт відповідача від 10 серпня 2001 року про

затвердження інформаційного повідомлення про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ХК "Луганськтепловоз" суперечить

ст.19 Конституції України, п.156 Закону України «Про державну програму

приватизації», оскільки у вказаному  

повідомленні   зазначається,   що  

конкурс   з   продажу  

пакета   акцій   ХК «Луганськтепловоз" буде проведено через 45 днів

після публікації.

Прийняття відповідачем спірних

актів порушило основні принципи, пріоритети та цілі приватизації, передбачені ст.1, 2 Закону України «Про

приватизацію державного майна», та значно

порушило інтереси держави, яка уповноважили позивача виконувати відповідні функції.

З огляду на наведене, Генеральна прокуратура

України просила задовольнити заявлені 

вимоги на підставі ст.16, 21, 393 ЦК

України, ст.17 КАС України.

            Постановою Господарського суду м.

Києва від 22 вересня 2005 року, залишеною без змін ухвалою Київського

апеляційного господарського суду від 19 січня 2006 року,  позов задоволено.

            В касаційній скарзі ХК «АвтоКрАЗ» у

формі відкритого акціонерного товариства, посилаючись на порушення судами норм

матеріального права, просить скасувати 

постанову Господарського суду м. Києва від 22 вересня 2005 року та

ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19 січня 2006 року;

ухвалити нове рішення , яким повністю відмовити в задоволенні позову.

            При цьому ХК «АвтоКрАЗ» посилається

на те, що судами не було враховано, що Постановою КМ України № 68 від 18 січня

2000 року було надано принципову згоду на 

достроковий продаж спірного пакету акцій ХК „Луганськтепловоз” і ця

згода не втратила чинність і в 2001 році.

            Умови конкурсу з продажу пакету

акцій ХК „Луганськтепловоз” було розроблено ФДМ України  та затверджено Розпорядженням КМ України від

9 серпня 2001 року № 347-р у відповідності до Положення „Про порядок проведення

конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у

процесі приватизації та корпоратизації”.

            Спеціальні строки щодо

опублікування  інформаційного

повідомлення про проведення конкурсу визначені 

Положенням  „Про порядок

проведенн

я конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,

створених у процесі приватизації та корпоратизації” (затвердженим  Наказом ФДМ України, Антимонопольного

комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13

вересня 2000 року № 1908/11/271), а не ст. 156 ЗУ „Про державну програму

приватизації”.

            Крім того, суди в своїх рішеннях не

вказали, в чому полягає порушення цивільних прав та інтересів держави

оспорюваними актами ФДМ України; та не застосували наслідки пропуску позивачем

строків позовної давності.

            В суді касаційної інстанції

представник ХК «АвтоКрАЗ» - Масюк І.Є. підтримав доводи касаційної скарги.

            В письмових запереченнях на

касаційну скаргу Генеральна прокуратура України вказує на те, що суди прийшли

правильного висновку про те, що 

Постанова КМ України № 68 від 18 січня 2000 року не може

розповсюджуватись на правовідносини, які склалися відносно продажу пакету акцій

у 2001 році;  вірно застосували  ст. 59 Державної програми приватизації та Закон

України „Про інвестиційну діяльність”; ст. 21 ЦК України та визначили те, що

недотримання вимог діючого законодавства 

при організації та проведенню конкурсу 

порушує інтереси держави та свідчить про наявність підстав для їх

захисту.

            В письмових запереченнях на

касаційну скаргу ФДМ України, КМ України, ХК «Луганськтепловоз» зазначають, що

судами надано правильну оцінку Постанові КМ України № 68 від 18 січня 2000

року; вірно застосовані Державна програма приватизації та Закон України „Про

інвестиційну діяльність”; відповідно до ст. 21 ЦК України інтереси держави при

пред,явлені цього позову полягають в ефективному управлінні та законному

розпорядженні пакетом акцій ХК „Луганськтепловоз», яке має стратегічне значення

для економіки та безпеки держави.

            В суді касаційної інстанції

представник Генеральної прокуратури України – Івченко О.А., представник КМ

України – Власенкова О.О., представник Фонду державного майна України – Ґудзь

В.В. підтримали подані письмові заперечення.

