Язык сайта:
русский   украинский   English


Земельний кодекс України

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Земельний кодекс України. Загрузити Земельний кодекс України. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 1. Земля — основне національне багатство.

Стаття 2. Земельні відносини.

Стаття 3. Регулювання земельних відносин.

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання.

Стаття 5. Принципи земельного законодавства.

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин.

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин.

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин.

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин.

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин.

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин.

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин.

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин.

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин.

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин.

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин.

Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин.

Стаття 18. Склад земель.

Стаття 19. Категорії земель.

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель.

Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання.

Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами.

Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств.

Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств.

Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств.

Стаття 31. Землі фермерського господарства.

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств.

Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств.

Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби.

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва.

Стаття 36. Земельні ділянки для городництва.

Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю.

Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови.

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови.

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва.

Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів.

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків.

Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду.

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду.

Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду.

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання.

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення.

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення.

Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення.

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення.

Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення.

Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення.

Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення.

Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення.

Стаття 55. Визначення земель лісогосподарського призначення.

Стаття 56. Власність на землі лісогосподарського призначення.

Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення.

Стаття 58. Склад земель водного фонду.

Стаття 59. Право на землі водного фонду.

Стаття 60. Прибережні захисні смуги.

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах.

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах.

Стаття 63. Смуги відведення.

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів.

Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Стаття 66. Землі промисловості.

Стаття 67. Землі транспорту.

Стаття 68. Землі залізничного транспорту.

Стаття 69. Землі морського транспорту.

Стаття 70. Землі річкового транспорту.

Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Стаття 72. Землі авіаційного транспорту.

Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту.

Стаття 74. Землі міського електротранспорту.

Стаття 75. Землі зв’язку.

Стаття 76. Землі енергетичної системи.

Стаття 77. Землі оборони.

Стаття 78. Зміст права власності на землю.

Стаття 79. Земельна ділянка як об’єкт права власності.

Стаття 80. Суб’єкти права власності на землю.

Стаття 81. Право власності на землю громадян.

Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб.

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад.

Стаття 84. Право власності на землю держави.

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав.

Стаття 86. Спільна власність на землю.

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку.

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності.

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.

Стаття 90. Права власників земельних ділянок.

Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок.

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою.

Стаття 93. Право оренди земельної ділянки.

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку.

Стаття 95. Права землекористувачів.

Стаття 96. Обов’язки землекористувачів.

Стаття 97. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи.

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту.

Стаття 99. Види права земельного сервітуту.

Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів.

Стаття 101. Дія земельного сервітуту.

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту.

Стаття 103. Зміст добросусідства.

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку.

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев.

Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж.

Стаття 107. Відновлення меж.

Стаття 108. Спільне використання межових споруд.

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок.

Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку.

Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку.

Стаття 112. Охоронні зони.

Стаття 113. Зони санітарної охорони.

Стаття 114. Санітарно-захисні зони.

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель.

Стаття 116. Підстави набуття права на землю.

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність.

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду.

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування.

Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам.

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.

Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам.

Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення.

Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод.

Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки.

Стаття 133. Застава земельних ділянок.

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок державної або комунальної власності на конкурентних засадах.

Стаття 135. Земельні торги.

Стаття 136. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах.

Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів.

Стаття 138. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися.

Стаття 139. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду.

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку.

Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою.

Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.

Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку.

Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства.

Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності.

Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки.

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок.

Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення.

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки.

Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку.

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок.

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори.

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 160. Права і обов’язки сторін при розгляді земельних спорів.

Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів.

Стаття 162. Поняття охорони земель.

Стаття 163. Завдання охорони земель.

Стаття 164. Зміст охорони земель.

Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів.

Стаття 166. Рекультивація порушених земель.

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.

Стаття 168. Охорона ґрунтів.

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель.

Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення.

Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі.

Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель.

Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах.

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень.

Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень.

Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель.

Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель.

Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель.

Стаття 180. Зонування земель.

Стаття 181. Поняття землеустрою.

Стаття 182. Мета землеустрою.

Стаття 183. Завдання землеустрою.

Стаття 184. Зміст землеустрою.

Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою.

Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації.

Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель.

Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель.

Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель.

Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель.

Стаття 191. Призначення моніторингу земель.

Стаття 192. Завдання моніторингу земель.

Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру.

Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру.

Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру.

Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру.

Стаття 197. Кадастрове зонування.

Стаття 198. Кадастрові зйомки.

Стаття 199. Бонітування ґрунтів.

Стаття 200. Економічна оцінка земель.

Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок.

Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок.

Стаття 203. Облік кількості та якості земель.

Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру.

Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Стаття 206. Плата за землю.

Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок.

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.