Язык сайта:
русский   украинский   English


Постанова Вищого адміністративного суду України


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В

А

                            ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

 24 жовтня 

2006 року                                                                      

м. Київ

                   Колегія суддів Вищого

адміністративного суду України у складі :

Головуючого  - 

судді  Фадєєвої Н.М.

Суддів             - 

Гордійчук М.П., Леонтович К.Г., Маринчак Н.Є.,

                            Харченка В.В.

при секретарі  -  Кулеша

А.О.

розглянувши у судовому засіданні справу за касаційною скаргою Товариства з обмеженою

відповідальністю « Кварц» на постанову господарського суду Херсонської області

від 17.04.2006р. та ухвалу Запорізького апеляційного господарського суду від

15.06.2006р. у справі за позовом ТОВ « Кварц» до  Херсонської обласної державної адміністрації

про скасування п.1 розпорядження  № 604

від 08.06.2005р., -

                                      В С Т А Н О В И Л А  :

_________________________________________________________________Справа № К-25467/06               

Доповідач Фадєєва Н.М.

Постановою   господарського суду

Херсонської  області від 17  квітня 

2006 року відмовлено у задоволенні позову товариства з обмеженою

відповідальністю « Кварц»  до   Херсонської обласної адміністрації про скасування

п. 1 розпорядження голови  обласної

державної адміністрації від 08.06.2005 року № 604 про зупинення  діяльності 

підприємства-ТОВ « Кварц» 

        15 червня  2006

року  Запорізький  апеляційний 

господарський  суд апеляційну  скаргу 

ТОВ « Кварц» залишив  без

задоволення, а  постанову  господарського  суду 

Херсонської області від 17  квітня

2006 року  без зміни.

          Відмовляючи в задоволені позовних  вимог ТОВ “ Кварц”,  суди 

виходили  з того, що ТОВ  «Кварц» незаконно займається  видобуванням 

піску  і голова  обласної  

державної адміністрації  у  рамках 

своїх повноважень прийняв 

рішення  про зупинення  діяльності 

товариства.

              Не  погоджуючись 

із  постановою та  ухвалою у справі, ТОВ “ Кварц” звернулось з

касаційною скаргою, в  якій просить  постанову господарського суду Херсонської

області від 17.04.2006 р. та ухвалу Запорізького апеляційного господарського

суду від 15.06.2006 р. по справі №13/88-АП-06 скасувати   та 

ухвалити  нове  судове 

рішення, яким    позов  ТОВ “Кварц” задовольнити повністю,

посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права.

Свої    вимоги позивач  обґрунтовує 

зокрема,  тим, що відповідно до  п. 3

Порядку обмеження тимчасової заборони( зупинення) чи припинення  діяльності підприємств, установ, організацій

і  об'єктів у  разі порушення  ними законодавства про охорону

навколишнього  природного середовища

рішення  про тимчасову  заборону,(зупинення) діяльності  підприємства приймають у межах своєї

компетенції. 

          Відповідно

до п. 8 ст. 21 Закону України « Про місцеві 

державні  адміністрації»

місцева  державна  адміністрація вносить  пропозиції в 

установленому  порядку про

зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм

власності у разі  порушення  ними законодавства  про охорону довкілля та  санітарних правил.

          Разом із тим, в порушення  зазначених норм,обласною державною

адміністрацією прийнято розпорядження не про внесення пропозицій щодо зупинення

діяльності  підприємства,а

безпосередньо  головою

облдержадміністрації прийнято 

вищевказане розпорядження про тимчасове зупинення  діяльності 

ТОВ « Кварц».  При цьому  в 

розпорядженні не  вказано, на  який 

строк  зупинено діяльність підприємства та  який вид діяльності  підприємства 

призупиняється.

        Таким  чином,

Херсонська  обласна  адміністрація 

прийняла розпорядження від 08.06.2005

року  № 604 « Про тимчасове  зупинення діяльності  товариства 

з обмеженою відповідальністю « Кварц» через порушення  ним  

законодавства   про охорону  навколишнього природного середовища з перевищенням  

своїх  повноважень.

        Крім 

того  в  порушення 

п.4 ст.196 КАСУ України

апеляційний   суд  розглянув 

справу  без участі  позивача –ТОВ « Кварц».

         Перевіривши у  відкритому 

судовому  засіданні  повноту 

встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в

ухвалі  апеляційного та постанові  місцевого господарських судів,колегія  суддів 

Вищого адміністративного суду 

України дійшла висновку,що касаційна 

скарга підлягає  повному

задоволенню, виходячи із наступного.

           Відповідно до ст. 10 Конституції України органи  державної влади та органи місцевого

самоврядування,їх посадові особи зобов'язані 

діяти лише на підставі,в  межах

повноважень та  у спосіб,що передбачені

Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 9  Кодексу

адміністративного  судочинства   України суд при вирішенні справи

керується  принципом  законності, відповідно  до 

якого  органи  державної 

влади,  органи місцевого

самоврядування,  їхні посадові і службові

особи, зобов'язані  діяти лише на

підставі,  в межах повноважень та у

спосіб, що передбачені Конституцією  та

законами України.

             Відповідно  до статті 6 Господарського Кодексу

України  органи державної   влади 

України,  органи  влади Автономної  Республіки 

Крим  можуть  видавати 

нормативно-правові акти,  що

регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах,встановлених

Конституцією України  та законом.

Незаконне   втручання   та  

перешкоджання   господарській

діяльності  суб'єктів  господарювання  з 

боку  органів  державної влади,  їх посадових осіб при здійсненні ними

державного  контролю та нагляду

забороняються.

Відповідно до статті 6  Закону

України “ Про місцеві адміністрації “ 

\від  9 квітня  1999 року\ на виконання  Конституції 

України,  законів  України, 

актів Президента  України,  Кабінету 

Міністрів України,  міністерств та

інших центральних органів виконавчої влади, 

власних і делегованих повноважень 

голова місцевої державної адміністрації у межах своїх повноважень видає

розпорядження,  а керівники

управлінь,  відділів  та інших структурних підрозділів - накази.

Розпорядження голів    місцевих    державних  

адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції,  є обов'язковими для виконання на відповідній

території всіма органами, 

підприємствами,  установами та

організаціями, посадовими особами та громадянами.

Відповідно до п. 8 ст. 21 Закону України « Про місцеві  державні 

адміністрації» місцева  державна  адміністрація вносить  пропозиції в 

установленому  порядку про

зупинення 

підприємств,установ,організацій незалежно від форм власності у разі  порушення 

ними законодавства  про охорону

довкілля та  санітарних правил.

          Разом із тим, в порушення  зазначених норм,обласною державною

адміністрацією прийнято розпорядження не про внесення пропозицій щодо зупинення

діяльності  підприємства,а

безпосередньо  головою

облдержадміністрації прийнято 

вищевказане розпорядження про тимчасове зупинення  діяльності 

ТОВ « Кварц».  При цьому  в  порушення  п.6 ст.2 ,ст. 6 Порядку обмеження ,тимчасової

заборони\зупинення\ чи припинення  діяльності  підприємств,установ,організацій і  об’єктів 

у разі порушення ними законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища від 29 жовтня 1992 р. №

2751-ХІІ в  розпорядженні не  вказано, на 

який  строк  зупинено діяльність підприємства та  який

вид діяльності  підприємства  призупиняється.

         Таким  чином, Херсонська  обласна 

адміністрація  прийняла

розпорядження від 08.06.2005 року  № 604 « Про тимчасове  зупинення діяльності  товариства 

з обмеженою відповідальністю « Кварц» через порушення  ним  

законодавства   про охорону  навколишнього природного середовища з перевищенням  

своїх  повноважень.

Крім  того  відповідно до договору підряду від 24.05.2000

року № 7/1 із додатками № 3 та № 4 від 19.04.2001 р. до нього, ТОВ «Кварц»

взяло на себе зобов’язання перед Державним підприємством «Цюрупинське

лісомисливське господарство» побудувати біотехнічний протипожежний комплекс,

під’їзні шляхи до нього та виконати планувальні роботи.

