Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

2) освіту:

дошкільну освіту;

загальну середню освіту (школи-дитячі садки);

{ Пункт 3 частини першої статті 88 виключено на підставі

Закону N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005 - дію Закону зупинено

на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005, дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } 3) первинну медико-санітарну,

амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничні

лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та

фельдшерські пункти);

{ Пункт 4 частини першої статті 88 виключено на підставі

Закону N 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005 - дію Закону зупинено

на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005, дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } 4) сільські, селищні та міські

палаци культури, клуби та бібліотеки;

5) місцеву міліцію. { Статтю 88 доповнено пунктом 5 згідно із

Законом N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено

на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від

23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; дію Закону

зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }