Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору міни транспортного засобу.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір міни транспортного засобу

Місто _ _ _ _ _ _ _ _ 19_ р._ _ _ _ _ місяця _ _ _ _ дня.

Ми, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(громадянин, серія і номер особистого паспорта, коли

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і ким виданий; підприємство, установа, організація; довірена

особа, серія і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

номер особистого паспорта, коли і ким виданий; адреса помешкання,

розташування)

і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(громадянин, серія і номер особистого паспорта, коли

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і ким виданий; підприємство, установа, організація; довірена

особа, серія і

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

номер особистого паспорта, коли і ким виданий; адреса помешкання,

розташування)

уклали даний договір про нижченаведене:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(громадянин, підприємство, установа, організація)

обмінює належний йому (їй) транспортний засіб (автомобіль, мото-

цикл, причеп, номерний агрегат) марки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дер-

жавний номер _ _ _ _ _ _ _ _ , рік випуску заводом _ _ _ _ _ _ _,

N двигуна_ _ _ _ _, N шасі _ _ _ _ _ , N кузова (рами) _ _ _ _ _,

серія N _ _ _ _ _ _ _ _ _ реєстраційного документа, виданого

ДАІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, "_ _"_ _ _ _ _ 19_ _ р. на (автомобіль,

(найменування ДАІ)

мотоцикл, причеп, номерний агрегат) марки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

державний номер _ _ _ _ _ _ _ , рік випуску заводом _ _ _ _ _ _,

N двигуна_ _ _ _ _, N шасі _ _ _ _ _, N кузова (рами) _ _ _ _ _ ,

серія N _ _ _ _ _ _ _ _ _ реєстраційного документа, виданого

ДАІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, "_ "_ _ _ _ _19_ _ р.

(найменування ДАІ)

2. Вказані транспортні засоби нікому не продані, не подаро-

вані, не закладені, не знаходяться під арештом, судового спору

щодо них не ведеться.

3. Один примірник даного договору зберігається в РЕП ДАІ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ і по одному примірнику одержані сторонами, які

(найменування)

їх обміняли.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім'я та по бать- (прізвище, ім'я та по батькові,

кові підпис догов.сторін) підпис догов. сторін)

4. Вказані у договорі дані перевірені _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ініціали працівника РЕП ДАІ)

і відповідають поданим документам.

5. Збір за оформлення (переоформлення) автотранспортних за-

собів сплачено по квитанції N _ _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ 19_ _ р.

у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ карбованців.

(прописом)

Начальник РЕП ДАІ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місце печатки (назва РЕП)

РЕП ДАІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ініціали, підпис, дата)

Примітка. Кількість примірників договору встановлюється у залеж-

ності від їх необхідності.