Язык сайта:
русский   украинский   English


Господарський процесуальний кодекс України

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Господарський процесуальний кодекс України. Загрузити Господарський процесуальний кодекс України. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 1. Право на звернення до господарського суду.

Стаття 2. Порушення справ у господарському суді.

Стаття 3. Мова судочинства.

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів.

Стаття 4-1. Форми судового процесу.

Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом.

Стаття 4-3. Змагальність.

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ.

Стаття 4-5. Судові рішення.

Стаття 4-6. Склад господарського суду.

Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи.

Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору.

Стаття 6. Порядок пред’явлення претензії.

Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії.

Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.

Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів.

Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів.

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам.

Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам.

Стаття 13 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III від 21.06.2001).

Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду.

Стаття 16. Виключна підсудність справ.

Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду.

Стаття 18. Склад учасників судового процесу.

Стаття 19. Суддя.

Стаття 20. Відвід судді.

Стаття 21. Сторони в судовому процесі.

Стаття 22. Права та обов’язки сторін.

Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів.

Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача.

Стаття 25. Процесуальне правонаступництво.

Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб.

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ.

Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта.

Стаття 32. Поняття і види доказів.

Стаття 33. Обов’язок доказування і подання доказів.

Стаття 34. Належність і допустимість доказів.

Стаття 35. Підстави звільнення від доказування.

Стаття 36. Письмові докази.

Стаття 37. Речові докази.

Стаття 38. Витребування доказів.

Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження.

Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів.

Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи.

Стаття 42. Висновок судового експерта.

Стаття 43. Оцінка доказів.

Стаття 43-1. Підстави вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-2. Види запобіжних заходів.

Стаття 43-3. Заява про вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-4. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-5. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону.

Стаття 43-6. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-7. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-8. Оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-9. Припинення запобіжних заходів.

Стаття 43-10. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів.

Стаття 44. Склад судових витрат.

Стаття 45. Державне мито.

Стаття 45 із змінами, внесененими згідно із Законами N 2539-III від 21.06.2001, N 850-IV від 22.05.2003).

Стаття 46. Сплата державного мита.

Стаття 47. Повернення державного мита.

Стаття 47-1. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача.

Стаття 49. Розподіл господарських витрат.

Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

Стаття 51. Закінчення процесуальних строків.

Стаття 52. Зупинення процесуальних строків.

Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків.

Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви.

Стаття 55. Ціна позову.

Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви.

Стаття 58. Об’єднання позовних вимог.

Стаття 59. Відзив на позовну заяву.

Стаття 60. Подання зустрічного позову.

Стаття 61. Прийняття позовної заяви.

Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви.

Стаття 63. Повернення позовної заяви.

Стаття 64. Порушення провадження у справі.

Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду.

Стаття 66. Підстави забезпечення позову.

Стаття 67. Заходи до забезпечення позову.

Стаття 68. Скасування забезпечення позову.

Стаття 69. Строк вирішення спору.

Стаття 74. Порядок ведення засідання.

Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів.

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні.

Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

Стаття 80. Припинення провадження у справі.

Стаття 81. Залишення позову без розгляду.

Стаття 81-1. Протоколи.

Стаття 82. Прийняття рішення.

Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

Стаття 84. Зміст рішення.

Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили.

Стаття 85 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III від 21.06.2001).

Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст.

Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал.

Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала.

Стаття 89. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.

Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

Стаття 91. Право апеляційного оскарження.

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції.

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання.

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання).

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання) сторонам у справі.

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання).

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання).

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги (подання).

Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання).

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання).

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання).

Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції.

Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення.

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції.

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.

Стаття 107. Право касаційного оскарження.

Стаття 108. Касаційна інстанція.

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання).

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання).

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання).

Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги (подання) сторонам у справі.

Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу (подання).

Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги (подання).

Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги (подання).

Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги (подання).

Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги (подання).

Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції.

Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги (подання).

Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції.

Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови.

Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції.

Стаття 111-12. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції.

Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

Стаття 111-14. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України.

Стаття 111-15. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

Стаття 111-16. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України.

Стаття 111-17. Порядок перегляду у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

Стаття 111-19. Підстави для скасування постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

Стаття 111-20. Постанова Верховного Суду України.

Стаття 111-21. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України.

Стаття 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого господарського суду України.

Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Стаття 113. Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Стаття 113-1. Прийняття заяви (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Стаття 115. Обов’язковість виконання судових рішень.

Стаття 116. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання.

Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

Стаття 118. Строк для пред’явлення наказу до виконання.

Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання.

Стаття 120. Видача дубліката наказу.

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.

Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення.

Стаття 121-2. Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби.

Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови.

Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій.

Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій.

Стаття 125. Судовий імунітет.