Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи

Недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 92-1 згідно із Законом N 2888-III

( 2888-14 ) від 13.12.2001; із змінами, внесеними згідно із

Законом N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006 }

Глава 8 АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТI, БУДIВНИЦТВI ТА У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСIВ

( Назва Глави 8 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001 )