Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок акту приймання продукції за якістю.
Акт у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Акт приймання продукції за якістю

"_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Місце складання Акта приймання продукції N _ _ _ _ _ _ _ _.

Комісія працівників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується "отримувач") у складі: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові)

за участі представника постачальника (незацікавленої організації, громадськості) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, назва підприємства, ім'я, по батькові, прізвище)

склала цей Акт приймання продукції за якістю N _ _ відповідно до Договору поставки N _ _ _ _ _ _ _ _ від "_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ р., укладеного між _ _ _ _ _ _ _ _ та _ _ _ _ _ _ _ _, про таке:

Час початку приймання продукції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Час закінчення приймання _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата і номер посвідчення представника постачальника (незалежної організації, громадськості) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Комісія ознайомлена з Інструкцією Держарбітражу СРСР про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості N П-7.

Назва постачальника _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Назва та адреса відправника (виробника) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника відправника (виробника) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата та номер рахунка-фактури _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата та номер транспортної накладної _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Станція і дата відправлення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Станція (порт, пристань) призначення і дата прибуття продукції _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Час видачі вантажу органом транспорту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Дата і номер комерційного акта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Час доставки вантажу на склад отримувача _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Умови збереження продукції на складі отримувача до складання акта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркірування та інші дані, на підставі яких визначається, у чиїй упаковці пред'явлено продукцію - відправника чи виробника _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркування тари, у чиїй тарі, упаковці пред'явлено для огляду продукцію (відправника чи виробника) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата розкриття тари та упаковки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Зауваження з маркування, тари, упаковки, а також кількість продукції, якої стосується кожен із виявлених недоліків _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Якщо проводилася вибіркова перевірка продукції (на якій підставі: ГОСТ, ДСТУ, технічні умови, інші обов'язкові правила, договір) - порядок відбору продукції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Порядок відбору продукції для вибіркової перевірки із зазначенням підстав вибіркової перевірки (стандарту, ТУ, умов договору тощо) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

За чиїми пломбами (відправника чи органу транспорту) відвантажена і надійшла продукція, стан пломб, відбитки на них _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Транспортне або відправницьке маркування місць (за документом і фактично) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Відмітка про видачу вантажу в порядку ст. _ _ Статуту залізниць _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(наявність, відсутність)

Кількість (вага), повне найменування і перелік продукції, пред'явленої до перевірки, а також фактично перевіреної.

NN п/пНайменування продукціїОдиниця виміруЦінаЗа документами постачальникаФактично надійшлокількістьсумаусьогоу тому числі брак чи бійкіль- кістьсумакіль- кістьсума12345678910123

Продукція, що не відповідає вимогам щодо сорту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Вказати продукцію, якість якої не відповідає якості, зазначеній у документі, що посвідчує її якість.

Детальний опис виявлених недоліків та їх характер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Підстави, за якими продукція переводиться у нижчий сорт, з посиланням на стандарт, технічні умови, інші обов'язкові правила _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Кількість некомплектної продукції, перелік частин, вузлів і деталей, яких не вистачає, та їх вартість _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Номери ГОСТів, ДСТУ, технічних умов, креслення, зразків (еталонів), за якими здійснювалася перевірка якості продукції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Номер бракувальника підприємства-виробника продукції, якщо на продукції такий номер наявний _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Чи зроблено відбір зразків (проб) і куди їх направлено _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Інші дані, які, на думку комісії, необхідно зазначити в акті для підтвердження неналежної якості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Висновки комісії про характер виявлених дефектів в продукції та причини їх появи _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Члени комісії попереджені про відповідальність за підписання акта, що містить дані, які не відповідають дійсності.

Підписи членів комісії:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

Представник постачальника

(незацікавленої організації,

громадськості): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

Найменування

Отримувача продукції

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _ _ _ "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник підприємства-отримувача

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

"_ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ /

(підпис)

м. п.

Зразок акта складений станом на 17.03.2004 р.