Язык сайта:
русский   украинский   English


Кодекс України про адміністративні правопорушення. ст. ст. 213-330

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Кодекс України про адміністративні правопорушення. Загрузити Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів.

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Стаття 218. Адміністративні комісії.

Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

Стаття 220. (Стаття 220 виключена на підставі Закону N 244/94-ВР від 15.11.94) Комісії в справах неповнолітніх.

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді).

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція).

Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України.

Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду.

Стаття 224. Органи залізничного транспорту.

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту.

Стаття 228. Органи повітряного транспорту.

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту.

Стаття 230. (Стаття 230 виключена на підставі Закону N 8/95-ВР від 19.01.95) Правові і технічні інспектори праці професійних спілок.

Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Стаття 231-1. Органи державного геологічного контролю.

Стаття 232. (Стаття 232 виключена на підставі Закону N 8/95-ВР від 19.01.95) Органи держатоменергонагляду.

Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України.

Стаття 234-3. Національний банк України.

Стаття 235. Військові комісаріати.

Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Стаття 236. Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби.

Стаття 237. (Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV від 23.12.98) Медичні служби Міністерства оборони СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР і Комітету державної безпеки СРСР, що здійснюють санітарний нагляд.

Стаття 238. Органи державного ветеринарного контролю.

Стаття 238-1. Органи земельних ресурсів.

Стаття 238-2. Органи державної служби з карантину рослин.

Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва.

Стаття 238-4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин.

Стаття 239. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузях водного господарства, геології та використання надр.

Стаття 240. Органи рибоохорони.

Стаття 241. Органи лісового господарства.

Стаття 242. Органи мисливського господарства.

Стаття 242-1. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України.

Стаття 243. Органи Національної комісії з питань регулювання зв’язку та Адміністрації зв’язку та радіочастот України.

Стаття 243 в редакції Законів N 386/96-ВР від 01.10.96, N 1280-IV від 18.11.2003, N 1876-IV від 24.06.2004).

Стаття 244. Органи держсільтехнагляду.

Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль.

Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України.

Стаття 244-3. Органи державної статистики.

Стаття 244-4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами.

Стаття 244-6. Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Стаття 244-7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Стаття 244-8. Органи державного контролю якості лікарських засобів.

Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Стаття 244-11. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 244-13. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

Стаття 244-14. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж.

Стаття 244-15. Національна комісія регулювання електроенергетики України.

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян.

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

Стаття 251. Докази.

Стаття 252. Оцінка доказів.

Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання.

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

Стаття 257. Надіслання протоколу.

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.

Стаття 259. Доставлення порушника.

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Стаття 261. Адміністративне затримання.

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.

Стаття 263. Строки адміністративного затримання.

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей.

Стаття 265. Вилучення речей і документів.

Стаття 266. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння.

Стаття 267. Оскарження адміністративного затримання, огляду і вилучення речей та документів.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Стаття 269. Потерпілий.

Стаття 270. Законні представники.

Стаття 271. Захисник.

Стаття 272. Свідок.

Стаття 273. Експерт.

Стаття 274. Перекладач.

Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам.

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень.

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови.

Стаття 286. Доведення постанови про накладення адміністративного стягнення до відома громадськості.

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 291. Зупинення виконання постанови в зв’язку з поданням скарги або принесенням протесту.

Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 294. Повноваження судді, начальника органу внутрішніх справ, голови вищестоящого суду і начальника вищестоящого органу внутрішніх справ щодо перегляду справи.

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту на постанову.

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі.

Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення.

Стаття 299. Звернення постанови до виконання.

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови.

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.

Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження.

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу.

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу.

Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу.

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета.

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета.

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей.

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей.

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей.

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей.

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права.

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном.

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання.

Стаття 320. Підстава і порядок скорочення строку позбавлення спеціального права.

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права.

Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних робіт.

Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт.

Стаття 324. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт.

Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства.

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту.

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту.

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту.

Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.