Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 166-12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

Порушення встановлених законом строків для видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 166-12 згідно із Законом N 577-V

( 577-16 ) від 11.01.2007 }

Глава 13 АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗI СТАНДАРТИЗАЦIЇ, ЯКОСТI ПРОДУКЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ

( Назва глави 13 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 79/95-ВР від 01.03.95 )