Язык сайта:
русский   украинский   English


Лісовий кодекс України

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Лісовий кодекс України. Загрузити Лісовий кодекс України. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.

Стаття 1. Поняття про ліс.

Стаття 2. Лісові відносини.

Стаття 3. Лісове законодавство України.

Стаття 4. Склад лісового фонду України.

Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення.

Стаття 6. Лісові ресурси.

Стаття 7. Ліси як об’єкт права власності.

Стаття 8. Право державної власності на ліси.

Стаття 9. Право комунальної власності на ліси.

Стаття 10. Право приватної власності на ліси.

Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси.

Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси.

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси.

Стаття 14. Права та обов’язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси.

Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси.

Стаття 16. Право користування лісами.

Стаття 17. Постійне користування лісами.

Стаття 18. Тимчасове користування лісами.

Стаття 19. Права та обов’язки постійних лісокористувачів.

Стаття 20. Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування.

Стаття 21. Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування.

Стаття 22. Припинення права користування лісами.

Стаття 23. Лісові сервітути.

Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян.

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин.

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин.

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин.

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин.

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин.

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин.

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин.

Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин.

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин.

Стаття 34. Завдання організації лісового господарства.

Стаття 35. Зміст організації лісового господарства.

Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства.

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства.

Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства.

Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням.

Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій лісів.

Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок.

Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів.

Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження.

Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки.

Стаття 45. Поняття лісовпорядкування.

Стаття 46. Зміст лісовпорядкування.

Стаття 47. Ведення лісовпорядкування.

Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування.

Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру.

Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру.

Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру.

Стаття 52. Документація державного лісового кадастру.

Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру.

Стаття 54. Облік лісів.

Стаття 55. Моніторинг лісів.

Стаття 56. Лісова сертифікація.

Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства.

Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства.

Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов’язаних із веденням лісового господарства.

Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.

Стаття 61. Визначення місць розміщення і погодження проектів будівництва підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів.

Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних з веденням лісового господарства.

Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства.

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства.

Стаття 65. Види використання лісових ресурсів.

Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів.

Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів.

Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів.

Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів.

Стаття 70. Заготівля деревини.

Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування.

Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів.

Стаття 73. Побічні лісові користування.

Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства.

Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин.

Стаття 77. Збір за використання лісових ресурсів.

Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів.

Стаття 79. Мета відтворення лісів.

Стаття 80. Відновлення лісів.

Стаття 81. Лісорозведення.

Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення.

Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів.

Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів.

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах.

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів.

Стаття 87. Обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян, діяльність яких впливає на стан і відтворення лісів.

Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів.

Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони.

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони.

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони.

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин.

Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів.

Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення.

Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів.

Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду.

Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях оборони.

Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення.

Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок.

Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства.

Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів.

Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення.