Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору купівлі-продажу частки квартири.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір купівлі-продажу частки квартири

ДОГОВІР

Місто _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі _ _ _ _ року.

Ми, що нижче підписалися: гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, проживаю в м. _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _, кв. _ _ _ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, проживаю в м. _ _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ _, кв._ _ _ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ передав, а ПОКУПЕЦЬ прийняв у власність _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ частку) квартири _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) в будинку N _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ у м. _ _ _ _ _ _ (надалі у цьому договорі - частка квартири).

Квартира, _ _ _ частка якої відчужується, складається з _ _ _ _ житлових кімнат, житловою площею _ _ кв. м, та кухні. Загальна площа квартири _ _ кв. м.

Ця _ _ _ частка квартири належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ _ _ р. за реєстровим N _ _ _ _ , зареєстрованого в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _ _ _ _ _ _ _ р. в реєстровій книзі N _ _ _ _ за реєстровим N _ _ _ _.

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N _ _ _ від _ _ _ _ _ _ _ 200_ р., виданого _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, співвласниками квартири, частка якої продається за цим договором, є _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , якому належить _ _ _ частка квартири, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , якій належить _ _ _ частка квартири.

2. Продаж _ _ _ частки квартири вчиняється за ціною _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень. Ця сума повністю сплачена ПОКУПЦЕМ готівкою і отримана ПРОДАВЦЕМ особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків.

3. Інвентаризаційна оцінка квартири становить _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N _ _ _ від _ _ _ _ _ _ _200_ р., виданого _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

За розрахунками, зробленими у цьому ж витягу, вартість відчужуваної _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) частки квартири становить _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень.

4. Квартира, _ _ _ якої продається, оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.

5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

- незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі частини квартири, немає;

- від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

- усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

- інші співвласники від переважного права придбання частки у спільній частковій власності відмовилися, що підтверджується їх особистими заявами, які зберігаються у справах нотаріуса;

- між співвласниками не укладався договір про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності;

- частка, що відчужується, в натурі не виділена;

- до укладення цього договору частка квартири іншим особам не відчужена;

- частка, що відчужується, під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної частки квартири підтверджується довідкою, виданою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.;

- частка квартири як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

- щодо частки квартири відсутні судові спори;

- самовільних переобладнань у квартирі немає;

- внаслідок продажу частки квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

- частка квартири не надана в користування наймачам (орендарям);

- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо частки квартири немає;

- квартира не належить до пам'яток історії та культури;

- будинок, в якому знаходиться квартира, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;

- договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на частку квартири.

Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу частки квартири, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про її витребування, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

6. Сторони підтверджують, що:

- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

- укладення договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

- чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу частки квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

8. Право власності на придбану частку квартири у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ _ ).

9. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ цього обов'язку в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.

10. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації, звільнити квартиру від особистих речей і передати її ПОКУПЦЕВІ до _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р. (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі _ _ _ _ _ _ року). ПРОДАВЕЦЬ вправі передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до настання обумовленого строку.

Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати частку квартири ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ (його уповноваженому представнику) ключів від квартири та допоміжних приміщень.

11. До моменту фактичної передачі частки квартири ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов'язку ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується відшкодувати завдану шкоду.

12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому частки квартири.

13. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

14. Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

15. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов'язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.

16. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а інший видається ПОКУПЦЕВІ. ПОКУПЦЕВІ передається також технічний паспорт на квартиру.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _

ПОКУПЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _

Місто _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі _ _ _ _ _ року.

Цей договір посвідчений мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ частки відчужуваної квартири перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зразок договору станом на 19.05.2006 р.