            Заслухавши доповідь судді, пояснення

представника ХК «АвтоКрАЗ» у формі Відкритого акціонерного товариства – Масюка

І.Є.,  представника Генеральної

прокуратури України – Івченко О.А.; представника Кабінету Міністрів України –

Власенкової О.О., представника Фонду Державного майна України –Ґудзь В.В.;

представника ХК «Луганськтепловоз» - Щербаня С.В.; перевіривши правильність

застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та

процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає,

що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Як

встановлено судами, ХК «Луганськтепловоз»,

яка була створена у 1995 році, на час прийняття спірних актів відповідача

відносилась до об'єктів приватизації групи «Г» (підтверджується наказом ФДМ  України № 565 від 05 квітня 2001 року «Про

затвердження уточнених планів розміщення акцій ВАТ») та 76 % її акцій

знаходились у державній власності.

Розпорядженням КМ України №

1038-р від 1 жовтня 1999 року пакет акцій в розмірі 25 % статутного фонду ХК

«Луганськтепловоз» плюс 1 акція було закріплено у державній власності на 5

років.

Другій пакет акцій ХК

„Луганськтепловоз” в розмірі 51 % мінус 1 акція також знаходився у державній

власності, але не закріплювався у державній власності.

На час прийняття відповідачем

спірних актів розпорядження Кабінету Міністрів України №1038-р від 01 жовтня 1999

року  було чинним, не було скасовано або

визнано судом недійсним.

18 січня 2000 року Кабінетом Міністрів України була прийнята

постанова  № 68, якою були затверджені переліки відкритих акціонерних

товариств, пакети акцій яких підлягають продажу в 2000 році, згідно з додатками

1 і 2 (п.1 постанови).

Згідно з додатком 1 до вказаної

постанови, до переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких, раніше

закріплені у державній власності, підлягають достроковому продажу, було включено

ХК «Луганськтепловоз».

Проте, у 2000 році вказаний пакет акцій холдингової

компанії «Луганськтепловоз», проданий не був, та залишився закріпленим у

державній власності.

Постановою КМ України № 1346 від 29 серпня 2000

року ХК «Луганськтепловоз» була віднесена до переліку підприємств, які мають

стратегічне значення для економіки і безпеки держави (додаток № 1).

Розпорядженням КМ України № 117-р від 29 березня

2001 року ХК «Луганськтепловоз» було включено до переліку підприємств, акції

яких у розмірі не менше як 50 % статутного фонду плюс 1 акція підлягають

продажу у 2001 році за конкурсом або на відкритих торгах.

Розпорядженням КМ України № 118-р від 29 березня

2001 року ХК «Луганськтепловоз» було включено до переліку відкритих акціонерних

товариств, пакети акцій яких, раніше закріплені у державній власності,

підлягають першочерговому продажу у 2001 році. (додаток №  3).

5 квітня 2001 року Фондом державного майна України

був прийнятий наказ № 565 «Про затвердження

уточнених планів розміщення акцій ВАТ». Пунктом 1 цього наказу був затверджений уточнений план розміщення акцій

холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Згідно з додатком до

вказаного наказу уточнений план розміщення акцій ХК «Луганськтепловоз» передбачав продаж за конкурсом пакету

акцій в розмірі 76 % її статутного фонду.

Пунктом 1 наказу  ФДМ України № 40-КК  від 18 липня 2001 року «Про створення

конкурсної комісії з продажу пакету акцій ХК «Луганськтепловоз» на конкурсі»

вирішено провести конкурс з продажу пакету акцій ХК «Луганськтепловоз» в

кількості 166 583 258 штук номінальною вартістю 41 645 814,5 грн., що становить

76 %  її статутного фонду.

27 липня 2001 року комісією по проведенню конкурсу з

продажу пакету акцій ХК «Луганськтепловоз» на засіданні було прийняте рішення, яке було

оформлено протоколом №1 та затверджене

Фондом державного майна України 27 липня 2001 року.

Пунктом 1 вказаного протоколу

комісія вирішила визначити початкову ціну пакету акцій розміром 76% статутного фонду ХК

«Луганськтепловоз» в розмірі 41646 тис. гривень.

Пунктом 5 вказаного протоколу

комісія вирішила забезпечити погашення відстроченої та кредиторської заборгованості перед

бюджетом 17675 тис. грн., кредиторської заборгованості з позабюджетних платежів 2527 тис. грн., з

оплати праці 7084 тис. грн. (всього 27286 тис. грн.) на протязі одного року з моменту підписання

договору купівлі-продажу.

