Язык сайта:
русский   украинский   English


Направлення документів на експертизу

Нотаріуси, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, повідомляють про це для вжиття необхідних заходів відповідні підприємства, установи, організації або прокуратуру.

 Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус вправі затримати цей документ і направити його на експертизу.

 Про направлення документа на експертизу нотаріус виносить постанову, в якій зазначається:

 дата винесення постанови;

 прізвище, ініціали нотаріуса, який виніс постанову, найменування та адреса державної нотаріальної контори або найменування нотаріального округу та адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса;

 найменування документа, дата його видачі, ким та на чиє ім'я він виданий;

 ким (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) подано документ для вчинення нотаріальної дії;

 обставини, які викликали необхідність направлення документа на експертизу;

 куди (який експертній установі) направляється документ для проведення експертизи;

 питання, поставлені на вирішення експертизи.