Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок типового договору про користування електричною енергією.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Типовий договір про користування електричною енергією

(У тексті додатка слово "електропостачальник" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року N 1607)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який проживає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(адреса, телефон)

далі іменується Споживач, з одного боку, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                  (назва енергопостачальника) 

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва статуту, положення)

далі іменується Енергопостачальник, з іншого боку, уклали цей договір про користування електричною енергією.

Предмет договору

1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності _ _ _ _ кВт електроустановок Споживача, з гарантованим рівнем надійності, безпеки і якості, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у терміни, передбачені цим договором.

2. Категорія надійності струмоприймачів Споживача _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

                                                                          (друга, третя) 

3. Параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам.

4. Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати типу _ _ _ _ на напругу _ _ _,

струм _ _ _.

5. Номер однофазного приладу обліку, дата повірки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Показання приладу обліку на момент укладення договору _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

6. Номер трифазного приладу обліку, дата повірки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Показання приладу обліку на момент укладення договору _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

7. Наявність трифазного електрообладнання, дозволеного для застосування:

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

8. Приміщення Споживача обладнані:

стаціонарною електроплитою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 

(дозвіл на застосування)

стаціонарними електроустановками для опалення та нагрівання води:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(тип приладу обігрівання, дозвіл на користування)

9. Межа розподілу встановлюється на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Права та обов'язки Споживача

10. Споживач має право на:

вибір постачальника електричної енергії;

підключення до електричної мережі за умови дотримання правил користування електричною енергією;

отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

якісне обслуговування електричних мереж, розрахункових приладів обліку.

11. Споживач електричної енергії зобов'язується:

дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про користування електричною енергією;

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх електромереж, електроустановок та побутових електроприладів;

забезпечувати збереження приладів обліку і пломб на них у разі розміщення приладу обліку у квартирі або на іншому об'єкті Споживача;

невідкладно повідомляти Енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку;

оплачувати спожиту електричну енергію відповідно до умов договору;

вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку;

(пункт 11 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607,

 абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

узгоджувати з Енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;

надавати розрахункову книжку на вимогу представників Енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у ній показанням приладу обліку;

забезпечувати доступ представникам Енергопостачальника, які пред'явили свої службові посвідчення, до квартири або іншого об'єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки;

не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить Споживачу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електромережі;

не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або на іншому об'єкті письмово повідомити Енергопостачальника про розірвання договору та розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії своєчасно повідомляти енергопостачальника про своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

(пункт 11 доповнено абзацом тринадцятим згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1275)

Права та обов'язки Енергопостачальника

12. Енергопостачальник має право:

пропонувати Споживачу надання додаткових послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії;

перевіряти стан приладів обліку та знімати показання відповідно до умов договору;

встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії Споживачу у межах, передбачених договором;

вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними Споживачем під час користування електричною енергією;

робити перерву в постачанні електричної енергії або відключати Споживача без його згоди у випадках, передбачених Правилами користування електричною енергією для населення.

13. Енергопостачальник зобов'язується:

забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією;

надавати інформацію про послуги, пов'язані з електропостачанням, та про терміни обмежень і відключень;

гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання Споживачем вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електромережі, електроустановок та побутових електроприладів;

у разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання;

(пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

повідомляти Споживача письмово або через засоби масової інформації та в місцях оплати за електричну енергію про зміни тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження;

проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку у Споживача відповідно до затверджених графіків;

проводити планові повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором;

розглядати звернення Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені Правилами користування електричною енергією для населення;

ознайомити Споживача з Правилами користування електричною енергією для населення та провести інструктаж щодо умов безпечної експлуатації приладів обліку.

14. Представник Енергопостачальника під час знімання показань приладів обліку, заміни приладів обліку, виписування платіжних документів за електричну енергію та інших дій, що виконуються відповідно до договору, зобов'язаний пред'являти своє службове посвідчення.

