Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок претензії щодо недопоставки продукції.
Претензія у форматі Microsoft Word (doc) та запакована в rar-архів.


Претензія щодо недопоставки продукції

Сума цієї претензії складає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

У відповідності до укладеного між _ _ _ _ _ _ та _ _ _ _ _ _ Договору _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ р. ви були зобов'язані поставити нам в _ _ _ _ _ _ _ _ р. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(квартал, місяць)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування продукції, товару)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

у кількості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на суму _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

Фактично за вказаний період поставлено _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування продукції)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

в кількості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на суму _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

Таким чином, вами недопоставлено у визначений Договором строк _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування продукції)

в кількості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на суму _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , просимо провести допоставку продукції, якої не вистачає, у _ _ _ _ _ строк в порядку _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і перерахувати на наш поточний рахунок N _ _ _ _ _ _ в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в м.

(найменування банку)

_ _ _ _ _ _ _ _ штраф в розмірі _ _ відсотків від вартості недопоставленої продукції, що становить суму _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

Додатки:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник або його заступник _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (підпис)Виконавець_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (прізвище, номер телефону)Зразок претензії складений станом на 07.06.2006 р.