Язык сайта:
русский   украинский   English


Службове страхування приватних нотаріусів

Для забезпечення відшкодування заподіяної шкоди протягом трьох місяців приватний нотаріус зобов'язаний укласти з органом страхування договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок у банківську установу страхову заставу.

 Страхова сума або страхова застава встановлюються у розмірі стократної мінімальної заробітної плати.

 У разі витрачання коштів на відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний протягом одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру.

 Розмір заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.