Язык сайта:
русский   украинский   English


Водний кодекс України

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Водний кодекс України. Загрузити Водний кодекс України. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 1. Визначення основних термінів.

Стаття 2. Водне законодавство України.

Стаття 3. Водний фонд України.

Стаття 4. Землі водного фонду.

Стаття 5. Водні об’єкти загальнодержавного і місцевого значення.

Стаття 6. Власність на води (водні об’єкти).

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин.

Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад у галузі регулювання водних відносин.

Стаття 9. Компетенція районних Рад у галузі регулювання водних відносин.

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах Рад у галузі регулювання водних відносин.

Стаття 11. Участь громадян та їх об’єднань, інших громадських формувань у здійсненні заходів щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 12. Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 15. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 16. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 17. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Стаття 21. Державний моніторинг вод.

Стаття 22. Екологічна експертиза.

Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 24. Завдання державного обліку вод.

Стаття 25. Державний облік водокористування.

Стаття 26. Державний облік поверхневих вод.

Стаття 27. Державний облік підземних вод.

Стаття 28. Державний водний кадастр.

Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування.

Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування.

Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування.

Стаття 37. Екологічний норматив якості води водних об’єктів.

Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти та тих, що подаються на очисні споруди.

Стаття 40. Технологічні нормативи використання води.

Стаття 41. Регулювання скидання у водні об’єкти речовин, для яких не встановлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 42. Водокористувачі.

Стаття 43. Основні права водокористувачів.

Стаття 44. Обов’язки водокористувачів.

Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів.

Стаття 46. Види водокористування.

Стаття 47. Право загального водокористування.

Стаття 48. Спеціальне водокористування.

Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування.

Стаття 50. Строки спеціального водокористування.

Стаття 51. Користування водними об’єктами (їх частинами) на умовах оренди.

Стаття 53. Користування водними об’єктами для потреб повітряного транспорту.

Стаття 54. Часткова або повна заборона користування водними об’єктами.

Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування.

Стаття 56. Порядок припинення права спеціального водокористування.

Стаття 57. Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування.

Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.

Стаття 59. Централізоване водопостачання населення.

Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення.

Стаття 61. Використання підземних вод питної якості.

Стаття 62. Віднесення водних об’єктів до категорії лікувальних.

Стаття 63. Користування водними об’єктами, що віднесені до категорії лікувальних.

Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях.

Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та користування водними об’єктами для потреб сільського і лісового господарства.

Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними об’єктами для промислових і гідроенергетичних потреб.

Стаття 67. Особливості користування водними об’єктами для потреб водного транспорту.

Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними об’єктами для потреб рибного і мисливського господарства.

Стаття 69. Особливості користування водними об’єктами для протипожежних потреб.

Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти.

Стаття 71. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення скидання стічних вод у водні об’єкти.

Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів.

Стаття 73. Умови скидання дренажних вод у водні об’єкти.

Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми.

Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів.

Стаття 76. Порядок експлуатації водогосподарських систем.

Стаття 77. Порядок експлуатації водосховищ.

Стаття 78. Обов’язки водокористувачів, які експлуатують споруди водогосподарських систем.

Стаття 79. Класифікація річок України.

Стаття 80. Особливості користування малими річками.

Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення.

Стаття 82. Регулювання стоку річок, створення штучних водойм.

Стаття 83. Користування прикордонними водами.

Стаття 84. Користування водами, що зазнали радіоактивного забруднення.

Стаття 85. Користування землями водного фонду.

Стаття 86. Користування земельними ділянками дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів.

Стаття 87. Водоохоронні зони.

Стаття 88. Прибережні захисні смуги.

Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах.

Стаття 90. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах.

Стаття 91. Смуги відведення.

Стаття 92. Берегові смуги водних шляхів.

Стаття 93. Зони санітарної охорони.

Стаття 94. Охорона та користування водними об’єктами, відне- сеними до природно-заповідного фонду.

Стаття 95. Охорона вод (водних об’єктів).

Стаття 96. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що можуть впливати на стан вод.

Стаття 97. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що можуть впливати на стан рибогосподарських водних об’єктів.

Стаття 98. Заборона введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на стан вод.

Стаття 99. Заборона скидання у водні об’єкти відходів і сміття.

Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток та лиманів.

Стаття 101. Охорона вод від забруднення і засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших забруднюючих речовин.

Стаття 102. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря.

Стаття 103. Запобігання забрудненню вод добривами і хімічними засобами захисту рослин.

Стаття 104. Охорона водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Стаття 105. Охорона підземних вод.

Стаття 106. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду.

Стаття 107. Шкідлива дія вод і заходи щодо запобігання їй та усунення її наслідків.

Стаття 108. Невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків.

Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства.

Стаття 111. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства.

Стаття 112. Застосування міжнародних договорів.