Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок акту прийому-передачі майна довірителя.
Акт у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Акт прийому-передачі майна довірителя

Складений "_ _" _ _ _ _ _ 199_ р. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(місце складання Акта)

Ми, що підписалися нижче, Довірена особа Довірчого товарист-

ва_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в особі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, що діє на підставі

Статуту Довірчого товариства (надалі - Довірена особа) з однієї

сторони і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(надалі - Довіритель) з іншої сторони уклали цей Акт про

нижченаведене:

Довіритель передає, а Довірена особа приймає в довірче уп-

равління перераховане нижче Майно *:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування,кількість,вартість та інші реквізити Майна)

Загальна вартість Майна на момент передачі складає

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Передача означеного Майна виконується згідно умовам Договору

серія _ _ N_ _ _ про довірче управління майном від

"_ _" _ _ _ _ _ _ 199_ р.

Майно передав Майно прийняв

Довіритель Довірена особа

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис) (підпис)