Язык сайта:
русский   украинский   English


Статті по судовій психіатрії

Предмет судової психіатрії і її завдання.

Короткий історичний нарис розвитку судової психіатрії.

Юридичний і медичний критерії психічних розладів особи під час здійснення нею кримінально карного діяння. Проблема неосудності й обмеженої осудності.

Юридичний і медичний критерії й правові наслідки психічних розладів особи в період після здійснення нею злочину, але до винесення судом вироку.

Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих.

Поняття правоздатності, дієздатності, недієздатності.

Види судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі.

Судово-психіатричні висновки при окремих нозологічних формах психічних захворювань.

Міри медичного характеру у відношенні психічно хворих, що зробили суспільно небезпечні діяння.

Організація судово-психіатричної експертизи.

Види судово-психіатричних експертиз.

Психіатр-експерт. Його права й обов'язки.

Призначення й проведення судово-психіатричної експертизи.

Судово-психіатричний експертний висновок і його оцінка слідчим і судом.

Комплексні судово-психіатричні експертизи.

Організація психіатричної допомоги засудженим до позбавлення волі.

Звільнення від подальшого відбування покарання засудженого, що захворів важким психічним розладом.

Симптоматологія психічних хвороб.

Сенсопатії.

Розлади сприйняття.

Розлади мислення.

Нав'язливі явища (обсессії).

Імпульсивні явища.

Розлади самосвідомості, розгубленість.

Патологія почуттів.

Розлади пам'яті.

Розлади волі.

Розлади сну.

Синдроми психічних порушень.

Шизофренія.

Маніакально-депресивний психоз.

Епілепсія.

Травматичні ураження головного мозку.

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку.

Психози в передстаречому й старечому віці.

Нейросифіліс.

Енцефаліти.

Психічні розлади при синдромі набутого імундефіциту (СНІД).

Поняття психоактивної речовини.

Гостра інтоксикація психоактивними речовинами.

Донозологічні форми вживання психоактивних речовин.

Загальні закономірності розвитку залежності від психоактивних речовин.

Алкогольна залежність (алкоголізм).

Алкогольні психози.

Залежність від наркотичних засобів (наркоманії).

Олігофренії (уроджене слабоумство).

Психопатії.

Розлади потягів.

Реактивні стани.

Короткочасні розлади психічної діяльності (виняткові стани).

Патологічне сп'яніння.

Патологічний афект.

Реакція короткого замикання.

Патологічний просоночний стан.

Визначення поняття.

Способи й форми симуляції.

Основні завдання й вікова специфіка експертизи неповнолітніх.

Закономірності клініки психічних розладів у підлітковому віці.

Принципи діагностики.

Принципи судово-психіатричної оцінки.

Організація судово-психіатричної експертизи неповнолітніх.

Показання для направлення на судово-психіатричну експертизу неповнолітніх.

Квалифицированность направления на судебно-психиатрическую экспертизу несовершеннолетних.

Порядок проведення судово-психіатричної експертизи неповнолітніх.

Вибір виду експертизи й мір медичного характеру.

Комплексні експертизи неповнолітніх.