Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору дарування грошей.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір дарування грошей

Місто _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Ми: з однієї сторони - я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (народився _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; паспорт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, виданий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; ідентифікаційний номер за ДРФО - _ _ _ _ _ _ _ _; одноразова віза _ _ _ _ _, дійсна з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; реєстрація в аеропорту Бориспіль _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року), громадянин США, проживаю в _ _ _ _ _ _ _ _ _ за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ (надалі - ДАРУВАЛЬНИК),

а з другої сторони - я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (народилася _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; паспорт _ _ _ _ _, видан. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у місті _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; ідентифікаційний номер за ДРФО - _ _ _ _ _ _ _), проживаю у місті _ _ _ _ _ _ _ на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _, кв. _ _ (надалі - ОБДАРОВУВАНА),

попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, -

уклали цей договір про таке:

1. Я, ДАРУВАЛЬНИК, розуміючи умову щодо безоплатності цієї угоди, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз подарував, а я, ОБДАРОВУВАНА, прийняла у дар ГРОШІ у сумі _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень, що на день укладання цього правочину є еквівалентом суми _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) доларів США.

2. ГРОШІ, що даруються, я, ОБДАРОВУВАНА, маю намір витратити на придбання житла.

Мені, ДАРУВАЛЬНИКОВІ, відомо про такі наміри, проте об'єкт витрачання грошей не розглядається мною як умова дійсності цього договору.

3. Я, ДАРУВАЛЬНИК:

- стверджую, що:

• гроші, які є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не подаровано, як внесок до статутного капіталу не передано, не відчужено іншим способом, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебувають, прав щодо відчужуваних грошей у третіх осіб, а також будь-яких інших обтяжень чи обмежень у можливості розпорядження ними немає;

• згода моєї дружини _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на укладання договору дарування викладена у заяві, яка передається нотаріусу при посвідченні цього договору, і знаходиться у його справах.

4. Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, стверджуємо, що:

- у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

- договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- володіємо українською мовою, що дало нам можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність цього договору;

- передача грошей на момент підписання нами договору вже здійснена. Гроші були передані _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року у місті _ _ _ _ _ _ _ .

5. Право власності у ОБДАРОВУВАНОЇ згідно з ч. 4 ст. 722 Цивільного кодексу України виникає з моменту фактичної передачі грошей, що даруються.

6. Питання, не врегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

7. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього договору, сторони несуть відповідно до попередніх домовленостей.

8. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом сторони можуть відмовитися від договору ДАРУВАННЯ. При відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору чи визнання його недійсним,

9. Про зміст прав та обов'язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215 - 236, 319, 717 - 728 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57 - 74 Сімейного кодексу України) нам, ДАРУВАТЕЛЕВІ та ОБДАРОВУВАНІЙ, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса _ _ _ _ _ _ _ нотаріального округу (місто _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _), а два інших, викладених на бланках нотаріальних документів - для ДАРУВАЛЬНИКА (бланк ВВВ N _ _ _ _ _ _) та ОБДАРОВУВАНОЇ (бланк ВВВ N _ _ _ _ _ _).

ДАРУВАЛЬНИК: _ _ _ _ _ _

ОБДАРОВУВАНА: _ _ _ _ _ _

(посвідчувальний напис)

Зразок договору станом на 30.05.2006 р.