Розпорядженням  КМ України № 347-р від 9 серпня 2001

року  були затверджені умови проведення конкурсу з продажу пакету акцій Холдингової компанії

«Луганськтепловоз» (п. 1).

Пакет складається з 166 583 258 простих іменних

акцій, що становитло 76 % статутного фонду,

номінальною вартістю 41645,8145 тис. грн.

10 серпня 2001 року Фондом державного

майна України було затверджено Інформаційне повідомлення Фонду державного майна

України про проведення конкурсу з продажу пакету акцій Холдингової компанії

«Луганськтепловоз».         

Пунктом 2 вказаного повідомлення ФДМ

України запропонував до продажу пакету

акцій ХК «Луганськтепловоз» в кількості 166583258 штук, що становить 76 %

статутного фонду.

Згідно з пунктом 5  «Фіксовані умови конкурсу» зазначеного

повідомлення, покупець зобов'язаний забезпечити, в тому числі, погашення заборгованості перед

бюджетом 17 675 тис.

грн., з позабюджетних платежів 2 527 тис. грн., із заробітної плати працівників

підприємства 7 084 тис. грн. - усього

27286 тис. грн. протягом року з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Відповідно до пункту 11

вказаного повідомлення, конкурс буде проведено через 45 днів після публікації у газеті

«Відомості приватизації».

Відповідно

до роз,яснень п. 6 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України (в редакції

2003 року), правила цього кодексу застосовуються до позовів, строк пред,явлення

яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання

чинності цим кодексом.

Як

вбачається із матеріалів справи, з позовними вимогами про визнання незаконними

та скасування наказів ФДМ України № 565 від 5 квітня 2001 року та № 40-К від 18

липня 2001 року; рішення комісії по проведенню конкурсу, оформлене протоколом

від 27 липня 2001 року; акту від 10 серпня 2001 року про затвердження

інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;  Генеральна прокуратура України звернулась у

серпні 2005 року, тобто через 4 роки після їх прийняття.

            Відповідно до ст. 71 ЦК України (в

редакції 1963 року, що діяла на час прийняття оспорюваних актів), строк

позовної давності був встановлений – 3 роки.

            ЦК України (в редакції 2003 року)

набув чинності з 1 січня 2004 року, тобто до спливу 3-річного строку позовної

давності для звернення до суду з позовом про визнання незаконними оспорюваних

актів

            Тому суди першої та апеляційної

інстанцій прийшли до обгрунтованого висновку про застосування до спірних

правовідносин ст. 268 ЦК України, відповідно до п. 4 ч. 1 якої, позовна

давність не поширюється на вимогу власника або іншої особи про визнання

незаконним правового акта органу державної влади, яким порушено його право

власності або інше речове право.

            Колегія суддів вважає, що на вимоги

про визнання незаконними оспорюваних актів відповідача не поширюється ст. 99

КАС України, якою встановлено річний строк для звернення до суду з

адміністративним позовом, оскільки КАС України набув чинності 1 вересня 2005

року, тобто після звернення позивача до суду з даним позовом.

Задовольняючи позовні вимоги

на підставі ст. ст. 16, 21 ЦК України, суд першої  інстанції виходив з того, що оспорювані акти суперечать :

- ст.19 Конституції України,

оскільки при їх прийнятті ФДМ України діяв не у спосіб, передбачений

Конституцією та законами України;

- п.36 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки,

затвердженої Законом України «Про державну програму

приватизації», оскільки достроковий продаж пакету акцій ХК „Луганськтепловоз”,

закріплених у державній власності, було здійснено без прийняття у 2001 році

Кабінетом Міністрів України рішення про достроковий продаж пакету акцій

ХК «Луганськтепловоз», закріплених у державній власності на 5 років у розмірі

25 відсотків статутного фонду плюс одна акція; без попереднього опитування потенційних покупців, без аналізу

кон'юнктури ринку та без звернення ФДМ України до КМ України з поданням про достроковий продаж пакету акцій ХК

«Луганськтепловоз», закріплених у

державній власності на 5 років у розмірі 25 % статутного фонду плюс 1 акція;

- п. 59 Державної

програми приватизації на 2000-2002

роки, затвердженої Законом України «Про державну програму приватизації», оскільки продаж пакету акцій ХК

„Луганськтепловоз”, яка відноситься до об,єктів приватизації групи „Г”, було

здійснено на конкурсі з визначенням інвестиційних  зобов,язань покупця;

- п. 156  Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України «Про

державну програму приватизації», оскільки проведення

конкурсу було визначено через 45 днів після публікації у газеті  „Відомості приватизації” в той час, коли

інформація про проведення конкурсів з приватизації об,єктів групи „Г”  підлягає опублікуванню не пізніш як за 75

днів до проведення відповідних конкурсів.

З таким висновком суду першої інстанції погодився і суд апеляційної

інстанції.

Колегія суддів вважає, що до такого

висновку суди першої та апеляційної інстанцій прийшли з порушенням норм

матеріального права, тому постановлені по справі судові рішення підлягають

скасуванню.

Згідно з п.36 Державної програми

приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України «Про державну

програму приватизації», КМ України може прийняти рішення про достроковий продаж пакету акцій,

закріпленого у державній власності, за поданням ФДМ України. З цією метою Фонд раз на рік

проводить попереднє опитування потенційних покупців за визначеною ним

процедурою та аналізує кон'юнктуру

ринку.

Колегія суддів вважає, що дозвіл на продаж пакетів акцій ХК

„Луганськтепловоз” КМ України дав :

-

Постановою №

68 від 18 січня 2000 року  (із змінами та

доповненнями, внесеними Постановою № 120 від 7 лютого 2001 року) – на

достроковий продаж пакету акцій у розмірі 25 % плюс 1 акція статутного фонду ,

закріпленого у державній власності Розпорядженням КМ України № 1038-р від 1

жовтня 1999 року;

-

Розпорядженням

КМ України № 117-р від 29 березня 2001 року – на продаж у 2001 році за

конкурсом або на відкритих торгах пакету акцій у розмірі не менше як 50 %

статутного фонду плюс 1 акція статутного фонду ХК «Луганськтепловоз».

Колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої та

апеляційної інстанцій про те, що оскільки у 2000 році закріплений у державній

власності пакет акцій ХК „Луганськтепловоз” у розмірі 25 % плюс 1 акція

статутного фонду не був проданий, то цей пакет залишився у державній власності,

а Постанова КМ України № 68 від 18 січня 2000 року втратила свою чинність.

Про продовження дії вказаної постанови свідчить те, що в її

тексті не вказано про її дію тільки на період 2000 року; ця постанова не була

визнана такою, що втратила чинність; у 2001 році Кабінетом Міністрів України в

цю постанову вносились зміни та доповнення.

Про чинність Постанови КМ України № 68 від 18 січня

2000 року свідчить і факт прийняття Кабінетом Міністрів України

Розпорядження  № 118-р від 29 березня

2001 року, згідно якого ХК „Луганськтепловоз” було включено до переліку відкритих

акціонерних товариств, пакети акцій яких, раніше закріплені у державній

власності, підлягають першочерговому продажу у 2001 році. (додаток № 3).

При цьому колегія суддів не бере до

уваги ті обставини, що оспорювані акти були прийняті відповідачем без попереднього

опитування потенційних покупців, без аналізу

кон'юнктури ринку та без звернення ФДМ України до КМ України з поданням про достроковий продаж пакету акцій ХК

«Луганськтепловоз», закріпленого у

державній власності на 5 років у розмірі 25 % статутного фонду плюс 1 акція;

оскільки ці обставини мали правове значення для прийняття свого рішення про

дозвіл на продаж пакетів акцій ХК „Луганськтепловоз” Кабінетом Міністрів

України; який  дав свій дозвіл на продаж

акцій ХК „Луганськтепловоз” КМ України  у

вигляді Постанови № 68 від 18 січня 2000 року, Розпорядження № 117-р від 29

березня 2001 року та Розпорядження № 118-р від 29 березня 2001 року; а вказані

постанова та розпорядження не визнанні в установленому законом порядку незаконними.

Крім того, відповідно до п/п 10 п. 59

Закону України „Про державну програму приватизації на 2000-2002 роки”, для ВАТ, створених до набрання чинності цією

Програмою, пакети акцій яких у розмірі 25 або 50 % статутного фонду плюс одна

акція закріплені у державній власності, ФДМ України самостійно визначає способи

продажу та розмір пакету акцій, що пропонується до продажу, виходячи з

кон,юктури ринку та кількості непроданих акцій.

