Язык сайта:
русский   украинский   English


Кримінально-процесуальний кодекс. ст.ст. 1-93

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Кримінально-процесуальний кодекс. ст.ст. 1-93. Загрузити Кримінально-процесуальний кодекс. ст.ст. 1-93. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу України.

Стаття 2. Завдання кримінального судочинства.

Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону.

Стаття 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин.

Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.

Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі.

Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки.

Стаття 7-1. Закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, із застосуванням примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки або із закінченням строків давності.

Стаття 7-2. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

Стаття 7-3. Порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

Стаття 8. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим.

Стаття 9. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

Стаття 10. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

Стаття 11. Відмова в передачі на поруки.

Стаття 11-1 Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Стаття 12. Оскарження потерпілим рішення суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки, дійовим каяттям, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки та із закінченням строків давності.

Стаття 13. Відновлення справи при відмові від поручительства.

Стаття 14. Недоторканність особи.

Стаття 14-1. Недоторканність житла, охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, банківських вкладів та рахунків.

Стаття 15. Здійснення правосуддя тільки судом.

Стаття 16. Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом.

Стаття 16-1. Змагальність і диспозитивність.

Стаття 17. Колегіальний і одноособовий розгляд справ.

Стаття 18. Незалежність суддів і підкорення їх тільки законові.

Стаття 19. Мова, якою провадиться судочинство.

Стаття 20. Гласність судового розгляду.

Стаття 21. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист.

Стаття 22. Всебічне, повне і об’єктивне дослідження обставин справи.

Стаття 23. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.

Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора в кримінальній справі.

Стаття 23-2. Окрема ухвала (постанова) суду.

Стаття 24. Нагляд вищестоящих судів за судовою діяльністю.

Стаття 25. Прокурорський нагляд в кримінальному судочинстві.

Стаття 26. Об’єднання і виділення справ.

Стаття 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого.

Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі.

Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна.

Стаття 31. Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав.

Стаття 32. Роз’яснення значення термінів Кодексу.

Стаття 33. Підсудність справ районному (міському) суду.

Стаття 34. Підсудність справ апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя.

Стаття 36. Підсудність справ військовим судам.

Стаття 37. Територіальна підсудність.

Стаття 38. Передача справи з одного суду до іншого.

Стаття 39. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції декількох однойменних судів.

Стаття 40. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції різнойменних судів.

Стаття 41. Направлення справи за підсудністю.

Стаття 42. Недопустимість спорів про підсудність.

Стаття 43. Обвинувачений і його права.

Стаття 43-1. Підозрюваний.

Стаття 44. Захисник.

Стаття 45. Обов’язкова участь захисника.

Стаття 45 в редакції Законів N 3780-XII від 23.12.93, N 2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001).

Стаття 46. Відмова від захисника і його заміна.

Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника.

Стаття 47 в редакції Законів N 3780-XII від 23.12.93, N 2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001).

Стаття 48. Обов’язки і права захисника.

Стаття 49. Потерпілий.

Стаття 50. Цивільний позивач.

Стаття 51. Цивільний відповідач.

Стаття 52. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

Стаття 52-1. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Стаття 52-2. Права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки.

Стаття 52-3. Нерозголошення відомостей про особу, щодо якої здійснюються заходи безпеки.

Стаття 52-4. Порядок скасування заходів безпеки.

Стаття 52-5. Оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування.

Стаття 53. Обов’язок роз’яснення і забезпечення прав особам, які беруть участь у справі.

Стаття 53-1. Обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду щодо вжиття заходів до відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями.

Стаття 54. Обставини, що виключають участь судді в розгляді справи.

Стаття 55. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи.

Стаття 56. Відвід судді.

Стаття 57. Порядок вирішення заявленого відводу.

Стаття 58. Відвід прокурора.

Стаття 60. Відвід слідчого і особи, яка провадить дізнання.

Стаття 61. Обставини, що виключають участь у справі захисника.

Стаття 61-1. Усунення захисника від участі у справі.

Стаття 62. Відвід перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання.

Стаття 63. Обставини, що виключають участь у справі представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

Стаття 64. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі.

Стаття 65. Докази.

Стаття 66. Збирання і подання доказів.

Стаття 67. Оцінка доказів.

Стаття 68. Показання свідків.

Стаття 69. Особи, які не підлягають допиту як свідки і особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки.

Стаття 69-1. Права свідка.

Стаття 70. Обов’язки свідка.

Стаття 71. Відповідальність свідка.

Стаття 72. Показання потерпілого.

Стаття 73. Показання підозрюваного.

Стаття 74. Показання обвинуваченого.

Стаття 75. Висновок експерта.

Стаття 76. Обов’язкове призначення експертизи.

Стаття 77. Обов’язки і права експерта.

Стаття 78. Речові докази.

Стаття 79. Зберігання речових доказів.

Стаття 80. Строки зберігання речових доказів.

Стаття 81. Вирішення питання про речові докази.

Стаття 82. Протоколи слідчих і судових дій та інші носії інформації щодо цих дій.

Стаття 83. Документи.

Стаття 84. Обов’язковість ведення протоколу.

Стаття 85. Протокол слідчої дії.

Стаття 85-1. Застосування звукозапису при провадженні досудового слідства.

Стаття 85-2. Застосування кінозйомки, відеозапису при проведенні слідчої дії.

Стаття 87. Протокол судового засідання.

Стаття 87-1. Порядок складання і оформлення протоколів та технічного запису.

Стаття 88. Зауваження на протокол судового засідання.

Стаття 88-1. Розгляд зауважень на протокол судового засідання.

Стаття 88-2. Відтворення технічного запису судового засідання.

Стаття 89. Обчислення строків.

Стаття 90. Поновлення строку.

Стаття 91. Судові витрати.

Стаття 92. Відшкодування витрат свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим.

Стаття 93. Відшкодування судових витрат та оплата праці адвокатів.

Стаття 93-1. Відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину.