Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 30. Порядок справляння платежів за користування надрами

Платежі за користування надрами можуть справлятися у вигляді разових внесків та (або) регулярних платежів, які визначаються на основі відповідних еколого-економічних розрахунків.

Розміри платежів за проведення пошукових і розвідувальних робіт визначаються залежно від економіко-географічних умов і розміру ділянки надр, виду корисних копалин, тривалості робіт, стану геологічного вивчення території та ступеня ризику.

Платежі за видобування корисних копалин визначаються з урахуванням геологічних особливостей родовищ та умов їх експлуатації.

Розміри платежів за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони визначаються залежно від площі ділянки, що надається у користування, глибини моря та мети користування надрами.

Платежі за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для будівництва і експлуатації підземних споруд, визначаються залежно від розмірів ділянки надр, що надається у користування, корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки при їх використанні.

{ Дію частини шостої статті 30 зупинено в частині

встановлення Кабінетом Міністрів України базових і

диференційованих нормативів плати за користування надрами для

видобування корисних копалин згідно із Законом N 398-V ( 398-16 )

від 30.11.2006 } { Дію частини шостої статті 30 зупинено на 2006

рік в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових

нормативів плати за користування надрами згідно із Законом

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію частини шостої статті

30 зупинено на 2005 рік в частині встановлення Кабінетом Міністрів

України базових нормативів плати за користування надрами згідно із

Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004; N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 } Нормативи плати за користування

надрами та порядок її справляння встановлюються Кабінетом

Міністрів України.