Язык сайта:
русский   украинский   English


Кримінально-процесуальний кодекс. ст.ст. 94-236

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Кримінально-процесуальний кодекс. ст.ст. 94-236. Загрузити Кримінально-процесуальний кодекс. ст.ст. 94-236. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин.

Стаття 96. Явка з повинною.

Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду.

Стаття 98. Порядок порушення справи.

Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну справу.

Стаття 98-2. Вручення чи направлення копії постанови про порушення кримінальної справи.

Стаття 99. Відмова в порушенні справи.

Стаття 99-1. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи.

Стаття 100. Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи.

Стаття 101. Органи дізнання.

Стаття 102. Органи досудового слідства.

Стаття 103. Повноваження органів дізнання.

Стаття 104. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах.

Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину.

Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину.

Стаття 108. Строки провадження дізнання.

Стаття 109. Закінчення дізнання.

Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання.

Стаття 111. Провадження досудового слідства.

Стаття 112. Підслідність.

Стаття 113. Початок провадження досудового слідства.

Стаття 114. Повноваження слідчого.

Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу.

Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину.

Стаття 116. Місце провадження досудового слідства.

Стаття 117. Розв’язання спорів про підслідність.

Стаття 118. Окремі доручення.

Стаття 119. Провадження слідства в справі декількома слідчими.

Стаття 120. Строки досудового слідства.

Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудового слідства.

Стаття 122. Порядок роз’яснення прав потерпілому.

Стаття 123. Визнання цивільним позивачем.

Стаття 124. Притягнення як цивільного відповідача.

Стаття 125. Обов’язок забезпечення цивільного позову і передбаченої законом конфіскації майна.

Стаття 126. Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна.

Стаття 127. Залучення понятих.

Стаття 128. Залучення перекладача.

Стаття 128-1. Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій.

Стаття 129. Розгляд клопотань слідчим.

Стаття 130. Постанова слідчого і прокурора.

Стаття 131. Притягнення як обвинуваченого.

Стаття 132. Постанова про притягнення як обвинуваченого.

Стаття 133. Строк пред’явлення обвинувачення.

Стаття 134. Порядок виклику обвинуваченого.

Стаття 135. Обов’язковість явки обвинуваченого.

Стаття 136. Привід обвинуваченого.

Стаття 137. Встановлення місця перебування обвинуваченого.

Стаття 138. Оголошення розшуку обвинуваченого.

Стаття 139. Розшук обвинуваченого.

Стаття 140. Порядок пред’явлення обвинувачення.

Стаття 141. Зміна і доповнення обвинувачення.

Стаття 142. Роз’яснення обвинуваченому його прав на слідстві.

Стаття 143. Допит обвинуваченого.

Стаття 144. Пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, а також особам, які визнані обмежено осудними та їх допит.

Стаття 145. Протокол допиту обвинуваченого.

Стаття 146. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань.

Стаття 147. Відсторонення обвинуваченого від посади.

Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів.

Стаття 149. Запобіжні заходи.

Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Стаття 151. Підписка про невиїзд.

Стаття 152. Особиста порука.

Стаття 153. Порядок вирішення питання про грошове стягнення з поручителя в разі ухилення обвинуваченого від явки до органів дізнання чи слідства.

Стаття 154. Порука громадської організації або трудового колективу.

Стаття 154-1. Застава.

Стаття 155. Взяття під варту.

Стаття 156. Строки тримання під вартою.

Стаття 158. Виконання постанови про застосування як запобіжного заходу взяття під варту.

Стаття 159. Заходи піклування про неповнолітніх дітей заарештованого.

Стаття 160. Заходи по охороні майна ув’язненого.

Стаття 161. Повідомлення про взяття обвинуваченого під варту.

Стаття 162. Побачення з заарештованим.

Стаття 163. Нагляд командування військової частини.

Стаття 165. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу.

Стаття 165-1. Постанова (ухвала) про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу.

Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу.

Стаття 165-3. Порядок продовження строків тримання під вартою.

Стаття 166. Порядок виклику свідка для допиту.

Стаття 167. Допит свідка.

Стаття 168. Допит неповнолітнього свідка.

Стаття 169. Допит німого або глухого свідка.

Стаття 170. Протокол допиту свідка.

Стаття 171. Виклик і допит потерпілого.

Стаття 172. Очна ставка.

Стаття 173. Проведення очної ставки.

