Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення;

б) органи місцевого самоврядування районного значення;

2) освіту:

а) дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та містах обласного значення);

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: школи-дитячі садки (для міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

{ Дію підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89

зупинено на 2007 рік в частині фінансування дитячих будинків

сімейного типу і прийомних сімей згідно із Законом N 489-V

( 489-16 ) від 19.12.2006 } { Дію підпункту "в" пункту 2 частини

першої статті 89 зупинено на 2006 рік в частині фінансування

дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей згідно із

Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } в) заклади освіти

для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації:

загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи-інтернати

для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі

будинки (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів

для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування батьків,

дитячих будинків формується на території відповідного міста чи

району), дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, допомога

на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;

г) інші державні освітні програми;

ґ) вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів;

3) охорону здоров’я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, в тому числі ті, що знаходяться на території сіл, селищ, міст районного значення відповідного району);

{ Підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 89 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005 -

дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV

( 3235-15 ) від 20.12.2005, дію Закону зупинено на 2007 рік згідно

із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи по санітарній освіті);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формується на території відповідного міста чи району), територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім’ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції)

житла для окремих категорій громадян;

г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

5) культуру і мистецтво:

а) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);

б) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки;

{ Пункт 5 частини першої статті 89 в редакції Закону N 2350-IV

( 2350-15 ) від 13.01.2005 - дію Закону зупинено на 2006 рік

згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, дію Закону

зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від

19.12.2006 }

6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту:

утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення;

7) місцеву міліцію. { Статтю 89 доповено пунктом 7 згідно із

Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено

на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від

23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; дію Закону

зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

( Стаття 89 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2229-IV

( 2229-15 ) від 14.12.2004 )