Язык сайта:
русский   украинский   English


Криміналістика, статті по криміналістиці


Поняття, об'єкт, предмет криміналістики.

Функції, джерела, закони розвитку, методи криміналістики.

Система криміналістики.

Криміналістика в системі наук.

Історія розвитку вітчизняної криміналістики.

Криміналістика в закордонних країнах.

Поняття, співвідношення, структура попередньої перевірки й розслідування.

Принципи попередньої перевірки й розслідування.

Види діяльності, реалізовані в ході попередньої перевірки й розслідування.

Поняття, види й значення криміналістичної характеристики злочинів.

Криміналістична характеристика окремих елементів злочинів.

Характеристика осіб, що роблять злочини.

Об'єкт (предмет) злочинного зазіхання.

Мотив і ціль злочину.

Засоби злочину.

Механізм злочину.

Злочинний результат.

Обстановка здійснення злочину.

Закономірності злочинів.

Поняття й зміст слідчої ситуації.

Класифікація й типізація слідчих ситуацій.

Поняття, особливості, види криміналістичної моделі й криміналістичного моделювання.

Криміналістична версія.

Загальні положення вчення про тактичну операцію.

Поняття й класифікація тактичної операції.

Структура тактичної операції.

Поняття, наукові основи й види криміналістичної ідентифікації.

Об'єкти криміналістичної ідентифікації.

Поняття й класифікація ідентифікаційних ознак.

Загальна методика експертного ідентифікаційного дослідження.

Поняття планування й організації розслідування.

Принципи планування розслідування.

Техніка планування розслідування.

Планування слідчої дії.

Поняття й класифікація техніко-криміналістичних засобів.

Пошукові техніко-криміналістичні засоби.

Техніко-криміналістичні засоби фіксації й вилучення об'єктів.

Техніко-криміналістичні засоби дослідження об'єктів.

Техніко-криміналістичні слідоутворюючі засоби.

Поняття криміналістичної фотографії, кінематографії й відеозвукозапису.

Фіксуюча зйомка.

Дослідницька зйомка.

Криміналістичний звукозапис.

Оформлення застосування криміналістичної фотографії, кінематографії, відеозвукозапису.

Поняття й класифікація слідів у трасології.

Сліди рук.

Сліди ніг.

Сліди взлому.

Сліди транспортних засобів.

Інші сліди - об'єкти трасологічного дослідження.

Трасологічне дослідження.

Поняття криміналістичної балістики, об'єкти балістичного дослідження.

Механізм утворення слідів пострілу.

Огляд вогнепальної зброї й слідів пострілу.

Судово-балістична експертиза.

Поняття й завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

Виявлення ознак підробки документів.

Дослідження машинописних текстів.

Дослідження поліграфічної продукції.

Відновлення змісту ушкоджених документів.

Наукові основи криміналістичного дослідження листа.

Ідентифікаційні ознаки листа.

Підготовка матеріалів для криміналістичного дослідження листа.

Основи ідентифікаційної експертизи листа.

Загальні положення й завдання криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів з них.

Криміналістична вибухотехніка.

Криміналістична фоноскопія.

Криміналістична одорологія.

Криміналістична голографія.

Класифікація й характеристика ознак зовнішності.

Використання методики словесною портрета в оперативно-розшуковій, слідчій і експертній практиці.

Види ідентифікації людини за ознаками зовнішності.

Основи фотопортретної ідентифікаційної експертизи.

Поняття й значення карної реєстрації.

Види криміналістичних обліків.

Криміналістична характеристика й класифікація слідчих дій.

Поняття й класифікація тактичних прийомів і правил.

Загальні тактичні прийоми й правила.

Прийоми й правила криміналістично подібних слідчих дій.

Поняття, види й принципи слідчого огляду.

Огляд місця події.

Огляд трупа.

Огляд живої особи.

Інші види слідчого огляду.

Поняття, завдання й види допиту.

Підготовка до допиту.

Загальні положення тактики допиту.

Ситуаційні особливості допиту.

Особливості допиту потерпілого, свідка, підозрюваного й обвинувачуваного.

Очна ставка.

Поняття обшуку, підготовка до обшуку.

Тактичні прийоми обшуку.

Фіксація результатів обшуку.

Тактика виїмки.

Поняття й види й завдання пред'явлення для впізнання.

Підготовка до пред'явлення для впізнання.

Тактика пред'явлення для впізнання.

Пізнавальна функція перевірки показань на місці.

Підготовка до проведення перевірки показанні на місці.

Тактичні особливості проведення й фіксація перевірки показань на місці.

Поняття, види й завдання слідчого експерименту.

Підготовка й проведення слідчого експерименту.

Фіксація ходу й результатів слідчого експерименту.

Поняття й види судових експертиз.

Підготовка матеріалів і призначення експертиз.

Висновок експерта.

Криміналістична характеристика алібі.

Особливості дослідження алібі.

Криміналістична характеристика інсценування.

Особливості виявлення й викриття інсценування.

Криміналістична характеристика неправди.

Загальні положення виявлення й викриття неправди.

Виявлення й викриття самообмови.

Криміналістична характеристика осіб, що мають психічні аномалії.

Особливості розслідування діянь, вчинених особами із психічними аномаліями.

Загальні положення діяльності по встановленню злочинця.

Виявлення особи, що скоїла злочин.

Викриття злочинця, що зник з місця злочину.

Криміналістична характеристика вбивств і зґвалтувань.

Обставини що підлягають встановленню.

Типові слідчі ситуації й типові слідчі версії.

Тактика основних слідчих дій.

Особливості розслідування вбивств залежно від способу їхнього здійснення.

Особливості розслідування зґвалтувань.

Криміналістична характеристика загалькарних злочинів пов'язаних із зазіханням на майно.

Обставини що підлягають встановленню в злочинах пов'язаних із зазіханням на майно.

Встановлення окремих видів обставин.

Особливості розслідування загалькарних злочинів, пов'язаних із зазіханням на майно.

Особливості розслідування крадіжок.

Особливості розслідування грабежів і розбоїв.

Особливості розслідування шахрайства.

Криміналістична характеристика підпалів.

Обставини, що підлягають встановленню й особливості розслідування справ про підпал.

Криміналістична характеристика злочинів, вчинених у сфері економіки.

Обставини, що підлягають встановленню в злочинах у сфері економіки.

Встановлення окремих видів обставин у злочинах проти економіки.

Криміналістична характеристика посадових розкрадань.

Організація розслідування посадових розкрадань.

Особливості основних слідчих дій.

Криміналістична характеристика хабарництва.

Особливості розслідування хабарництва.

Особливості основних слідчих дій при хабарництві.

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки праці.

Обставини, що підлягають установленню, і організаційне забезпечення розслідування.

Тактика основних слідчих дій в трудових злочинах.

Криміналістична характеристика злочинного забруднення водних ресурсів і атмосфери.

Організаційно-тактичні особливості розслідування.

Особливості виробництва основних слідчих дій.

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки руху й експлуатації транспорту.

Особливості розслідування катастроф і аварій на залізничному транспорті.

Особливості розслідування авіаційних подій.

Особливості розслідування дорожньо-транспортних випадків.