Язык сайта:
русский   украинский   English


Кодекс України про надра

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Кодекс України про надра. Загрузити Кодекс України про надра. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.

Стаття 1. Поняття про надра.

Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра.

Стаття 3. Законодавство про надра.

Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу.

Стаття 4. Власність на надра.

Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин.

Стаття 6. Види корисних копалин.

Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин.

Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих відносин.

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих відносин.

Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр.

Стаття 12. Участь громадян та їх об’єднань у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр.

Стаття 13. Користувачі надр.

Стаття 14. Види користування надрами.

Стаття 15. Строки користування надрами.

Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами.

Стаття 17. Гірничий відвід.

Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами.

Стаття 19. Надання надр у користування.

Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення.

Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу.

Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод.

Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей.

Стаття 24. Права та обов’язки користувачів надр.

Стаття 25. Захист прав користувачів надр.

Стаття 26. Припинення права користування надрами.

Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2665-III від 12.07.2001).

Стаття 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами.

Стаття 28. Плата за користування надрами.

Стаття 29. Звільнення від плати за користування надрами.

Стаття 30. Порядок справляння платежів за користування надрами.

Стаття 31. Розподіл платежів за користування надрами.

Стаття 32. Форми внесення плати за користування надрами.

Стаття 33. Відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

Стаття 34. Збір за видачу спеціальних дозволів.

Стаття 35. Акцизний збір.

Стаття 36. Знижка за вичерпання надр.

Стаття 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр.

Стаття 38. Вимоги щодо геологічного вивчення надр.

Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, геологічна інформація.

Стаття 40. Передача розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння.

Стаття 41. Першовідкривачі родовищ корисних копалин.

Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин.

Стаття 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин.

Стаття 44. Державний баланс запасів корисних копалин.

Стаття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин.

Стаття 46. Списання запасів корисних копалин.

Стаття 47. Державний облік ділянок надр, наданих у користування для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Стаття 48. Особливості проектування гірничодобувних об’єктів, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Стаття 49. Погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Стаття 50. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в експлуатацію гірничодобувних об’єктів, об’єктів по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин.

Стаття 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та переробці мінеральної сировини.

Стаття 54. Ліквідація і консервація гірничодобувних об’єктів.

Стаття 55. Порядок користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр.

Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами.

Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин.

Стаття 59. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність.

Стаття 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною.

Стаття 61. Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною.

Стаття 62. Повноваження органів державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр.

Стаття 63. Повноваження органів державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною.

Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами.

Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003).

Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Стаття 66. Припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин.

Стаття 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра.

Стаття 68. Надання надр у користування іноземним юридичним особам і громадянам.

Стаття 69. Міжнародні договори.