Оскільки ХК „Луганськтепловоз” у формі відкритого

акціонерного товариства була створена Указом Президента України № 382/95 від 19

травня 1995 року, то ФДМ України мав право самостійно визначити спосіб продажу

та розмір пакету акцій ХК „Луганськтепловоз”, що пропонувався до продажу у 2001

році.

Колегія суддів не

погоджується також з висновком судів про порушення відповідачем при затверджені

Фондом державного майна України рішення комісії по проведенню конкурсу з

продажу пакету акцій ХК „Луганськтепловоз”, оформленого протоколом № 1 від 27

липня 2001 року, яким однією із умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій

ХК „Луганськтепловоз” було визначено „погашення заборгованості перед

бюджетом  (17675 тис. грн.), з

позабюджетних платежів  (2527 тис.

гр

н..), із заробітної плати працівникам підприємства (7084 тис. грн.) –

усього 27286 тис. грн..) протягом року з момента підписання договору

купівлі-продажу”.

 Згідно п. 59 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України

«Про державну програму приватизації» від 18

травня 2000 року, продаж контрольного пакета акцій об,єкта групи «Г»

здійснюється за конкурсом, на відкритих торгах без визначення державним органом

приватизації інвестиційних зобов,язань покупця.

При цьому суди першої та

апеляційної інстанцій правильно не взяли до уваги  положення :

-

ст. 16 Закону України від 4 березня 1992 року (згідно яких продаж

об,єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на фондових біржах

здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України,

Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку України та

-

«Положення  про порядок

проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,

створених у процесі приватизації та корпоратизації”, затвердженого Наказом ФДМ

України, Антимонопольного комітету України, ДКЦПФР від 13 вересня 2000 року №

1908/11/271 (згідно якого інформаційне повідомлення про проведення конкурсу має

містити, окрім іншого, фіксовані умови конкурсу. А пунктом 4 цього Положення

передбачено, що умови конкурсу розробляються конкурсною комісією згідно з

рекомендаціями органу приватизації і можуть включати серед іншого вимоги до

учасників конкурсу щодо «повного або часткового погашення чи реструктуризації

простроченої кредиторської заборгованості ВАТ; часткового погашення або  реструктуризації простроченої заборгованості

ВАТ за кредитами, наданими комерційними банками; збереження і створення

протягом певного терміну нових робочих місць; створення безпечних або

нешкідливих умов праці” та можуть бути скорочені або доповнені іншими умовами,

залежно від специфіки діяльності ВАТ);

оскільки Закон України «Про

державну програму приватизації» від 18 травня 2000 року, яким було затверджено

Державну програму приватизації на 2000-2002 роки, був прийнятий пізніше за

часом, а тому має застосовуватись саме цей закон.               

Разом з тим,

виходячи із аналізу ст.ст. 1, 4, 5 Закону України „Про інвестиційну

діяльність”; колегія суддів вважає, що умови конкурсу про погашення заборгованості перед

бюджетом  (17675 тис. грн.), з

позабюджетних платежів  (2527 тис.

грн.), із заробітної плати працівникам підприємства (7084 тис. грн.) –

усього 27286 тис. грн..) не є інвестиційним зобов,язанням для

потенційного покупця, а є вже існувавшими на момент видання оспорюваних

актів  зобов,язаннями  самої 

ХК „Луганськтепловоз”, які, відповідно до гл. 19 ЦК України (в редакції

1993 року, що діяла на час прийняття спірних актів) не припинились, а мали перейти до покупця акцій.

 Колегія суддів не погоджується також з

висновком судів про порушення відповідачем діючого законодавства з питань

приватизації щодо строків розміщення інформаційного повідомлення.

При цьому колегія

суддів, враховуючи вищенаведене, вважає, що строк розміщення інформаційного

повідомлення має визначатись згідно п. 156 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, а не відповідно до п. 6.5. „Положення про порядок проведення конкурсів з

продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі

приватизації та корпоратизації”, затвердженого Наказом ФДМ України,

Антимонопольного комітету України, ДКЦПФР від 13 вересня 2000 року №

1908/11/271, та до ст. 16 Закону України «Про приватизацію державного майна

України» від 4 березня 1992 року.