15. Енергопостачальник безплатно:

здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку;

дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії;

надає інформацію щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;

видає бланки типових договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій або платіжні документи, електронну картку на оплату електричної енергії.

Умови та порядок оплати

16. Оплата за електричну енергій здійснюється відповідно до показань приладу обліку

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(розмір тарифу (ціна), порядок та терміни оплати)

У разі несплати за спожиту електричну енергію до _ _ _ числа Споживачу нараховується пеня у розмірі _ _ _ _ відсотків, але не більше _ _ _ відсотків заборгованості.

У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1275)

17. При зміні тарифів (цін) Енергопостачальник зобов'язаний довести до відома Споживача письмово або через засоби масової інформації, письмовим повідомленням та в місцях оплати за електричну енергію нові величини тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження.

18. У разі заборгованості, що існує на час укладення договору, сторони погоджують графік її погашення за умови обов'язкової оплати поточних платежів.

Заборгованість на _ _ _ _ року становить _ _ гривень, _ _ кВт.год. 

Графік погашення заборгованості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Відповідальність сторін

19. Енергопостачальник несе відповідальність:

за шкоду, заподіяну Споживачу або його майну в розмірі і порядку, визначених законодавством;

у разі тимчасового припинення електропостачання з вини Енергопостачальника - у розмірі двократної вартості недовідпущеної споживачу електричної енергії;

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 4)

у разі відпуску Споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі - сплачує 25 відсотків вартості такої енергії;

у разі порушення прав Споживача (відмова в реалізації його прав, у наданні необхідної інформації, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо).

Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

20. Споживач несе відповідальність за:

прострочення внесення платежів за електричну енергію;

порушення правил користування електричною енергією;

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень і приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії;

розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку;

пошкодження приладів обліку;

розукомплектування та пошкодження об'єктів електроенергетики, розкрадання майна цих об'єктів;

насильницькі дії, що перешкоджають посадовим особам Енергопостачальника виконувати свої службові обов'язки.

Інші умови

21. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються законодавством.

22. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

23. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього договору регулюються органами Держенергонагляду згідно з правилами користування електричною енергією, правилами улаштування електроустановок, правилами безпечної експлуатації електроустановок Споживача, правилами технічної експлуатації установок Споживача.

24. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються НКРЕ.

25. У разі порушення Енергопостачальником умов договору Споживач викликає представника Енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються терміни, види, показники порушень тощо (бланк типового акта-претензії надає Енергопостачальник).

Акт-претензія складається Споживачем та представником Енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами.

У разі неприбуття представника Енергопостачальника у встановлений термін Споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі.

У разі відмови представника Енергопостачальника від підписання акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі, або Споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

26. Акт-претензія Споживача подається Енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає Споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

Енергопостачальник може відмовити в задоволенні претензій Споживача щодо відхилення показників якості електричної енергії від встановлених державними стандартами на підставі даних реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих територіальними органами Держстандарту.

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. N 1607)

Дія обставин непереборної сили

27. Енергопостачальник та Споживач не відповідають за невиконання умов договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

Термін дії договору

28. Цей договір укладається на три роки, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення.

29. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни Споживачем місця проживання та остаточного припинення користування електричною енергією.

30. Цей Договір складено у двох примірниках, один з них зберігається у Енергопостачальника, а другий у Споживача.

31. Споживач з Правилами користування електричною енергією для населення ознайомлений _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

                             (підпис Споживача) 

32. Юридичні адреси сторін та їхні рахунки:

Енергопостачальник _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Адреса, телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Номер поточного рахунка для інших платежів _ _ _ _ _ _ _ _ _

Споживач _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                (паспортні дані, ідентифікаційний код)

Адреса, телефон _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сторони зобов'язуються своєчасно письмово сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, рахунки тощо).

Енергопостачальник

_ _ _ _ _ _ _ _

             (підпис)

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ р.

М. П.

Споживач

_ _ _ _ _ _ _ _

            (підпис)

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ р.