Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

До відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

1) реалізація державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

2) розпорядження водними об’єктами загальнодержавного значення;

3) здійснення державного контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

4) визначення пріоритетів водокористування;

5) забезпечення розробки державних, цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, затвердження регіональних програм;

6) визначення порядку діяльності органів державної виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, координація їх діяльності;

7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також розробки та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

{ Дію пункту 8 статті 14 зупинено в частині встановлення

Кабінетом Міністрів України нормативів збору за спеціальне

водокористування, крім встановлення нормативів збору, які

справляються за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

згідно із Законом N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006 }

8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і

порядку його справляння;

( Пункт 9 статті 14 виключено на підставі Закону N 1990-III

( 1990-14 ) від 21.09.2000 )

10) прийняття у разі виникнення аварійних ситуацій рішень про скиди стічних вод з накопичувачів у водні об’єкти, якщо вони призводять до перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у цих об’єктах;

11) організація і координація робіт, пов’язаних з попередженням та ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха, шкідливої дії вод або погіршенням якості водних ресурсів;

12) прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;

13) затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів, які забезпечують водопостачання території більш як однієї області;

14) керівництво зовнішніми зв’язками України в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

15) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

{ Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III

( 1990-14 ) від 21.09.2000, N 2288-IV ( 2288-15 ) від 23.12.2004,

N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }