Язык сайта:
русский   украинский   English


 Загрузити (скачати) зразок договору на консультаційне обслуговування.
Договір у форматі Microsoft Word (doc) та запакований в rar-архів.


Договір на консультаційне обслуговування

"_ " _ _ _ _ _ _ р.                     м_ _ _ _ _ _ _ _ .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(назва організації, установи, підприємства)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, названий у подальшому Виконавець, і

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(назва організації, установи, підприємства)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, названий у подальшому Замовник, уклали цей Договір про наступне.

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе проведення разового консультаційного обслуговування персоналу Замовника по фінансовим і економічно-правовим питанням, пов'язаного з виробничою діяльністю Замовника.

2. Час робіт - "_ " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

3. Вартість робіт за цим Договором складає _ _ _ _ _ _ _ _ грн. у тому числі ПДВ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

4. Форма розрахунків - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % передоплата на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. Передоплата може здійснюватись на підставі рахунків або інформаційних повідомлень Виконавця.

6. Роботи за Договором закриваються після їх виконання актами приймання-здачі робіт,

7. Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються відповідно до діючого законодавства.

8. Додаткові умови: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Юридичні адреси та реквізити сторін, підписи