Стаття 174. Пред’явлення особи для впізнання.

Стаття 175. Пред’явлення предметів для впізнання.

Стаття 176. Протокол пред’явлення для впізнання.

Стаття 177. Підстави для проведення обшуку та порядок надання згоди на його проведення.

Стаття 178. Підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення.

Стаття 179. Обов’язковість видачі предметів і документів.

Стаття 180. Час проведення обшуку і виїмки.

Стаття 181. Особи, в присутності яких провадяться обшук і виїмка.

Стаття 182. Умови проведення обшуку і виїмки в приміщеннях дипломатичних представництв.

Стаття 183. Порядок проведення обшуку і виїмки.

Стаття 184. Обшук особи та виїмка у неї предметів і документів.

Стаття 185. Нерозголошення обставин особистого життя обшукуваних.

Стаття 186. Вилучення предметів і документів.

Стаття 187. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку.

Стаття 187-1. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку.

Стаття 188. Протокол обшуку і виїмки.

Стаття 189. Обов’язковість вручення копії протоколу обшуку або виїмки.

Стаття 190. Проведення огляду.

Стаття 191. Порядок проведення огляду.

Стаття 192. Огляд трупа.

Стаття 193. Проведення освідування.

Стаття 194. Відтворення обстановки і обставин події.

Стаття 195. Протокол огляду, освідування і відтворення обстановки та обставин події.

Стаття 196. Порядок призначення експертизи.

Стаття 197. Права обвинуваченого при призначенні і проведенні експертизи.

Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі.

Стаття 199. Одержання зразків для експертного дослідження.

Стаття 200. Висновок експерта.

Стаття 201. Допит експерта.

Стаття 202. Пред’явлення обвинуваченому матеріалів експертизи.

Стаття 203. Призначення додаткової або повторної експертизи.

Стаття 204. Визначення психічного стану обвинуваченого.

Стаття 205. Направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу.

Стаття 206. Підстави та порядок зупинення слідства.

Стаття 207. Зупинення слідства, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме.

Стаття 208. Зупинення слідства при тимчасовому тяжкому захворюванні обвинуваченого.

Стаття 209. Зупинення слідства, коли не встановлено особи, яка вчинила злочин.

Стаття 210. Відновлення слідства.

Стаття 211. Закриття справи, в якій слідство зупинено.

Стаття 212. Форми закінчення досудового слідства.

Стаття 213. Підстави до закриття справи.

Стаття 214. Порядок закриття справи.

Стаття 215. Оскарження постанови про закриття справи.

Стаття 216. Відновлення слідства в закритій справі.

Стаття 217. Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача з матеріалами справи.

Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення йому матеріалів справи.

Стаття 219. Права захисника при ознайомленні з усіма матеріалами справи.

Стаття 220. Протокол про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і про пред’явлення йому і його захисникові матеріалів справи.

Стаття 221. Розв’язання клопотань, заявлених при ознайомленні з матеріалами справи.

Стаття 222. Пред’явлення обвинуваченому та іншим учасникам процесу додаткових матеріалів слідства.

Стаття 223. Обвинувальний висновок.

Стаття 224. Додатки до обвинувального висновку.

Стаття 225. Направлення справи прокуророві.

Стаття 226. Закінчення досудового слідства у справах осіб, визнаних неосудними.

Стаття 227. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства.

Стаття 228. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком.

Стаття 229. Рішення прокурора в справі з обвинувальним висновком.

Стаття 230. Складання прокурором нового обвинувального висновку.

Стаття 231. Зміна прокурором обвинувачення.

Стаття 232. Направлення прокурором справи до суду.

Стаття 232-1. Дії прокурора у справах, які надійшли до нього від слідчого щодо направлення в суд для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Стаття 233. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли від органів дізнання або слідчого.

Стаття 234. Оскарження дій слідчого.

Стаття 235. Розв’язання скарг прокурором.

Стаття 236. Оскарження дій прокурора.

Стаття 236-1. Оскарження до суду постанови про відмову в порушенні справи.

Стаття 236-2. Розгляд суддею скарги на постанову про відмову в порушенні справи.

Стаття 236-5. Оскарження до суду постанови про закриття справи.

Стаття 236-6. Розгляд суддею скарги на постанову про закриття справи.

Стаття 236-7. Оскарження до суду постанови про порушення справи.

Стаття 236-8. Розгляд судом скарги на постанову про порушення справи.