Язык сайта:
русский   украинский   English


Бюджетний кодекс України

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Бюджетний кодекс України. Загрузити Бюджетний кодекс України. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

Стаття 2. Визначення основних термінів.

Стаття 3. Бюджетний період.

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства.

Стаття 5. Структура бюджетної системи України.

Стаття 6. Зведений бюджет.

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України.

Стаття 8. Бюджетна класифікація.

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету.

Стаття 10. Класифікація видатків бюджету.

Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету.

Стаття 12. Класифікація боргу.

Стаття 13. Складові частини бюджету.

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету.

Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів.

Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету.

Стаття 16. Право на здійснення запозичень.

Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань.

Стаття 18. Граничний обсяг боргу.

Стаття 19. Стадії бюджетного процесу.

Стаття 20. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

Стаття 21. Розпорядники бюджетних коштів.

Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції.

Стаття 23. Бюджетні призначення.

Стаття 24. Резервний фонд бюджету.

Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету.

Стаття 26. Аудит та фінансовий контроль.

Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів.

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет.

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України.

Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України.

Стаття 31. Таємні видатки.

Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України.

Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Стаття 34. Iнструкції з підготовки бюджетних запитів.

Стаття 35. Розроблення бюджетного запиту.

Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій проекту Державного бюджету України.

Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України.

Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються.

Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України.

Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання.

Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні.

Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України на друге читання.

Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 44. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні.

Стаття 45. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України.

Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стаття 47. Організація виконання державного бюджету.

Стаття 48. Казначейське обслуговування Державного бюджету України.

Стаття 49. Бюджетний розпис.

Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за доходами.

Стаття 51. Виконання Державного бюджету України за видатками.

Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного бюджету України.

Стаття 54. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 55. Захищені статті видатків бюджету.

Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України.

Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду.

Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України.

Стаття 59. Місячна звітність про виконання Державного бюджету України.

Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України.

Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України.

Стаття 62. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

Стаття 63. Структура місцевих бюджетів.

Стаття 64. (Дію статті 64 зупинено на 2005 рік в частині.

Стаття 65. (Дію статті 65 зупинено на 2005 рік в частині.

Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Стаття 67. Особливості формування бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва і Севастополя.

Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах.

Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів.

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.

Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів.

Стаття 73. Позички місцевим бюджетам.

Стаття 74. Запозичення до місцевих бюджетів.

Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються.

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів.

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів.

Стаття 79. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття.

Стаття 80. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів.

Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.

Стаття 82. Види видатків на здійснення повноважень.

Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів.

Стаття 84. Відповідальність за здійснення видатків.

Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків.

Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України.

Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 92. Передача видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами.

Стаття 93. Передача видатків на виконання делегованих державних повноважень.

Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.

Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів.

Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам.

Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам.

Стаття 100. Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів.

Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

Стаття 102. Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту.

Стаття 103. Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг.

Стаття 104. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування.

Стаття 105. Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів.

Стаття 106. Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних проектів з місцевих бюджетів.

Стаття 108. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 110. Повноваження Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби України за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Стаття 116. Поняття бюджетного правопорушення.

Стаття 117. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань.

Стаття 118. Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення.

Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів.

Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами.

Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

Стаття 122. Відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення бюджетного планування.

Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України.

Стаття 124. Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення.

Стаття 125. Оскарження рішення про накладення стягнення за бюджетне правопорушення.