Язык сайта:
русский   украинский   English


Кодекс України про адміністративні правопорушення. ст. ст. 1-212

На цій сторінці ви можете скачати, загрузити та прочитати Кодекс України про адміністративні правопорушення. Загрузити Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ознайомитися зі змістом кодексу можна на цій сторінці нижче.


Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення.

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням.

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення.

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення.

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення.

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно.

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності.

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність.

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх.

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб.

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень.

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства.

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

Стаття 18. Крайня необхідність.

Стаття 19. Необхідна оборона.

Стаття 20. Неосудність.

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу.

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

Стаття 23. Мета адміністративного стягнення.

Стаття 24. Види адміністративних стягнень.

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення.

Стаття 26. Попередження.

Стаття 27. Штраф.

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення.

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення.

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові.

Стаття 31. Виправні роботи.

Стаття 32. Адміністративний арешт.

Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення.

Стаття 34. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення.

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення.

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

Стаття 40. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду.

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці.

Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди.

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди.

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод.

Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Стаття 42-1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації.

Стаття 42-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції.

Стаття 42-3. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні.

Стаття 43. (Статтю 43 виключено на підставі Закону N 352-XIV від 23.12.98) Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті.

Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах.

Стаття 44-1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження.

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу.

Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів.

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою.

Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Стаття 47. Порушення права державної власності на надра.

Стаття 48. Порушення права державної власності на води.

Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси.

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ.

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна.

Стаття 51-1. Ухилення від відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям або громадянам.

Стаття 51-2 Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності.

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель.

Стаття 53. Порушення правил використання земель.

Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки.

Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних земельного кадастру.

Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням.

Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів внутрігосподарського землеустрою.

Стаття 56. Знищення межових знаків.

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр.

Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр.

Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів.

Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення.

Стаття 60. Порушення правил водокористування.

Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації.

Стаття 62. Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами.

Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду.

Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці.

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка.

Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень.

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах.

Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку.

Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини.

Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду.

Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід.

Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси.

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками.

Стаття 73. Засмічення лісів відходами.

Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду.

Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах.

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни.

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів.

Стаття 78-1. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ.

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд.

Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або споруд.

Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах.

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах.

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів.

Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів.

Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації.

Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними.

Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу.

Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів.

Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів.

Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму.

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів.

Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин.

Стаття 84. (Статтю 84 виключено на підставі Закону N 81/96-ВР від 06.03.96) Невиконання розпоряджень органів, що здійснюють контроль за охороною атмосферного повітря.

Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу.

Стаття 85-1. Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу.

Стаття 86. (Статтю 86 виключено на підставі Закону N 81/96-ВР від 06.03.96) Порушення правил китобійного промислу.

Стаття 86-1. Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням.

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин.

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу.

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах.

Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними.

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами.

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

Стаття 90-1. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій.

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Стаття 91-1. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів.

Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів.

Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Стаття 91-4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації.

Стаття 92. Порушення правил охорони і використання пам’яток історії та культури.

Стаття 92-1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості.

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості.

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання.

Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва.

Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій.

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд.

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів.

Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж.

Стаття 101. Порушення, зв’язані з використанням газу.

Стаття 101-1. Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Стаття 102. Порушення, пов’язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування.

Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства.

Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом.

Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт.

Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств.

Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва.

Стаття 105. Порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур’янами.

Стаття 106. Вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку.

Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки.

Стаття 106-2. Незаконні посів та вирощування снотворного маку чи конопель.

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.

Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві.

Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки.

Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті.

Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту.

Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів.

Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні.

Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів.

Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті.

Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту.

Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах.

Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа.

Стаття 116-2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах.

Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації торговельних суден.

Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами.

Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден.

Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту.

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті.

Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах.

Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення правил перевезення людей та інших правил дорожнього руху.

Стаття 122-1. Участь водіїв мотоциклів та інших транспортних засобів у групових пересуванні, зупинці чи стоянці.

Стаття 122-2. Невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Стаття 122-3. Перешкоджання проведенню огляду транспортних засобів.

Стаття 123. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів.

Стаття 124. Порушення водіями правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових споруд чи іншого майна.

Стаття 124-1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Стаття 124-2. (Стаття 124-2 виключена на підставі Указу ПВР N 1818-12 від 15.11.91) Порушення порядку надання працівникам міліції та медичним працівникам транспортних засобів для безперешкодного використання.

Стаття 125. Iнші порушення правил дорожнього руху.

Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування або водіями, які не мають при собі чи не пред’явили для перевірки відповідних документів.

Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами, возіями та іншими особами.

Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам.

Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, невиконання припису про усунення порушень таких правил, норм і стандартів.

Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані сп’яніння, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом.

Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп’яніння.

Стаття 131. Ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння.

Стаття 132. Самовільне використання транспортних засобів, машин чи механізмів або зберігання транспортних засобів у невстановлених місцях.

Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті.

Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Стаття 133-2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу.

Стаття 135. Безквитковий проїзд.

Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті.

Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті.

Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів.

Стаття 139. Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення.

Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні шляхів, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на дорогах місць провадження робіт.

Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів.

Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів.

Стаття 143. (Стаття 143 виключена на підставі Указу ПВР N 7542-11 від 19.05.89) Ухилення від участі в шляхових роботах.

Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу.

Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв’язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами.

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 146 в редакції Законів N 386/96-ВР від 01.10.96, N 1876-IV від 24.06.2004).

Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв’язку.

Стаття 148. Пошкодження таксофонів.

Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування.

Стаття 148-3. Використання засобів зв’язку з метою, що.

Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв’язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності.

Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування.

Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень.

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями.

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення.

Стаття 152. Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів.

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів.

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів.

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків.

Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника.

Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів.

Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках.

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях.

Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність.

Стаття 160-3. (Стаття 160-3 виключена на підставі Закону N 179/94-ВР від 22.09.94) Продаж у підприємствах торгівлі (громадського харчування), що належать громадянам на праві власності, або в кооперативах товарів за підвищеними цінами.

Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів.

Стаття 162. Порушення правил про валютні операції.

Стаття 163. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з емісії цінних паперів.

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків.

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів).

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби.

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи.

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності.

Стаття 164-1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат.

Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових питань.

Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція.

Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу.

Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка.

Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу.

Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом.

Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему України.

Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Стаття 165. (Стаття 165 виключена на підставі Закону N 3888-12 від 28.01.94) Заняття забороненими видами індивідуальної трудової діяльності.

Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів.

Стаття 165-3. Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків.

Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Стаття 165-5. Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання страхових коштів.

Стаття 166-1. Зловживання монопольним становищем на ринку.

Стаття 166-2. Неправомірні угоди між підприємцями.

Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління.

Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Стаття 166-6. Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи.

Стаття 166-7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку.

Стаття 166-8. Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії.

Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру.

Стаття 166-11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Стаття 166-12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності.

Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів.

Стаття 168. Випуск у продаж нестандартної продукції.

Стаття 168-1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил.

Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів.

Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів.

Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції.

Стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності.

Стаття 171. Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки.

Стаття 171-1. Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань.

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки.

Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності.

Стаття 173. Дрібне хуліганство.

Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток.

Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису.

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку.

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення.

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

Стаття 177-1. (Стаття 177-1 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92) Продаж громадянами вина домашнього вироблення, що не відноситься до міцних спиртних напоїв.

Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

Стаття 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді.

Стаття 179. Розпивання спиртних напоїв на виробництві.

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння.

Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях.

Стаття 181-1. Заняття проституцією.

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна.

Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків.

Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.

Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій.

Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду.

Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання.

Стаття 185-5. Перешкодження явці до суду народного засідателя.

Стаття 185-6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора.

Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Стаття 185-8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора.

Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів.

Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

Стаття 185-11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.

Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктів електроенергетики.

Стаття 186. Самоуправство.

Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород.

Стаття 186-3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень.

Стаття 186-5. Порушення законодавства про об’єднання громадян.

Стаття 186-6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду.

Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань або лікувально-трудових профілакторіях.

Стаття 188-1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування.

Стаття 188-2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Стаття 188-3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами.

Стаття 188-4. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів.

Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів.

Стаття 188-7. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв’язку Національної комісії з питань регулювання зв’язку.

Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

Стаття 188-9. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Стаття 188-10. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості лікарських засобів.

Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби.

Стаття 188-12. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин.

Стаття 188-13. Невиконання законних вимог державного виконавця.

Стаття 188-14. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження.

Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту.

Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю.

Стаття 188-18. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України.

Стаття 188-20. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

Стаття 188-21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Стаття 188-22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини.

Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок.

Стаття 188-24. Перешкоджання уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у здійсненні перевірок.

Стаття 188-25. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації.

Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень.

Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток.

Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї.

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік.

Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони.

Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них.

Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони.

Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами.

Стаття 195-5. Незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації.

Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.

Стаття 196. Порушення правил навчання карате.

Стаття 197. Проживання без паспорта.

Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності.

Стаття 199. Допущення проживання без паспорта.

Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта.

Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу.

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.

Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів.

Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства.

Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.

Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України.

Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу.

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про загальний військовий обов’язок і військову службу.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат.

Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку.

Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці.

Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати.

Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників.

Стаття 212. (Стаття 212 виключена на підставі Закону N 2354-12 від 15.06.92) Порушення законодавства про релігійні об’єднання.

Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини.

Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю.

Стаття 212-3. Порушення права на інформацію.

Стаття 212-4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю.

Стаття 212-5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем.

Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків.

Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі.

Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації.

Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму.

Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу.

Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії.

Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях.

Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії.

Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість.

Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу.

Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму.

Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов’язків або його безпідставне звільнення з роботи.

Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму.