Язык сайта:
русский   украинский   English


Органи і посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії

Згідно Закрну України "Про наторіат" нготаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом "ро наторіат", з метою надання їм юридичної вірогідності.

 Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

 Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

 У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 38 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

 Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України.

 Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись головними лікарями, їх заступниками по медичній частині або черговими лікарями цих лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами і головними лікарями зазначених будинків для престарілих та інвалідів; посвідчені капітанами суден; посвідчені начальниками експедицій; посвідчені командирами (начальниками) військових частин, з'єднань, установ і закладів; посвідчені начальниками місць позбавлення волі.