ТОВ «Кварц» має ліцензію на виконання будівельних робіт

та д

озвіл територіального управління Держнаглядохоронпраці по Херсонській

області на виконання робіт по будівництву біотехнічного протипожежного

комплексу та під’їзних доріг до нього.

При будівництві шляхів, ТОВ «Кварц» проводилося

передбачене проектом будівництва планування території, яке пов’язане із

зрізанням кучугур піску до генеральної відмітки рельєфу 11, 5 м. над рівнем

моря.

Таким чином, слід зробити висновок, що ТОВ «Кварц» є

підрядником, а не користувачем надрами з метою видобування корисних копалин, а

саме піску.

Зазначені обставини справи не потребують доказуванню,

так як встановлені ухвалою Запорізького апеляційного господарського суду від

24.01.2006 року по справі № 4/291-пн-А-05 за позовом Державного управління

екології та природних ресурсів у Херсонській області до ТОВ «Кварц» та

Державного підприємства «Цюрупинське лісомисливське господарство» про заборону

видобування ТОВ «Кварц» корисних копалин, яке набрало чинності, а саме піску з

Цюрупинського родовища та подальшої її реалізації й зобов’язання ДП

«Цюрупинське лісомисливське господарство отримати спеціальний дозвіл на право

користування надрами.

Приймаючи  до

уваги встановлені зазначеними судоми рішеннями обставини справи, слід зробити

висновок, що ТОВ „Кварц” не є користувачем надрами з метою видобування корисних

копалин, а є підрядником і тому ТОВ „Кварц” не потрібні спеціальні дозволи

(ліцензії) на  користування  надрами для виконання ним договірних зобов’язань

по договору підряду.

     Відповідно до п. 4  ст. 196 

Кодексу  адміністративного судочинства  України якщо 

суд апеляційної інстанції визнав 

обов'язковою участь у  судовому  засіданні 

осіб, які  беруть  участь у справі  а вони не прибули, суд апеляційної інстанції

може  відкласти  апеляційний 

розгляд справи. В матеріалах справи 

відсутні  дані  про те,що 

ТОВ  « Кварц» отримав своєчасно

ухвалу  про  призначення 

справи до розгляду, але представник 

товариства  надав   судову 

повістку про виклик  до  суду 

по справі №13\88-АП-06 на  21

червня 2006 року. 15  червня  2066 року представник  « Кварц» направив  до суду 

телеграму  про  перенесення 

справи  на  іншу дату,але, незважаючи  на  це

суд  15 червня 2006 року  виніс 

постанову без  участі  касатора. 

 Зазначене  неповне встановлення  обставин справи є суттєвим  порушенням норм матеріального права: ст. 10 Конституції 

України, ст. 6,п. 8 ст. 21 Закону України „Про місцеві 

державні  адміністраціі”,

Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності

підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними

законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затвердженого

постановою Верховної Ради України від 29.10.1992 р. № 2751-ХП, та норм

процесуального права – ст.ст. ст. 9,11,159,202

КАС України.

За таких обставин висновки суду першої та апеляційної

інстанцій не відповідають обставинам у справі та нормам процесуального права та

суди допустили помилку в застосуванні матеріального закону, що призвело до

ухвалення незаконних рішень, а тому колегія суддів вважає необхідним задовольнити

касаційну скаргу і постановити нове рішення.

Керуючись ст.. 220, 221, 229, 232 Кодексу

адміністративного судочинства, колегія суддів, -

                          П О С Т А Н О В И Л А

:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « Кварц»  задовольнити.

Скасувати постанову господарського суду 

Херсонської області від 17.04.2006р. та ухвалу Запорізького апеляційного

господарського суду від 15.06.2006р.

Позов ТОВ « Кварц» до Херсонської обласної державної адміністрації про

скасування пункту 1 розпорядження голови Херсонської обласної державної

адміністрації від 08.06.2005р. № 604 « Про тимчасове зупинення діяльності ТОВ «

Кварц» задовольнити і скасувати оспорюваний правовий акт індивідуальної дії.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення і оскарженню не

підлягає.

Судді :