Згідно п. 156 Державної програми

приватизації на 2000-2002 роки,

затвердженої Законом України «Про державну програму

приватизації» від 18 травня 2000 року, встановлено, що інформація про терміни

та умови проведення відкритих торгів та конкурсів підлягає опублікуванню в

інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій

пресі не пізніше як за 50 календарних днів до дати проведення торгів,

конкурсів, а для об,єктів групи «Г» - не пізніше як за 75 днів до проведення

відповідних аукціонів та конкурсів.

Разом з тим, колегія суддів враховує,

що через 45 днів після опублікування в газеті інформаційного повідомлення про

конкурс з продажу пакету акцій ХК «Луганськтепловоз» не відбувся, договір

купівлі акцій не був укладений ні у 2002 році, ні на час розгляду справи судом,

що підтверджується рішенням Печерського районного суду м. Києва від 14 квітня 2004

року та поясненнями сторін, а тому права позивача  актом ФДМ України від 10

серпня 2001 року про затвердження інформаційного повідомлення про проведення

конкурсу з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», опубліковане в газеті

«Відомості приватизації» № 31 (168) від 15 серпня 2001 року, не порушені.

З

огляду на викладене у позивача, відповідно до ст. 6 КАС України, відсутне право

на оспорювання цього акту.

За таких обставин колегія суддів

вважає, що постанова Господарського суду м. Києва від 22

вересня 2005 року та ухвала Київського апеляційного господарського суду від 19

січня 2006 року підлягають

скасуванню.

Зважаючи на те, що по справі не

вимагається збирання або додаткової перевірки доказів, обставини справи

встановлені судом повно й правильно, але допущено помилку в застосуванні норм

матеріального права, - колегія суддів вважає можливим ухвалити нове рішення у формі постанови про

відмову в задоволенні вимог про визнання незаконними та скасування : 

            - наказу ФДМ України № 565 від 5

квітня 2001 року «Про затвердження уточнених планів розміщення акцій ВАТ» в

частині затвердження уточненого плану розміщення акцій ХК «Луганськтепловоз»;

            - наказу ФДМ України № 40-К від 18

липня 2001 року «Про створення конкурсної комісії з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз»

на конкурсі»;

            - рішення комісії по проведенню

конкурсу з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», оформлене протоколом № 1

від 27 липня 2001 року та  затверджене

ФДМ України 27 липня 2001 року;

            - акту ФДМ України від 10 серпня

2001 року про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу

з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», опубліковане в газеті «Відомості

приватизації» № 31 (168) від 15 серпня 2001 року.

Керуючись

ст. ст. 160, 167, 220, 221, 223, 229, 230, 232 КАС України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА

:

Касаційну

скаргу Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого акціонерного

товариства задовольнити.

Постанову

Господарського суду м. Києва від 22 вересня 2005 року та ухвалу Київського

апеляційного господарського суду від 19 січня 2006 року скасувати.

Відмовити

в задоволенні позову Генеральної прокуратури України в інтересах держави в

особі Кабінету Міністрів України до Фонду державного майна України з участю

третіх осіб : Відкритого акціонерного товариства «Холдингова компанія

«Луганськтепловоз» та Холдингової компанії «АвтоКрАЗ» у формі відкритого

акціонерного товариства, - про визнання незаконними та скасування : 

            - наказу ФДМ України № 565 від 5

квітня 2001 року «Про затвердження уточнених планів розміщення акцій ВАТ» в

частині затвердження уточненого плану розміщення акцій ХК «Луганськтепловоз»;

            - наказу ФДМ України № 40-К від 18

липня 2001 року «Про створення конкурсної комісії з продажу пакета акцій ХК

«Луганськтепловоз» на конкурсі»;

            - рішення комісії по проведенню

конкурсу з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», оформлене протоколом № 1

від 27 липня 2001 року та  затверджене

ФДМ України 27 липня 2001 року;

            - акту ФДМ України від 10 серпня

2001 року про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу

з продажу пакета акцій ХК «Луганськтепловоз», опубліковане в газеті «Відомості

приватизації» № 31 (168) від 15 серпня 2001 року.

            Постанова набирає законної сили з

моменту проголошення.

Головуючий  – Фадєєва

Н.М.

            Судді -  Берднік

І.С.

                                   Бим

М.Є.

                                   Маринчак

Н.Є.

                                   Харченко

В.В.